Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Ülkemizde 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve günümüzde de uygulanmakta olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre çekişmeli ve anlaşmalı şekilde olmak üzere 2 çeşit boşanma davası bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma kavramı, belirli hususlarda anlaşmış olan eşleri uzun ve yorucu olan çekişmeli sürecin maddi ve manevi tüm olumsuz etkilerinden korumak amacıyla getirilmiştir. Bu doğrultuda, anlaşmalı boşanma davası evlilik birliğini devam ettirmek kendileri için çekilmez hale gelen eşlerin kolay ve kısa yoldan bu birlikteliği sonlandırabilmelerini sağlamaktadır.

Gerek Türk toplumu yapısında gerek Türk   Medeni Kanunu başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelerde aile kurumuna büyük önem verilmesi ve aile birliğinin korunmaya çalışılması sebebiyle, hakim tarafından anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için öngörülmüş özel şartlar bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşama davası ne kadar sürede sonuçlanır, anlaşmalı boşanma davası hangi mahkeme, anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkün mü soruların yanıtları yazımızda.

Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilebilmesi İçin Öngörülmüş Özel Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası nedir sorunuzu yanıtladığımıza göre anlaşmalı boşanma için gereken şartlardan bahsedebiliriz. Anlaşmalı boşanma davası için şartlar; 

  • İlk olarak anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için taraflar arasında resmi nikâh yapılmasından yani evlilik ilişkinin kurulmasından itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
  • İkinci olarak eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlar olan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve müşterek çocuk var ise velayet konularında kuşkuya yer vermeyecek şekildeki ortak iradelerini içeren bir dilekçe ve anlaşma protokolü ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca bir eş tarafından usulüne uygun şekilde açılan boşanma davasının ve davaya ilişkin taleplerin diğer eş tarafından kabul edilmesi yoluyla da anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmektedir.
  • Üçüncü olarak tarafların hazırlanmış olunan protokol yönündeki iradelerini hâkim huzurunda bizzat açıklamaları gerekmektedir. Boşanmanın kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması sebebiyle boşanma iradelerinin açıklanması konusunda herhangi bir kimsenin yetkilendirilmesi mümkün değildir.
  • Dördüncü ve son olarak tarafların anlaşma şartlarındaki boşanmanın mali sonuçları (maddi-manevi tazminat, iştirak-yoksulluk nafakası gibi) ile çocukların durumu (çocukların velayeti, tarafların çocuklar ile kişisel münasebeti gibi) hakkındaki düzenlemelerin hâkim tarafından uygun bulması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Gerekli şartlar sağlanarak anlaşmalı boşanma için hazırlanan dilekçe Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak düzenlenmeli, dilekçe ekinde de mutlaka ıslak imzalı olarak düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır. Belgelerini hazırlayan davacı, adliyede tevzi bürosuna başvurarak dava açma işlemlerini kendi gerçekleştirebileceği gibi kendini temsil eden avukat aracılığıyla da bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davası için çekişmeli boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleri görevlidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı illerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinin Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakması mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davası için hangi mahkeme dediğimizde yer bakımından yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Eğer eşler tüm anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmiş ve dava süreci boyunca anlaşmaya uyumlu şekilde davranmışlarsa bu durumda davanın tek bir celsede sonuçlanması mümkün olmaktadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları normal şartlar altında 3-4 aylık süreler içerisinde sonuçlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer dediğinizde avukat aracılığı ile bu sürecin daha da kısaltılması sağlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra her iki eşin veya eşlerden birinin boşanmadan ya da boşanmaya dair uzlaşılan konulardan birinden vazgeçmesi halinde dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecek ve süreç uzayacaktır. Bu durumda Hâkim, davanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi sebebiyle davacıya dilekçesini ve delillerini sunması için süre verecektir. Bu süreç içinde dilekçe sunulmazsa davanın reddine karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Mümkün Müdür?

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek de merak edilen konulardan biri. Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşinceye kadar taraflar, anlaşmalı boşanmadan vazgeçme dilekçesi vererek anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilirler. Karar kesinleştikten ve boşanmanın sonuçları meydana geldikten sonra ise anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kesinleşmesi

Anlaşmalı boşanma hakkında mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde, taraflarca hiçbir işlem yapılmaması halinde karar kesinleşecektir. Bu 2 haftalık süreyi beklemeyerek kararı hemen kesinleştirmek isteyen taraflar istinaf kanun yoluna başvuru haklarından feragat ettiklerine dair dilekçeyi mahkemeye sunarak kararı daha erken kesinleştirebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Avukat İle Takip Zorunlu Mudur?

Her ne kadar anlaşmalı boşanma davalarından kolay ve kısa bir yol olarak bahsedilse de, anlaşmalı boşanma davası uygulamada genellikle çekişmeli boşanma davalarına dönüşmekte ve bu sebeple sürecin yönetilmesinde avukata duyulan ihtiyaç artmaktadır. Anlaşmalı boşanma sürecinin sorunsuz geçtiği varsayıldığında dahi taraflar kendilerinin hazırlamış protokolde yer vermeyi unuttukları ince ayrıntılar sebebiyle tekrardan bir dava açma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası sürecinde ve dava sonrasında meydana gelmesi muhtemel bu tip sorunları sürecin başındayken bertaraf etmek adına bir avukata başvurularak hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşama davası ne kadar sürede sonuçlanır, anlaşmalı boşanma davası hangi mahkeme ile görülür, anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkün mü gibi sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.  

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00