Boşanma Davasında Hangi Durumlarda Tazminat Ödenir?

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmesi ile İlgili Merak Edilenler

Tazminat, haksızlığa uğrayan kişinin herhangi bir fiil nedeniyle uğradığı zararın maddi veya manevi olarak ödenmesidir. Boşanmada tazminat talebi, tarafların en temel haklarındadır. Boşanmaya sebep olan kusura ve evlilik birliğinin diğer detaylarına göre maddi ve manevi tazminat talep edilebilmektedir. 

Tazminat talebi yalnızca boşanmada kusuru bulunmayan eş tarafından yapılabilmekte; kusurlu olan tarafın yapması halinde de reddedilmektedir.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat

Boşanma davasında maddi tazminat, taraflardan birinin boşanmanın etkisiyle uğradığı maddi zararın karşılanmasını istemesidir. Söz konusu durum, Medeni Kanun’un 174. maddesinde “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” şeklinde belirtilmiştir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Taraflardan birinin evlilik sürecinde uğramış olduğu bir haksızlık, bu haksızlıktan doğan üzüntü ve keder hali ile kişilik haklarının zedelenmesi durumu varsa bu konuda manevi tazminat talep edilebilmektedir. Söz konusu durum, Medeni Kanun’un 174/2. maddesinde “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” şeklinde belirtilmiştir.

Boşanma Davasında Tazminat Talep Edilmesi İçin Gereken Şartlar

Boşanmada maddi veya manevi olarak tazminat talep edilebilmesi için ilk şart, tazminat talep eden tarafın kusursuz olmasıdır. Boşanma davasında kusurlu olan tarafın herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Boşanmaya sebebiyet veren olayda bir zarara uğrama durumu olması zorunludur. Kusursuz olan tarafın tazminat talep edebilmesi için mahkeme kararı ile evliliklerinin sonlandırılmış olması gerekmektedir.

Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma davasında maddi tazminatı belirleyen şartları sağlayan durumlarda, miktarın belirlenmesinde;

  • Tarafların çalışmalarına engel bir durum olup olmadığı ve çalışma durumları,
  • Tarafların birlikte oturdukları evin özellikleri, 
  • Fiziksel veya manevi şiddetin söz konusu olması,
  • Makul bir tazminat talep edilmesi,
  • Boşanmaya ve maddi zarara neden olan kusurun aynı olması,
  • Eğitim, beslenme ve barınma gibi temel gereksinimlerin detayları,
  • Üzerinde ortaklık bulunan malların durumu gibi kriterlerin etkili olduğu ifade edilebilir. 

Ayrıca boşanmada maddi tazminat, toplam veya dönemsel ödeme şeklinde gerçekleştirilebilir. Boşanma tazminat zamanaşımı, evlilik akdinin sonlandırılmasının ardından bir yıldır. Bir yıl geçtikten sonra tazminat talebinde bulunulamamaktadır. 

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Şartları

Boşanma davasında manevi tazminatta, maddi tazminatta da olduğu gibi boşanmış olma şartı bulunmaktadır. Manevi tazminat talebinin oluşabilmesi için kusurlu olan tarafın hak ihlali, şeref ve haysiyeti incitme gibi durumları gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Her iki tazminat türünde de kusursuz olan tarafın faiz isteme hakkı bulunmaktadır. Kusurlu taraf, boşanma manevi tazminatını yalnızca toplu olarak ödeyebilmektedir.

Söz konusu durum, Türk Medeni Kanunu Madde 176’da, “Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.” şeklinde ifade edilmektedir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edebilirsiniz

Boşanma davalarında, boşanma avukatı tutulması zorunlu değildir. Ancak sürecin hukuki usullere uygun şekilde ve daha hızlı gerçekleştirilmesi için bir boşanma avukatından destek almakta fayda vardır.

Özellikle taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı ve tazminat veya nafaka isteminin oluşacağı durumlarda profesyonel bir boşanma avukatına vekalet vermek, süreci lehinize sonuçlandırma konusunda oldukça önemlidir. Boşanmada tazminat ve nafaka ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00