Evlilik (Mal Ayrılığı) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Halk arasında genellikle evlilik sözleşmesi olarak bilinen sözleşme aslında mal ayrılığı sözleşmesidir.  Çünkü bu sözleşmeler Türk Medeni Kanunu’nda Mal Ayrılığı Sözleşmeleri olarak anılmakta ve bu sözleşmeler ile evlenen eşlerin evlilik süresince edineceği malların nasıl paylaştırılacağı, edinilen malların kime ait olacağı düzenlenmektedir.

Evlilik sözleşmesi bir diğer ismiyle mal rejimi sözleşmesi, taraflar evlendikten sonra malların nasıl yönetileceği ve boşanma ile birlikte mal tasfiyesine geçildiğinde malların nasıl tasfiye edileceğini düzenleyen son derece önemli bir hukuki belge ve delildir.

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır, evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır, evlilik sözleşmesi geçerlilik şartları nelerdir, evlilik sözleşmesinde değişiklik nasıl yapılır, evlilik sözleşmesi yapmak zorunlu mudur gibi soruların yanıtı yazımızda...

Yasal Mal Rejimi Nedir?

Yasal mal rejimi tarafların evlilik sözleşmesi yapmadığı durumlarda uygulanacak olan kanuni mal rejimidir. Tarafların evlilik sözleşmesi yaparak uygulanacak olan mal rejimi sözleşmesini değiştirme imkânları bulunmaktadır.

Ülkemizde 01.01.2002 tarihinde yeni Türk Medeni Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce yasal mal rejimi, “mal ayrılığı rejimi” iken, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yasal mal rejimimiz değişmiş, “edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiştir.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bazı şartlar vardır. Evlilik sözleşmesi geçerlilik şartları:

  • Tarafların Anlaşması: Evlilik sözleşmesi geçerlilik şartları arasında evlenecek veya evli olan tarafların, evlilik sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile kanunda öngörülen mal rejimi türleri arasından seçmesi yer almaktadır.
  • Ehliyet: Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.
  • Noterde Yapılma Veya Evlilik Başvurusu Sırasında Seçilme: Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.
  • İmza: Mal rejimi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.
  • Kanuna Uygunluk: Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan evlilik sözleşmeleri kesin olarak hükümsüzdür.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır dediğimizde; evlilik sözleşmeleri bir diğer adıyla mal rejimi sözleşmeleri iki şekilde yapılabilmektedir.

İlk olarak taraflar evlilik başvurusu sırasında mal rejimi sözleşmesi yapabilmektedir. Bu şekilde mal rejimi sözleşmesi yapılması daha istisnai bir yol olup evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak sadece mal rejiminin seçilmesi sureti ile de yapılmaktadır. Bu durumda seçilen mal rejimi evlilik tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.

İkinci ve daha yaygın yol ise evlilik sözleşmesinin noterde yapılmasıdır. Taraflar dilerlerse mal rejimi sözleşmesini bir hukukçuya hazırlatarak imzaları noterde onaylatmak suretiyle dilerlerse noterinin düzenleme şeklinde hazırladığı metni imzalamak suretiyle evlilik sözleşmesini yapabilirler. Bu durumda noterde yapılan evlilik (mal rejimi) sözleşmesi noterde yapıldığı tarihten başlayarak hüküm ifade edecektir. Noterde yapılan mal rejimi sözleşmesinin nikâh akdinden önce yapılması halinde ise rejimin başlangıcı yine evlilik tarihi olacaktır.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır? Evlilik sözleşmesinin evlilikten önce, evlenme anında ve evlilik sonrasında yapılabilmesi mümkündür. Evlilik başvurusu sırasında yapılan evlilik sözleşmesi evlilik tarihinden, evlilik süresince noterde yapılan evlilik sözleşmesi ise noterde yapıldığı tarihten itibaren geçerlidir.

Evlilik Sözleşmesinde Sonradan Değişiklik Yapılması Mümkün Müdür?

Evlilik sözleşmesinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı merak edilen bir konudur. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. Bu nedenle yapılmış olan bir evlilik sözleşmesini kanuni sınırlar içerisinde değiştirmek veya ortadan kaldırmak mümkündür.

Özellikle edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmekle birlikte bu rejimin içeriğinde kişisel malın gelirinin edinilmiş mal kabul edilmesine yönelik kaidenin noterden yapılacak bir sözleşme ile sözleşme tarihinden itibaren hüküm ifade etmek kaydı ile değiştirilebilmesi mümkündür. Aynı şekilde eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. 

Evlilik Sözleşmesi Yapmak Zorunlu Mudur?

Evlilik sözleşmesi yapmak zorunlu mudur? Eşlerin evlilik sözleşmesi yapması zorunlu değildir.  Eşlerin evlilik sözleşmesi yapmadıkları durumda kural olarak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bu durumda da evlilik birliği içerisinde alınan mallar ortak kabul edilir.

01.01.2012 Tarihinden Önce Evlenen Çiftler İçin Hangi Mal Rejimi Uygulanacaktır?

Daha anlaşılır olması açısından örnek vererek açıklamak gerekirse 1980 yılında evlenmiş ve hala evli bulunan bir çifti için;

- 1980 ila 2002 yılları arası için yasal mal rejimi olarak mal ayrılığı rejimi kabul edildiğinden, eşler bu yıllar arasında mal ayrılığı rejimine tabidirler.

- 2002 ila evliliğin son bulacağı tarih aralığında ise ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmadılar ise yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olduğundan, eşler 2002 yılından sonraki süreçte edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler.

01.01.2002 Tarihinden Önce Evlenmiş Çiftlerin Evlilik Anından İtibaren Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Uygulamaları Mümkün Müdür?

Türk Medeni Kanunu’nu eşlere, 2002 tarihinden önce yapılan evliliklerde dilerseler notere giderek yeni yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin başlangıç tarihini evlilik tarihlerine çekilmesini kabul edebileceklerini düzenlemiştir. Ancak eşler bu seçim haklarını Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanmak zorundalardır. Bu süre dolduktan sonra geçmişe yönelik mal rejimi değiştirmeleri engellenmiştir. Dolayısıyla eşlerin günümüzde 2002 yılı öncesine uygulanacak mal rejimini değiştirebilme imkânları yoktur.

Son olarak belirtmek önemle belirtmek gerekir ki eşler tarafından imzalanan evlilik sözleşmesi, mal tasfiyesine yönelik davalarda kullanılması sebebiyle özenle ve tarafları mağduriyete uğratmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu sebeple evlilik sözleşmesinin hazırlanması konusunda bir avukattan hukuki yardım almakta büyük fayda bulunmaktadır. Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır, evlilik sözleşmesi geçerlilik şartları nelerdir, evlilik sözleşmesinde değişiklik nasıl yapılır, yasal mal rejimi nedir, evlilik sözleşmesi yapmak zorunlu mudur, evlilik mal ayrılığı sözleşmesi nasıl yapılır gibi sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00