Boşanma Davası Ücretini Kim Öder?

Boşanma Davası Ücretlerini Ödemek Hangi Tarafın Sorumluluğundadır?

Boşanma davası masraflarını kim öder sorusu, boşanma davası avukatlarının en sık karşılaştığı ve tarafların en çok merak ettiği sorulardan biridir. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli davalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla her iki davanın da ücretleri farklılık göstermektedir. Boşanma davalarında, avukat asgari ücret tarifesinin altında dosya almak disiplin suçudur. Bu ücret tarifesi, genel olarak mal paylaşımsız anlaşmalı boşanma davaları için geçerli olmaktadır.

Boşanma Davası Masrafları Nedir?

Aile Mahkemelerinde görülen boşanma davalarında, dava masraflarını etkileyen bazı kriterler bulunmaktadır. 

  • Tarafların mal varlığı
  • Davanın konusu
  • Vekalet ücretleri

Boşanma davası masraflarından ilki, dava harcıdır. Dava dilekçesinin verildiği esnada peşin ödeme yoluyla alınmaktadır. Dava süresince yapılacak masraf ve davanın durumuna göre farklılık gösteren adli rapor alımı ve bilirkişi incelemesi gibi yargılama giderleri de dava harcı ile birlikte ödenmektedir.

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder? Ödeme Konusunda Anlaşmaya Varılabilir mi?

Çekişmeli boşanma davalarında, davacı taraf tüm masrafları ödemekle yükümlüdür. Dava dilekçesi oluşturulurken boşanma davasının kazanıldığı durumda giderlerin bir kısmının davalı taraftan temin edilmesi maddesi belirtilmediyse dava sonuçlandığında herhangi bir geri ödeme alınması mümkün olmamaktadır. 

Boşanma davası ücretini kimin ödeyeceği, anlaşmalı boşanma davalarında tarafların isteğine göre belirlenmektedir. Taraflar eğer ki boşanma davası masraflarını paylaşma konusunda bir fikir birliği yaptıysa bu şekilde ödeme alınabilmesi mümkündür. Aynı şekilde davalı veya davacının rızası dahilinde, tek bir taraf da boşanma davası ücretini üstlenebilmektedir.

Boşanma davası masrafların, davanın görüleceği mahkemenin veznesine yatırılması gerekmektedir. 

Boşanma Davası Avukat Ücretini Kim Öder?

Boşanma davalarında, avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi ve boşanma akdinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için bir boşanma avukatı tutulması faydalı olabilmektedir. Boşanma davası avukat ücretini ödemek, davacı tarafın sorumluluğundadır. Boşanma davalarında davacı taraf, boşanma sebeplerini ispat eder ve dava sonunda lehine sonuç alırsa karşı tarafın geri ödeme yapması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı Ücretini Ödeyemeyecek Durumda Olanlar, Adli Yardımdan Faydalanabilmektedir

Boşanma davası masraflarından olan avukat ücretini maddi açıdan karşılayamayacak durumda olan kişiler, üzerlerinde herhangi bir mal varlığı bulunmadığını ve sigortalı bir işte çalışmadıklarını, muhtarlıktan aldıkları fakirlik belgesi uyarınca ispat ederek adli yardımdan faydalanabilirler. Adli yardımda davaya, boşanma davası avukat ücreti devlet tarafından karşılanan avukatlar atanmaktadır. Bu sayede, ekonomik olarak güçsüz durumda olan kişilerin mahkemede kendi kendine savunma yapması, yerine profesyonel bir destek sağlanmış olmaktadır. 

Boşanma Avukatı Ücreti Neye Göre Belirlenir?

Boşanma davası avukat ücreti düzenlemeleri her yıl Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Boşanma davası avukat ücretlerinin neye göre tespit edildiği, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi genel hükümler bölümünde 21. Madde uyarınca şu şekilde açıklanmaktadır: “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”

Boşanma Davası Masraflarının Ödenmesi

Türkiye Barolar Birliği, anlaşmalı boşanma davaları için 2022 yılı asgari ücret tutarını 5100 TL olarak belirlemiş ve bu tutarın altında ücret alınamayacağını bildirmiştir. Bu tutarı ödeme yükümlülüğü, tarafların tercihine göre paylaşımlı veya tek tarafın sorumluluğunda olacak şekilde yapılabilmektedir. 

Çekişmeli boşanma davalarında oluşan ekstra masraflar da boşanma davası masraflarını artırabilmektedir. Boşanma davası masraflarını kim öder sorusuyla ilgili detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00