Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı Nedir? Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydı diğer bir ifadeyle sabıka kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanarak kişinin ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerinin yer aldığı sicildir.

Adli sicil kaydı nasıl silinir, adli sicil kaydının silinmesi sırasında hangi adımlar izlenir, adli sicil kaydı sildirme işlemi için avukat gerekli mi, adli sicil kaydı kaç yılda silinir, adli sicil kaydı sildirme dilekçesi nasıl yazılır gibi sorularınızın yanıtı yazımızda.

Adli Sicile Hangi Bilgiler Kaydedilir?

Adli sicil kaydı nasıl silinir sorunuza yanıt vermeden önce adli sicil kaydı hangi bilgileri içerir buna bakalım.

 1. a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;
 • Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
 • Koşullu salıverilme kararı,
 • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 • Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 1. b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
 • Denetim süresi,
 • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
 • Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 1. c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;
 • Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
 • Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 • Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
 • Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 1. d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
 1. e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
 • Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
 • Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
 1. f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
 2. g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
 3. h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
 4. i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 5. j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
 6. k) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar.

Adli Sicile Kaydedilmeyen Kararlar

Adli sicil kaydı sildirme işlemi için öncelikle hangi kararların adli sicile kaydedilmediğini bilmek gerekiyor.

 • Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdarî para cezasına ilişkin kararlar.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi için belli şartlar var elbette. Adli sicil kaydı sildirme işleminde aşağıda bahsedeceğimiz durumlar geçerli. Adli sicil kaydı nasıl silinir diyen müvekkillerimiz için şunları belirtelim;

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af,
 • Ölüm,

halinde bilgiler Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır. Adli sicil arşiv kaydı, infazı tamamlanmış, yerine getirilmiş cezalara ait adli sicil bilgilerinin kayıtlı tutulduğu kayıttır. Arşiv kaydındaki bilgiler ise belli koşulların oluşmasına bağlı olarak silinir. Adli sicil kaydı kaç yılda silinir bilgisini avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz.

Arşiv bilgileri;

 • İlgilinin ölümü üzerine,
 • Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi (memnu hakların iadesi) kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

tamamen silinir.

 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Yukarıda genel hatlarıyla açıkladığımız üzere adli sicil kayıtlarının terkini iki aşamalıdır. Cezalar yerine getirildikten sonra adli sicil kaydının, adli sicil arşiv kaydına otomatik olarak alınması gerekir. Ancak bu işlem uygulamada iş yoğunluğu sebebiyle bu şekilde gerçekleşmemektedir. İlk olarak cezaların infaz edilmesiyle birlikte Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak adli sicil kaydının silinmesi talep edilmelidir. Başvuru sebebine ilişkin evrakların da eksiksiz sunulması gerekir, aksi halde adli sicil kaydı silinmeyecektir. Başvurusu eksiksiz olan kişinin adli sicil kaydı silinerek arşiv kaydına alınır. Kanunda belirtilen sürelerin dolması halinde de arşiv kaydının silinmesi talep edilmelidir. Bu başvurular şahsen yapılabileceği gibi avukat yardımıyla da gerçekleştirilebilir. Sürecin hızlı ilerlemesi ve mağduriyet oluşmaması için bir avukat yardımından faydalanmanızı tavsiye ederiz. Adli sicil kaydı nasıl silinir, adli sicil kaydının silinmesi, adli sicil kaydı sildirme, adli sicil kaydı kaç yılda silinir, adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ile ilgili soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00