Nafaka Tazyik Hapsi Nedir? Hangi Durumlarda Verilir?

Nafaka Tazyik Hapsi Nedir?

Tazyik hapsi, ceza muhakemesindeki gibi derinlemesine ceza yargılaması gerektirmeyen genellikle bir yükümlülüğe uyulmaması halinde verilen ve kısa süreli olan bir hapis uygulamasıdır. Ayrıca TCK kapsamında uygulanan bir yaptırım olmaması sebebiyle teknik olarak bir ceza da değildir

Nafaka tazyik hapsi ise kişi hakkında mahkemece verilen nafaka kararına uyulmaması, bu kararın ihlal edilmesi halinde şikayet üzerine kişiye uygulanan yaptırımı ifade etmektedir.

Nafaka Tazyik Hapsine Dair Kanuni Düzenleme Nedir?

Nafaka tazyik hapsine dair kanuni düzenleme 2004 sayılı İcra İflas Kanunu madde 344’te ye almaktadır ve ilgili düzenleme şu şekildedir:

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.”

Hangi Nafakaların Ödenmemesi Halinde Nafaka Tazyik Hapsine Hükmolunabilir?

Nafaka borçlusunun nafaka tazyik hapsine mahkum edilmesi bakımından nafaka türü önem taşımamaktadır. Yani söz konusu nafakanın; çocuk lehine verilmesi gerek iştirak nafakası, eşe verilen yoksulluk nafakası yahut boşanma davası süresince ödenecek olan tedbir nafakası olduğu fark etmeksizin, bu nafakaların ödenmemesi ve şartların da sağlanması halinde alacaklının şikayeti üzerine nafaka tazyik hapsi uygulanır.

Nafakanın Ödenmemesi Halinde Şikayet Nereye Yapılır?

Nafaka tazyik hapsine dair kararlar İcra Ceza Mahkemesi tarafından verilmektedir. Bu nedenle nafakanın önememesi halinde şikayetin yapılacağı merci İcra Ceza Mahkemeleri olmaktadır. Bu bakımdan yetkili İcra Ceza Mahkemesi ise icra takibinin yapıldığı yerde bulunan İcra Ceza Mahkemesi’dir.

Nafakanın Ödenmemesi Sebebiyle Şikayet Yapılabilmesi İçin Hangi Durumlar Gerçekleşmiş Olmalıdır?

Nafakanın ödenmemesi sebebiyle tazyik hapsi uygulanmasını talep edebilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir ve bu şartlar şu şekildedir:

  • Nafaka ile ilgili hüküm geçerliliğini koruyor olmalıdır.
  • Nafaka ilamı icraya konularak icra yoluyla tahsili denenmiş olmalıdır. Ayrıca burada ödeme emri direkt olarak borçluya gönderilmelidir ve başlatılan takibin kesinleşmiş olması da şarttır.
  • Nafaka ödememe cezasını ortadan kaldıracak nedenlerin var olmaması gerekir. Örneğin nafaka borcunun ödenmemiş olması veya şikayetin geri çekilmemiş olması gerekmektedir.
  • Geçmişe dönük 3 aylık ödenmeyen borç için talepte bulunulmuş olunmalıdır.

Tüm bu şartlar sağlandıktan sonra ödenmemiş nafaka borcundan ötürü İcra Ceza Mahkemesi’ne şikayet yolu ile başvuru yapılır ve bu şekilde nafaka borçlusunun nafaka tazyik hapsi ile karşı karşıya kalması sağlanır.

Nafaka Tazyik Hapsi Ne Kadar Süreli Verilmektedir?

Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlu için nafaka tazyik hapsi uygulanması talep edildiğinde, 3 aya kadar olmak üzere tazyik hapsine karar verilmektedir.

Nafaka Tazyik Hapsi Tekrar Tekrar Uygulanabilir Mi?

Nafaka tazyik hapsinin uygulanabilmesi için yukarıda sayılan şartlar sağlandığı takdirde nafakanın ödenmemesi sebebiyle verilen tazyik hapsinin tekrardan uygulanması mümkündür. Yani kişi nafakayı ödememeye devam ederse tekrar tekrar tazyik hapsine maruz kalabilir. Ancak nafaka tazyik hapsinin geçmişe dönük 3 aylık nafaka borcu için söz konusu olabileceği de unutulmamalıdır.

Ayrıca nafaka tazyik hapsi uygulanırken geçen süre için ödenmeyen nafaka borcu, tekrar tazyik hapsini gerektirmez. Yani 3 ay ceza uygulanırsa o 3 ay sadece alacak hakkı olarak kalır. Sonrasında kişi hapisten çıktıktan sonraki kısım için ödeme yapmazsa yeniden tazyik hapsi uygulanabilir.

Nafaka Tazyik Hapsinin Uygulanmasıyla Nafaka Borcu Sonlanır Mı?

Kişinin bir nafaka borcunu ödememesinden ötürü hakkında bu sebeple uygulanan nafaka tazyik hapsi kişinin nafaka borcunu sonlandırmamaktadır. Çünkü nafaka tazyik hapsinin uygulanmasındaki amaç kişiyi nafaka borcunu ödemeye zorlamaktır.

Nafaka Tazyik Hapsi Nasıl Sonlanır?

Nafaka tazyik hapsinin sona ermesi, nafakanın ödenmesi veya şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi hallerinden biri meydana geldiği takdirde sonlanmaktadır.

Ayrıca nafaka miktarının artırılması veya azaltılması talebiyle dava açılması halinde de nafaka tazyik hapsine yönelik uygulamanın dava sonuçlanıncaya kadar bekletilmesine karar verilebilir.

Nafaka Tazyik Hapsi Kişinin Adli Siciline İşler Mi?

Nafaka tazyik hapsi İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki bir yaptırımdır ve bu yaptırım kişinin TCK kapsamında bir suç işlemesinden kaynaklanmamaktadır. Bu tazyik hapsinin verilmesindeki amaç nafaka borcunun ödenmesini sağlamaktır. Bu nedenle nafaka yükümlülüğünün ihlal edilmesi halinde verilen tazyik hapsi kişinin adli sicil kaydına işlenmemektedir. 

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Verilen Tazyik Hapsi Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Tazyik hapsine yönelik kararlar ceza hukukundan değil icra iflas hukukundan kaynaklandığından TCK anlamında suç teşkil etmemektedir. Bu nedenle nafakanın ödenmemesi sebebiyle tazyik hapsine karar verilmesi halinde bu tazyik hapsinin adli para cezasına veya başka seçenek yaptırımlara çevrilmesi mümkün değildir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Verilen Tazyik Hapsi Cezası Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Veya Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararı Verilebilir Mi?

Nafaka yükümlülüğünün ihlali nedeniyle verilen tazyik hapsi cezası TCK kapsamında verilen bir hapis cezası olmadığından bu hapis cezası bakımından, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya hapis cezasının ertelenmesi kararı verilebilmesi mümkün değildir. 

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00