Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası

Ehliyetsizlik Nedir?

Ehliyetsizlik, kişinin eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırt edebilme yeteneğinin bulunmamasıdır. 

Madde 9- Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.

Fiil ehliyeti veya temyiz kudretine sahip olmayan kimse hukuki ehliyetsizdir. Bu kimsenin yaptığı kazandırıcı ve borçlandırıcı işlemler ehliyetsizlik nedeniyle yok hükmünde olacaktır; yani hiçbir sonuç doğurmayacaktır.

Tapuda satış ve devir işlemleri sırasında kişinin hukuki ehliyetinin olması şarttır. Eğer işlem sırasında kişi örneğin sarhoş veya 18 yaşından küçük ise veya yaşlılık gibi ayırt etme gücünü etkileyen durumlarda yapılmış olan işlemler, kişinin temyiz kudretine ve fiil ehliyetine sahip olmadan yapmış olduğu için geçersiz hale gelir. İşlemlerin ehliyetsizliğinde devir işlemleri sakatlanır ve tapu kaydı hukuka aykırı bir şekilde yapılmış olur. Böyle bir durumda da hukuki ehliyetsizlik sebebiyle satış ve devir işlemleri tapu iptal ve tescil davasına konu olur.

Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılır.

Ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açan kimse, ehliyetsizlik iddiasını kanıtlar nitelikteki her türlü kanıtı mahkemeye sunabilir. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen kişiye ait doktor raporları, hasta gözlem (müşahede) kağıtları, film grafilerinin eksiksiz getirtilmesi zorunludur. Bu hususta dinleteceği tanıklar ehliyet olgusuna ilişkin ayrıntılı, açıklayıcı, doyurucu somut bilgiler vermelidir. Ehliyetsizlik iddiasında bulunan kişinin getirdiği delillerin yanı sıra, hakim kendi mesleğinin dışında özel ve teknik bilgi gerektiren konularda bilirkişi incelemesi yaptırmalıdır.

Tapu iptal ve tescil davası açılması sırasında, dava ehliyetsizlikle birlikte birden fazla nedene bağlı olarak açılmış ise, ehliyetsizliğe ilişkin ileri sürülen iddianın ilk olarak incelenmesi gerekmektedir. Çünkü ehliyetsizlik, kamu düzenini ilgilendiren bir husus olduğundan dolayı ilk inceleme konusudur. Dolayısıyla hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılmalıdır.

Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali Davasını Kimler Açabilir?

Ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali davasını kimler açabilir? Tapu iptali ve tescil davası, yalnızca davaya konu olan taşınmazın önceki kayıtlı maliki tarafından açılabilmektedir. Mahkemenin, davayı açan kişinin taşınmazın önceki kayıt maliki olup olmadığı hususunu, yargılamanın her aşamasında re’sen gözetmesi gerekmektedir.

Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açıldığında ehliyetsiz olduğu iddia edilen gerçek hak sahibine vasi tayin edilmesi ve vasinin de vesayet makamından izin almak suretiyle hukuki işlemlerde onu temsil etmesi suretiyle dava açılmalıdır.

Miras bırakanın hukuki ehliyetsizliği söz konusu ise, tapu iptal ve tescil davası tereke adına açılmalıdır.

Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali Davası Kime Karşı Açılabilir?

Taşınmaz mülkiyetine ilişkin tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılır.

Kayıt malikinin ölü olması halinde ise ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası malikin mirasçılarına yöneltilmesi gerekir.

Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası için bir zamanaşımı süresi veya hak düşürücü süre yoktur. Ehliyetsizlik, yapılan işlemin yok hükmünde sayılmasını gerektirir. Bu nedenle yeni malikin iyi niyetli olmasının bir önemi olmadığı gibi davanın ne zaman açıldığının da önemi yoktur. Ancak ehliyetsizliğin kanıtlanabilmesi açısından durumun fark edilmesi üzerine vakit geçmeden davayı açmanızı tavsiye ederiz. Ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali zamanaşımı hakkında bilgi almak için avukatlarımıza ulaşın.

Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası için dava taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir, taraflar bu konuda bir uzlaşmaya varsalar dahi dava başka yerde açılamaz.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız üzere hukuki işlemlerde iradeyi etkileyen bir hal olan ehliyetsizlik, yapılan işlemleri geçersiz kılmakta ve işlemlere hukuki bir sonuç bağlamamaktadır. Ehliyetsizlik kamu düzenine ilişkin olduğundan işlemin karşı tarafının iyi niyeti korunmamakta, işlem geçerli hale gelmemektedir. Hukuki işlemin türüne göre geçersizliğin ileri sürülme yolları değişecektir.   Bu yollardan biri olan tapu iptal ve tescil davası, tapuda yapılan işlemin ve hukuka aykırı/yolsuz tescilin düzeltilmesi amacıyla açılır. İşlemin geçersizliğini iyi hazırlanan bir dava dilekçesiyle ileri sürmeniz hak kaybına uğramamanız açısından çok önemlidir, bu yüzden uzman bir avukatla süreci yürütmenizi tavsiye ederiz.

Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası nasıl açılır, ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali davasını kimler açabilir gibi sorularınız ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00