Boşanma Davasını Kadın Açarsa Hakları Nelerdir?

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Ne Olur? Davayı Önce Açmak Bir Şeyi Değiştirir Mi?

Halk arasında boşanma davasını ilk kimin açtığının dava sonucu üzerinde etkili olduğuna dair yaygın bir kanaat vardır. Aynı şekilde boşanma davasını kadın açarsa belli haklardan yararlanamayacağı (örneğin nafaka talebi) gibi inançları da bu kanaatler arasına eklemek mümkündür. Ancak tüm bunlarda aslında erkek veya kadın boşanma davası açarsa ne olur gibi bir sorunun hiç önemi yoktur.

Yine de aşağıda sizler için boşanma davasını kadarın açarsa ne olur sorusuna detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalıştık ve farklı durumlarda kadının boşanma davası sürecindeki haklarına göz attık. Eğer kadın boşanma davası açarsa hak talep edebilir mi diye merak ediyorsanız tekrar vurgulayalım: Evet, elbette edebilir. Ve gelin şimdi konunun detaylarına birlikte bakalım.

Evi Terk Eden Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Olur?

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesine göre eşlerden birinin evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ortak yaşanılan konutu terk etmesi karşı taraf için haklı boşanma nedenidir. Ancak bunun için durumun 6 ay sürmesi, halen devam ediyor olması ve hakim ya da noter tarafından yapılmış olan ihtarın da bir sonuç üretmemesi gerekir.

Buna karşılık evi terk eden kadın boşanma davası açarsa ne olur sorusuna iki yanıt vermek mümkündür. Eğer evi terk eden kadın veya erkek fark etmeksizin tarafın haklı bir terk gerekçesi yoksa boşanma davası açamaz, çünkü kusurlu tarafın boşanma açması mümkün değildir. Ancak haklı terk sonrasında boşanma davasını kadın açarsa mahkeme tarafından haklı bulunma olasılığı vardır.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Hakları Hak Talep Edebilir Mi?

Boşanma davasını kadın açarsa veya erkek açarsa değişen hiçbir şey yoktur. Kadının hakları boşanma davasını kendisi açarsa da aynı şekilde geçerlidir. Boşanma davasını kadın açarsa nafaka, velayet, maddi veya manevi tazminat, ziynet alacakları, mal paylaşımı, aile konutu şerhi gibi tüm haklarını korumaya devam eder.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası süresinin davanın kimin tarafından açıldığı ile hiçbir ilgisi yoktur. Boşanma davasını kadın açarsa ne kadar sürer sorusunun cevabı erkeğin dava açtığı durumlarla aynıdır. Bu süre çekişmeli boşanma davaları için 300 gün, anlaşmalı boşanma davaları içinse 40 gündür.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse sorusu da yanıtı merak edilen sorulardan biridir. Burada da yine davayı kimin açtığının hiçbir önemi yoktur. Taraflardan birinin açtığı boşanma davasını diğer taraf kabul etmediği takdirde boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Kabul ederse anlaşmalı boşanma davası ile boşanma işlemi yapılır.

Ancak hemen bir hatırlatma yapalım. Kadının boşanma davası açtığı durumlarda erkeğin kabul etmese bile dava dilekçesine yanıt vermesi zorunludur.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Çocukların Velayetini Talep Edebilir Mi?

Boşanma davasını kadın açarsa dava sürecinde çocukların velayetini tedbiren, dava sonuçlandığında da kalıcı olarak talep edebilir.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Nafaka Alabilir Mi?

Boşanma davasını kimin açtığının nafaka üzerinde etkisi yoktur. Kadın; boşanma davası sürecinde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası gibi farklı nafaka türleri için talepte bulunabilir.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Tazminat Alabilir Mi? – Boşanma Davasını Kadın Açarsa Hakları Nelerdir?

Elbette. Boşanma davasını kadın açarsa veya kimin davayı açtığından bağımsız bir şekilde maddi veya manevi tazminat talep etmek mümkündür. Bunun dışında boşanma davası açan kadının yukarıda saydığımız haklar dışındaki hakları da aynı şekilde geçerlidir. Ziynet eşyası alacağını talep edebilir, mal rejiminden doğan alacak hakkını talep edebilir (ancak bunun mal rejimi kapsamında ikincil bir davayla görülmesi gerekir), aile konutu için şerh isteyebilir.

Özetle boşanma davasını kadın açarsa ne olur sorusuna erkeğin boşanma davası açmasından hiçbir farkı olmadığını söyleyerek yanıt verebiliriz. Boşanma davasında önemli olan davayı açan tarafın haklı ve ispatlı delillerinin olmasıdır. Nitekim sonucu da davayı hangi tarafın açtığından ziyade kimin kusurlu olduğu belirleyecektir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00