Evlilikte Kaç Yıl Ayrı Kalınca Boşanılır?

Fiili Ayrılık Sebebiyle Görülen Boşanma Davaları

Evlilikte en sık karşılaşılan boşanma nedenleri genelde; aldatma, maddi yapı sorunları, terk, akıl hastalığı ve darp olarak gerçekleşmektedir. Çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için Türk Medeni Kanunu’na göre en az 1 yıl evli olma şartı bulunmaktadır. Bu şartı sağlayamayan çiftler için çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Özellikle tarafların arasında nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda anlaşmazlık varsa ya da eşlerden biri boşanmak istemiyorsa davalar doğrudan çekişmeli olarak görülmektedir. Peki, fiili ayrılık hangi boşanma davası türüne girer ve bu gerekçe ile boşanma davası açılabilir mi?

Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilir mi?

Ayrı yaşamak, tek başına değerlendirildiğinde boşanma gerekçesi değildir. Ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için taraflardan birinin, herhangi bir gerekçe ile açmış olduğu ve reddine karar verilen bir boşanma davasının olması ve bu davadan itibaren geçerli olmak üzere üç yıl boyunca tarafların birlikte yaşamamaları durumunun oluşmuş olması gerekmektedir. 

Yani, ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açabilmek için;

  • Daha öncesinde açılmış bir boşanma davasının var olması,
  • Boşanma davasının reddedilmesi,
  • Boşanma davasının reddedilmesi kararının üstünden üç yıl geçmesi,
  • Üç yıllık sürede tarafların ayrı yaşaması ve müşterek bir hayat kuramamış olması gerekmektedir.

Evlendikten Sonra En Erken Ne Zaman Boşanma Davası Açılır?

Boşanma davaları, çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Medeni Kanun, çiftlerin evliliklerinin bir yıl süreyi tamamlamadan anlaşmalı boşanma davası görülmesini reddetmektedir. Yani, anlaşmalı boşanma davası başlatmak için ilk şart, tarafların evliliklerinin en az 1 yıl olmasıdır. 

Çekişmeli boşanma davalarında evliliğin 6 ayına kadar şiddet, tehdit, hayata kasıt ve suç işleme gibi gerekçelerle süreç başlatılabilmektedir.

Medeni Kanun’a Göre Evlendikten Sonra En Erken Ne Zaman Boşanılır?

Çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birinin Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen davranış ve eylemleri gerçekleştirmesi durumunda evliliğin 6 ayına kadar dava açılabilmektedir. Söz konusu kanunlar şu şekildedir:

  • “Madde 161: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”
  • “Madde 162 – Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”
  • “Madde 163 – Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”
  • “Madde 164 – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”
  • “Madde 165 – Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”
  • “Madde 166 –  Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Üç Yıl Ayrı Yaşama, Fiili Ayrılık Sonucu Çekişmeli Boşanma Sebebi

Özetle; ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için taraflar için açılmış ve reddedilmiş bir boşanma davasının varlığı, kararın üstünden üç yıl geçmesi ve bu süreçte yaşanmış fiili ayrılık söz konusunda olduğunda açılabilmektedir. 

Ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açma ve fiili ayrılık sonucu boşanma ile ilgili detaylı bilgi almak için bizlere danışabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00