Suç Üstlenme Suçu (TCK m. 270)

Suç Üstlenme Nedir?

Suç üstlenme, bir kimsenin gerçekte suç işleyen kimseyi korumak amacıyla veya buna zorlanmasıyla yetkili makamlara gerçeğe aykırı beyanda bulunmasıdır. 

 

Suç Üstlenme Suçunun Kanuni Dayanağı Nedir?

Suç üstlenme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci bölümünde, adliyeye karşı suçlar bölümünde 270. maddesinde düzenlenmiş ve yaptırım altına alınmıştır. Bu kanun hükmü şu şekildedir:

 “Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.” 

Suç Üstlenme Suçunda Korunan Hukuki Değer Nedir?

Suç üstlenme suçu gerçeğin gizlenmesi suretiyle adli makamların yanıltılmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bu eylemin suç olarak düzenlenmesi ile korunmak istenen hukuki değer; adli makamların hataya düşürülmelerini, isabetsiz hüküm vermelerini ve dolayısıyla itibarlarını kaybetmelerini önlemektir.

Suç Üstlenme Suçunun Cezası Nedir?

Suç üstlenme suçunun cezası için öngörülen ceza en fazla 2 yıl süreli hapis cezasıdır. Hapis cezasına ek olarak para cezası ise öngörülmemiştir. Yani bu meydana geldiğinde yalnızca en fazla 2 yıl süreli hapis cezasına hükmolunabilecektir. 

Suç Üstlenme Suçunda Daha Az Ceza Verilmesine Sebebiyet Verecek Haller Nelerdir?

Suç üstlenme suçu birtakım akrabaların işlemiş oldukları suç sebebiyle onları korumak amacıyla işlediği durumda daha az cezaya hükmolunmasına veya hiç ceza verilmemesine karar verilebilmektedir. Suç üstlenme suçu; üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlendiğinde verilecek hapis cezası ¾ oranında azaltılabileceği gibi tamamen de kaldırılabilir. 

Suç Üstlenme Suçunu Kimler İşleyebilir?

Suç üstlenme suçu kasten işlenebilen bir suçtur ve herkes tarafından işlenebilmesi mümkündür. Bu suçun adliyeye karşı işlendiği varsayıldığından mağdurun ise toplum olduğu söylenebilmektedir.

Suç Üstlenme Suçu Soruşturulurken Şikayet Aranır Mı?

Suç üstlenme suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Bu nedenle bir suçun üstlenildiğine dair Savcılık tarafından bilgi edinilmesi halinde Savcılık tarafından re’sen işlem yapılarak soruşturma başlatılacaktır. Suçun soruşturulması bakımından şikayet aranmaması sebebiyle şikayetten vazgeçme de söz konusu değildir. 

Suç üstlenme zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Yani 8 yıl içinde bu suçun soruşturulması gerekmektedir.

Suç Üstlenme Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Suç üstlenme suçu uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu nedenle bu suç uzlaşmaya varılıp varılmadığı sorulmaksızın soruşturulacak ve kovuşturulacaktır. 

Suç Üstlenme Suçu Memuriyete Engel Midir?

Suç üstlenme suçu kasten işlenen bir suçtur. Kasten işlenen ve 1 yıldan daha uzun süreli hapis cezası öngörülen suçlar ise memuriyete engel oluşturmaktadır. Bu nedenle suç üstlenme suçu da kasten işlendiği için bu suç için 1 yıldan uzun süreli hapis cezası öngörüldüğü takdirde kişi devlet memuru olamayacaktır. Özetle suç üstlenme suçu için kişiye verilen ceza 1 yıldan uzun süreli hapis cezası ise kişi devlet memuru olamayacak veya devam eden memuriyeti sonlanacaktır.

Suç Üstlenme Suçu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Veya Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararı Verilebilir Mi?

Eğer mahkemenin vereceği ceza hükmü 2 yılın altında ise ve diğer şartlar da oluşmuşsa kişi hakkında HAGB kararı verilebilir ve ceza infaz edilmez. Yine benzer şartlar meydana geldiğinde kişi hakkında verilen cezanın ertelenmesi de mümkündür. Bu nedenle suç üstlenme suçu bakımından şartlar meydana geldiği takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya hapis cezasının ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

Suç Üstlenme Suçu İçin Verilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Mümkün Müdür?

Suç üstlenme suçu bakımından mahkemenin vermiş olduğu ceza 1 yıl ve daha az süreli hapis cezası ise, diğer şartlar da sağlanmışsa verilen bu hapis cezasının asli para cezasına çevrilmesi mümkündür. 

Suç Üstlenme Suçu Sebebiyle Kişinin Tutuklanması Mümkün Müdür?

Tutuklamaya yönelik CMK m. 100 düzenlenmesine göre; vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler suçlar hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlar için tutuklama kararı verilemez. TCK m. 270 yani suç üstlenme suçu için de en fazla 2 yıl süreli hapis cezası öngörülebileceğinden yalnızca bu suç sebebiyle kişi hakkında tutuklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. 

Suç Üstlenme Suçu Bakımından Hangi Mahkeme Görevlidir?

Suç üstlenme suçu meydana geldiğinde yargılamayı yapmaya görevli olan mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00