Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Dava Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çekişmeli boşanma davası, eşler konusunda boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmaya varılamadığı ve Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda başvurulan davalardır. Şiddetli geçimsizlik, darp veya aldatma gibi olayların yaşandığı ve taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası açılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasını Kim Açar?

Eşlerden herhangi biri, çekişmeli boşanma davasını, bulunduğu ildeki Aile Mahkemesi’ne başvurarak açabilmektedir. Taraflardan birinin boşanmayı istememesi durumunda da açılacak olan çekişmeli boşanma davasını evlilik akdini sonlandırmak isteyen taraf başlatabilmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter, boşanma avukatlarına en çok sorulan sorulardan biridir. Birkaç celsede tamamlanan anlaşmalı boşanma dava sürecine nazaran, çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürede sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının sonuçlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır:

 • Mahkemenin tebligat durumu, 
 • İş yükü, 
 • Adli tatil, 
 • Tarafların iddia ve talepleri ile bunların araştırılması süreci,
 • Dinlenecek tanık sayısı, 
 • Bilirkişi incelemesi, 
 • Mahkemeye, taraf ve taraf vekillerine ilişkin özel durumlar gibi

Ortalama bir süre verilmesi gerekirse çekişmeli boşanma davalarının 1 ila 3 yıl arasında sonuçlanabileceği söylenebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Taraflar, boşanma avukatına vekalet vermek zorunda değildir. Ancak davacı, boşanma avukatı tutmadığı durumda davaya bizzat katılmak zorundadır. Davalı tarafın ise duruşmaya katılmak ile ilgili herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. İtiraz hakkından feragat ediyorsa boşanma avukatına vekalet vermek zorunda olmadan davaya katılmama hakkına sahiptir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Durumlarda Düşer?

Davacının bizzat ya da vekalet verdiği boşanma avukatı tarafından davayı takip etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu tarafın kendisinin veya avukatının davayı takip etmeyi bıraktığı ya da davayı takip etmeyeceğini beyan ettiği durumlarda, çekişmeli boşanma davası hakim tarafından düşürülmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi, davayı başlatan ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirleyen hukuki işlemdir. Çekişmeli boşanma davasının açıldığı Aile Mahkemesi’ne hitaben yazılması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma dilekçesinde yer verilmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır: 

 • Davacı ve davalının isim, soy isim ve adres bilgileri,
 • Davacının T.C kimlik numarası, 
 • Boşanma avukatına vekalet verilmiş ise avukatın isim, soy isim ve adres bilgileri,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Davacının/boşanma avukatının imzası,
 • Hukuki gerekçeler ve
 • Boşanma Talebi

Çekişmeli boşanma dilekçesinde, varsa nafaka ve velayet gibi taleplere yer verilmesi zorunludur. Aynı şekilde çekişmeli boşanma dava süreci için ispat niteliğinde olan her türlü dayanağın belirtilmesi de gerekmektedir. Bu noktada, dava sürecinin uzamaması için bir boşanma avukatından destek almakta fayda vardır. 

Çekişmeli Boşanma Davalarında İlk Duruşma 

Çekişmeli boşanma davalarında ön inceleme niteliği taşıyan ilk duruşmada dosya incelemesi yapan hakim, tarafların anlaşmazlığına ilişkin nedenleri belirlemektedir. Hakim, tarafların anlaşma sağlamaları üzerinde sulh çağrısında bulunmaktadır. Tarafların sulh çağrısına yanıt vermediği durumlarda, delil ve tanıkların tespiti için süre belirlenmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Son Duruşma

Çekişmeli boşanma davalarında son duruşma, sözlü yargı duruşması olarak bilinmektedir. Hakim, taraflara son kez beyanlarını sorduktan karar verme aşamasına geçmektedir. Sözlü yargı aşamasına geçilmesi için mahkemenin tahkikatının tamamlanmış ve tanıkların dinlenmiş olması gerekmektedir. Yani, çekişmeli boşanma davalarında son duruşmada yeni bir delil ortaya atılması ve tanık dinlenmesi talebi mümkün olmamaktadır. 

Çekişmeli Boşanma Dava Sürecinde Avukat Desteği Alın!

Çekişmeli boşanma davalarının hukuki süreci oldukça karışık ve detaylıdır. Tarafların yalnızca iki kez çekişmeli boşanma dilekçesi sunma hakkı bulunmaktadır. Bu yüzden,  hukuki prosedürlerin tamamına hakim olan bir boşanma avukatı ile anlaşarak dava sürecini hızlandırmak sizin için faydalı olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter, çekişmeli boşanma davalarında ilk duruşma nasıl geçer gibi dava sürecine dair merak ettiğiniz ne varsa bizlere danışabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00