Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Tazminat Talep Edilmesi İçin Gereken Şartlar

Boşanma davasında tazminat talep edilmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” şeklinde kararlaştırılmıştır.

Boşanma Davasında Hangi Durumlarda Tazminat Ödenir?

Boşanma davasında tazminat talep edilmesi için boşanmaya sebep olan olayda bir zarara uğrama durumu olması gerekmektedir. Boşanmada tazminat talebi yalnızca kusursuz olan eş tarafından yapılabilmektedir. 

Boşanmada maddi ve manevi tazminat talep edilmesi için boşanmanın konusu olan olayla zarar durumunun oluştuğu olayın aynı kusur dahilinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani, boşanmaya sebep olan durum değil de başka bir gerekçeden dolayı zarara uğrayan bir taraf var ise tazminat talep edilmesi mümkün değildir.

Boşanma davasında manevi tazminatta, kusurlu olan kişi işlediği kusurda haklıysa manevi tazminat talebi kabul edilmemektedir. Örneğin, evden kaçmak için haklı gerekçeleri olan bir kadının, evini terk ettiği için tazminat ödemesine hükmedilmemektedir. Ayrıca, tarafların her ikisinin de eşit derece kusurlu olduğu boşanma davalarında maddi veya manevi tazminat talep edilememektedir.

Kişilik Haklarınıza Yapılan Saldırı Söz Konusu İse Manevi Tazminat Talep Edebilirsiniz

Boşanmada manevi tazminat talep edilmesi için haksız olan tarafın işlediği kusurun eşine üzüntü ve keder gibi olumsuz bir psikolojik etki yaratması ile kişilik haklarını ihlal etmesi gibi durumların oluşması gerekmektedir. Kusursuz olayın tarafın, boşanmaya neden olan konu ile ilgili ruhsal sıkıntı yaşaması da manevi tazminat talebi için yeterlidir. 

  • Eşlerden birinin birlikte yaşamayı sonlandırması,
  • Taraflardan birinin, diğerine topluluk içinde onur kırıcı şekilde davranması,
  • Taraflardan birinin suç işlemesi,
  • Hakaret edilmesi,
  • Aile sırlarının ifşa edilmesi,
  • Zina ve aldatma,
  • Taraflardan birinin, diğerinin canına kast etmesi gibi durumlar, kişilik haklarını zedeleyici unsurlar barındırdığından boşanmada manevi tazminat talep edilebilmektedir.

Maddi Tazminat İçin Maddi Bir Zarar Oluşmuş Olmalı!

Boşanmada tazminat talep edilmesi, boşanmaya konu olan olayın, kusursuz olan tarafın mevcuttaki veya beklediği maddi menfaatleri konusunda kayıp yaşamasıyla mümkün olmaktadır. Maddi zarar, boşanmaya konu olan kusur dışında bir durumdan kaynaklı olarak gerçekleşiyorsa boşanmada maddi tazminat talep edilememektedir. 

Söz konusu durum Medeni Kanun’un 174. maddesinde, “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” şeklinde ifade edilmektedir.

Maddi tazminat ödemekle yükümlü olan tarafın yaşaması mümkün olan olaylarla ilgili Medeni Kanun’un 176. maddesinde, “İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Boşanmada Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Hakim, boşanma davasında maddi tazminat talebine yönelik karar verirken tarafların maddi imkanlarını, boşanmaya konu olan eylemin önem derecesi, ihlal edilen menfaatlerin kapsamı, paranın alım gücü ve hakkaniyet ilkesini göz önünde bulundurmaktadır.

Boşanma davasına konu olan olayların önem derecesi, maddi tazminat tutarını belirlemede en önemli faktörlerden biridir. Yani, eşini darp eden birine verilen tazminat tutarının, hakaret eden birine verilen tazminat tutarına göre daha fazla olması doğaldır.

Boşanmaya Sebep Olan Kusur, Size Zarar Verdiyse Tazminat Talep Edebilirsiniz

Boşanmada tazminat vermekle yükümlü olan tarafın, ödeme gerçekleştikten sonra fakirleşmemesi; aynı şekilde tazminat talep eden kişinin de ödeme gerçekleştikten sonra zenginleşmemesi gerekmektedir.

Boşanma davasında hangi durumlarda tazminat ödenir, boşanmada maddi ve manevi tazminat talep edilmesi için gereken şartlar nelerdir gibi sorularda detaylı bilgi almak ve deneyimli bir boşanma avukatından destek almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00