Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim Hukuk İle Kişisel Haklarınızı Koruyun!

Bilişim hukuku, tahmin edebileceğiniz gibi bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternet hukukunu da kapsayan bilişim hukuku, internetin kullanımındaki yasal çerçeveyi belirler. Özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar bilişim hukuku alanına girer.

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte internet platformları üzerinde suç işlenme oranları artmıştır. Bilişim Hukuku sayesinde online ortamlarda iletişim kurulurken ya da belge paylaşılırken hukuka aykırı bir fiilin olması halinde yaptırım ile karşılaşılacağı düzenlenmiştir. Teknolojinin kötüye kullanılması, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere sanal platformlardaki her konuyla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Bilişim hukuku kapsamında e-ticarette haksız rekabetin önlenmesi, hakaret ve kişilik haklarının ihlallerine karşı davaların yürütülmesi de vardır. Bilişim hukuku nedir, nasıl işler, yakından bakalım…

Bilişim Hukuku Nedir, Neyi Kapsar?

Bilişim Hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir. Bilgi teknolojisi hukuku, dijital bilgilerin ya da bilgisayar programlarının dağıtılması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularını düzenler. İnternet Hukuku ise internet kullanımına dair her konuyu ve özel hayatın korunmasını kapsar.

Bilişim hukuku, internet hukukunun birçok alanın ile etkileşim içerisindedir. Güvenlik, internet kullanımı, veri paylaşımı, iletişim kurma, internet verisi edinme, kişisel bilgilere erişme gibi konular dahildir.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik bilgilendirme, e-ticaret ve e-imza, lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil işlemleri, marka ve telif hakları, online itibar yönetimi, internet üzerinden satış yapanlara yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması ile hukuki risk analizi konuları bilişim suçları kapsamında incelenir.

Bilişim suçları, internette kişi haklarına yapılmış saldırılardan veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Bilişim suçları nelerdir dediğimizde en bariz haller şunlardır:

 • Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim
 • Bilgisayar sabotajı
 • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık
 • Bilgisayar yoluyla sahtecilik
 • Bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanımı
 • Kişisel verilerin kotüye kullanılması
 • Sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi
 • Yasadışı yayınlar
 • Ticari sırların çalınması
 • Terörist faaliyetler
 • Pornografik yayınlar
 • Çocuk pornografisi
 • Hacking
 • Hakaret ve sövme
 • Diğer suçlar (organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

Bilişim hukuku, sayısal bilgilerin paylaşımından kaynaklanan tüm sorunlarla ilgilenmektedir. Bilişim ya da internet sistemi olarak bilinen yayın organlarındaki tüm hal ve hareketler bilişim hukukunun ilgi alanına girer.

Bilişim hukuku, diğer tüm hukuk alanlarıyla da ilişkilidir. Çünkü e-ticaret web siteleriyle yapılan satışlardan içerik paylaşımına, kişiler arası yazışmalardan fikri haklara kadar farklı konularla ilgilenilir.

Bilişim Suçlarına Karşı Kendinizi Uzman Avukatlarla Koruyun!

Bilişim hukuku alanına giren suçlarla karşılaşıldığında ya da herhangi bir suç unsuruna neden olunduğunda mutlaka yasal destek almak gerekir.

Aydın ve Yıldırır Hukuk Bürosu olarak; internet yoluyla işlenen suçlar hakkında bilgilendirme, e-ticaretin düzenlenmesi, uyuşmazlıkların çözümü, haksız rekabet davaları ile fikri ve sınai mülkiyet hukuku ihlallerinin çözümü, dijital reklam, sosyal medya, bilgi güvenliği ve gizliliği başta olmak üzere Bilişim Hukuku kapsamına giren konuların çözümünde müvekkillerimize destek oluyoruz.

Yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi almak, bilişim suçu davaları ile karşılaşmamak için yapılması gerekenleri öğrenmek, hukuki yardım almak için bize ulaşın!

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00