Yabancıların Türkiye'de Gayrimenkul Edinmesi

Türkiye'de Yabancı Gayrimenkul Alımı Mümkün Mü?

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi mümkün olsa da çeşitli şartlara bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Tapu Kanunu'nun 35. maddesi ile düzenlenen Türkiye'de yabancı gayrimenkul yatırımı hem gerçek hem de tüzel kişileri bağlamaktadır.

Türkiye hiç kuşkusuz benzersiz güzelliğiyle birçok turisti misafir etmesinin yanı sıra Türk vatandaşı olmayan pek çok insanın taşınmaz yatırımı açısından da ilgisini çekmektedir. Yazımızda yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi için karşılaması gereken şartlara değinecek Türkiye yabancı gayrimenkul alımı hakkında bilgi vereceğiz. Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmeleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız yazımızı incelemeye devam edin.

Türkiye'de Yabancıların Gayrimenkul Alımı ile İlgili Kanuni Sınırlar

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi kanuni bazı şartlar ve sınırlandırmalara tabidir. Tapu Kanunu'nun 35. maddesinde düzenlenen yabancıların türkiye'de gayrimenkul alması ile ilgili sınırlamaları aşağıda yer verdik:

 • Gerçek kişiler söz konusu olduğunda yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmeleri ancak Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenen ülkelerin vatandaşları için mümkündür. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul alımı ile ilgili kısıtlamalar getirerek belli ülke vatandaşlarını dışarıda bırakabilmektedir.
 • Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul alması için satın alınan alanın ilçe yüzölçümünün %10'unu geçmemesi gerekir.
 • Aynı şekilde gerçek kişiler için Türkiye'de yabancı gayrimenkul alımı otuz hektarla sınırlıdır. Ancak Bakanlar Kurulu'nun izin verdiği kişiler için bu miktar 60 hektara çıkarılabilir.
 • Tüzel kişiler söz konusu olduğunda ise ticaret firmaları dışında Türkiye'de yabancı gayrimenkul yatırımı yapılamadığını belirtmek gerekir. Ayrıca ticari şirketler de satın alacakları taşınmazla ilgili projelerini Bakanlar Kurulu'na sunmalıdır.
 • Tüzel kişiler Türkiye'de yabancı gayrimenkul yatırımı yaptıktan sonra bu yatırımı kanunların ya da sundukları projenin dışında kullandıkları takdirde ilgili Bakanlık taşınmazın tasfiyesini gerçekleştirebilir.

Tüm bunlara ek olarak Tapu Kanunu'nun 35. maddesinin 3. hükmü Bakanlar Kurulu'na yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi ile ilgili ek yasaklama ve kısıtlama yetkileri vermektedir. Bakanlar Kurulu ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlara göre ülke, bölge, süre, oran, yüz ölçüm ve benzeri açılardan yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi ile ilgili kanunda belirtilmeyen sınırlamalar getirebilir ya da tamamen yasaklayabilir.

Yabancıların Türkiye'de Gayrimenkul Edinmesi İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi için öncelikle Tapu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması gerekmektedir. Gerçek kişiler için bu başvuru sırasında teslim ve ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Kimlik ve pasaport,
 • Taşınmazın tapu senedi belgesi,
 • Taşınmazın emlak rayiç değeri belgesi,
 • Konut ve iş yeri vb. binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Satıcının bir, alıcının iki adet fotoğrafı,
 • Eğer yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi işlemi için yurt dışında hazırlanmış bir vekaletname söz konusuysa vekaletnamenin aslı, onaylı örneği ve tercümesi.

Tüm bunlara ek olarak taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde başvuru sırasında yanında yeminli tercüman bulundurması da zorunludur. Yabancıların türkiye'de gayrimenkul alımı için gerekli şartlar bunlardır.

Yabancıların Türkiye'de Gayrimenkul Alımı Sırasında Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmeleri; taşınmazın üzerinde haciz, ipotek vb. bir kısıtlama olduğunda reddedilebilmektedir. Taşınmazın reddine itiraz etmek için Tapu Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapmak mümkündür. Tarafların arasında bir uyuşmazlık meydana gelmesi durumunda ise konunun adli makamlara taşınması gerekmektedir.

Yazımızda yabancıların Türkiye'de gayrimenkul alması için gerekli belgeler, Türkiye'de yabancıların gayrimenkul yatırımı hakkında kanuni kısıtlamalar gibi konular hakkında bilgi verdik. Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00