Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Soybağı ana ile çocuk arasında doğumla kurulur. Baba ile çocuk arasında ise ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulabilir. Ana ile evlilik ve tanıma babanın iradesi ile gerçekleşir. Ancak hakim hükmüyle soybağının kurulması ana veya çocuğun dava açması üzerine yani onların iradesine bağlı olarak gerçekleşir. Hakim hükmüyle soybağının kurulması için açılan davaya babalık davası denir.

Babalık davasının şartları nelerdir, babalık davasının tarafları kimlerdir, babalık davasının sonuçları nelerdir, babalık davası ne zaman açılmalıdır, babalık davası hangi mahkemede açılmalıdır gibi sorularınızın yanıtı yazımızda...

Babalık Davasının Tarafları Kimlerdir?

Babalık davasının tarafları kimlerdir dediğimizde babalık davasını ana veya çocuk açabilir. Ana ve çocuk davayı birlikte açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler. Çocuk küçük ise kayyım ile temsil edilir. Bu davada davacı tarafta ana veya çocuk davalı tarafta ise baba bulunur. Baba ölmüş ise dava mirasçılarına karşı açılabilir.

Babalık Davasının Şartları Nelerdir?

Babalık davasının şartları arasında ilk sırada çocuğun baba yönünden bir soybağının bulunmaması yer alır. Eğer çocuk başka birine soybağı ile bağlı ise ilk önce soybağının reddi davası açılarak bu bağ kaldırılmalı sonra babalık davası açılmalıdır.

Babalık davasının şartları olarak ikinci şart ise ihbar yükümlülüğüdür. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Babalık Davasında İspat

Babalık davası sırasında davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Her iki halde de hakim babalık hükmü kuracaktır. Ancak davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder ve babalık hükmü kurulmaz.

Cinsel ilişki her türlü delille ispat edilebilir.

Babalık davasında hakimin resen araştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tarafların talebi üzerine veya kendiliğinden DNA testi yapılmasına karar verilebilir. DNA testi güvenilirlik açısından bu davadaki en önemli ispat vasıtasıdır. Bu nedenle yargılamanın doğru sonuca ulaşabilmesi için hakim test yapılmasına karar vermemiş olsa bile sizin talep etmeniz yerinde olacaktır.

Babalık Davasının Sonuçları Nelerdir?

- Babalık davasının en önemli sonucu çocuk ile davalı arasında soybağı ilişkisi kurulmasıdır.

- Bu davanın bir diğer sonucu ise nüfus kaydının değişmesidir. Çocuk nüfusa kayıtlı ise ananın hanesinden alınıp babanın hanesine yazılır ve babanın soyadını alır. Çocuk nüfusa henüz kaydedilmemiş ise doğum tutanağı ile direkt babanın soyadı ile babanın hanesine kaydedilir.

- Ananın talebi ile çocuk lehine iştirak nafakasına hükmedilebilir. Soybağının kurulması nedeniyle baba bakım yükümlülüğü altına girer. Hakim gerek görürse yargılama bitmeden de çocuğa bir miktar ödeme yapılmasına karar verebilir.

- Son olarak ananın mali haklarının karşılanması söz konusu olur. Ana, babalık davasıyla birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

  • Doğum giderleri,
  • Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
  • Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Babalık Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Babalık davası ne zaman açılmalıdır dediğimizde; babalık davası çocuk doğduktan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı çocuk doğduktan bir yıl geçmesiyle düşer. Ancak çocuk için bir yıllık süre çocuğun başka bir erkek ile arasında soybağı mevcut ise mevcut soybağının ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Bu hak düşürücü sürelerin haklı bir nedene dayanarak geçirilmesi halinde, haklı nedenin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içerisine babalık davası açılmalıdır.

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Babalık davası hangi mahkemede açılmalıdır sorusuna yanıt olarak babalık davası davalının yani baba olduğu iddia edilen kişinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Davalının yerleşim yerinde Aile Mahkemesi bulunmadığı takdirde Asliye Hukuk Mahkemesi davaya bakmakta görevlidir.

Yukarıda açıkladığımız üzere babalık davası ana baba ve çocuk üzerinde farklı sonuç ve yükümlülükler doğuran bir davadır. İşbu nedenle yargılama sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir aksama yahut hata davanın bütün tarafları için olumsuz etkiye ve hak kaybına yol açabilecektir. Her zaman söylediğimiz gibi bir uzman avukat tarafından temsil edilmeniz sizin lehinize sonuçlar doğuracağı gibi aleyhinize olan durumları da asgari düzeyde tutmanızı sağlayacaktır. Babalık davasının şartları nelerdir, babalık davasının tarafları kimlerdir, babalık davasının sonuçları nelerdir, babalık davası ne zaman açılmalıdır, babalık davası hangi mahkemede açılmalıdır soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00