Boşanmada Kusur Nedir? Boşanmada Kusur Sayılan Haller Nelerdir?

Boşanmada Kusur Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

Boşanmada kusur; nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi konularda belirleyici olan, kişinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklere uymaması olarak tanımlanmaktadır. Her davranışın kusur oranı farklıdır.  Boşanmada kusur dereceleri belirlenmeden tazminat ve nafaka ile ilgili hiçbir karar verilmemektedir. Kusurlu olan taraf da boşanma işlemi gerçekleştirildikten sonra maddi veya manevi olarak herhangi bir talepte bulunamamaktadır. 

Boşanmada Kusur Sayılan Haller

Boşanmada kusur sayılan hallerden en çok karşılaşılanlar; zina, akıl hastalığı, aldatma, suç işleme, cana kasıt, psikolojik veya fiziksel şiddet, evliliğin yükümlülüklerini ihlal etme durumları olarak sayılabilir. 

 Bu noktada kusurlu hallerin her iki taraf için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. “Kusurlu koca” veya “kusurlu kadın” diye bir kavram yoktur. Boşanmada kusur sebeplerine örnek verecek olursak;

  • Evi terk etmek,
  • Evlilik birliğinin sorumluluklarından kaçınmak,
  • Eşin canına kast edici eylemlerde bulunmak,
  • Toplum içinde onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
  • Cinsel ilişkiden kaçınmak,
  • Karşı tarafın rızası olmadan zorla cinsel ilişkide bulunmak ve
  • Küfretmek gibi durumları sıralamak doğru olacaktır.

Boşanmada Kusur Sayılan Hallerin Tespiti Nasıl Yapılır?

Kanunların, kusurlu hallerin tamamına yer verememesinden dolayı durum tespiti için kusur araştırması yapılmaktadır. Tarafların evlilik sürecindeki eylemleri ve tutumlarına bakılarak tespit edilen kusurları için hakim, “kusurlu, az kusurlu, eşit kusurlu veya ağır kusurlu” gibi kararlar vermektedir. 

Boşanmada Kusur Tespiti ile İlgili Emsal Niteliği Taşıyan Davalardan Örnekler

Hakim, özellikle anlaşmalı boşanmanın olmadığı davalarda velayet tayini, nafaka ve tazminat belirlenmesi gibi hususlarda kusurlu halleri dikkate almakta ve kararlarını bu çerçevede vermektedir. Evlilikte cinsel ilişkiden kaçınmak, hakaret etmek, fiziksel şiddette bulunmak gibi haller kusurlu olarak belirlenirken; sürekli olarak hakaret eden eşle bunun karşılığında fiziksel şiddet uygulayan eş, eşit kusurlu; karşı tarafın rızası olmadan cinsel ilişkiye giren eşin, evi terk eden eşe göre ağır kusurlu olduğu kabul edilmektedir. 

Taraflar, Eşit Kusurlu Olursa Ne Olur?

Boşanmada eşit kusurlu olunan durumlarda, boşanma kararı ve nafaka talebi mümkün olabilmektedir. Davacının boşanma talebine itiraz eden davalıda kötü niyeti şartı aranmamaktadır. Bu noktada karar, evliliği bütünüyle değerlendiren hakimindir.

Boşanmada Tam Kusurlu Olunursa Ne Olur?

Boşanma ve fer’ileri konusunda dezavantajlı bir durumda olunan, davalının tam kusurlu olduğu durumlarda, boşanmaya yapılan ret veya boşanma talebi kabul edilmemektedir. Özellikle de zina, onursuz bir yaşam sürme ve cana kastetme gibi özel boşanma nedenleri söz konusu olduğunda, kişi tam kusurlu olarak kabul edilmektedir.

Kusurlu Olan Taraf Boşanma Davası Açabilir mi?

Kusurlu, ağır kusurlu, eşit kusurlu veya kusursuz olması fark etmeksizin evlilik birliğini sonlandırmak isteyen herkes boşanma davası açabilmektedir. Söz konusu durum Türk Medeni Kanunu madde 166/1’de şu şekilde ifade edilmektedir: “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” 

Boşanmada Ağır Kusurlu Olunursa Ne Olur?

Ağır kusurlu tarafların boşanma davası, nafaka ve tazminat talepleri kesin bir şekilde reddedilmektedir. Ayrıca boşanmada ağır kusurlu olduğu tespit edilen taraf nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi ödemeleri yapmakla yükümlüdür. 

Boşanmada Kusur Tespiti Önemli

Boşanmada kusurun önemi, kusurun oranına göre değişiklik göstermektedir. Her kusur, velayette olumsuz etki yaratmazken tazminatta son derece etkili olmaktadır. Boşanmada kusurlu sayılan hallerin nafaka ve tazminata olan etkileri ile detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Olası hak kayıplarının önlenmesi ve mahkemede iyi bir savunma yapılması için deneyimli bir boşanma avukatından destek almakta fayda vardır. Boşanma avukatı, boşanma sürecinizin hızlı, eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde geçmesi konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00