Uyuşturucu İle Araba Kullanma Cezası

Uyuşturucu İle Araba Kullanmak Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu ile araba kullanma suçu doğrudan bu başlık altında düzenlenmese bile, bu eyleme trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun 3. fıkrasında yer verilmiştir. TCK m. 179/3 düzenlemesi “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” şeklindedir. Buna göre uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan kişi trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlemiş olması sebebiyle üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir.

Uyuşturucu ile araba kullanma cezası nedir, uyuşturucu ile araba kullanma cezası itiraz edilebilir mi, ehliyet nasıl geri alınır, sorularının yanıtı yazımızda.

Uyuşturucu İle Araba Kullanmaya Yönelik Para Cezası Ne Kadardır?

Uyuşturucu ile araba kullanma para cezası 2021 yılı için 6.909 TL’dir. Bu cezanın, ceza kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirimli şekilde yani 5.181,75 TL olarak ödenmesi de mümkündür. Uyuşturucu ile araba kullanma para cezası her sene değişmektedir.

Uyuşturucu İle Araba Kullanan Kişiye Uygulanacak Ceza Puanı Yaptırımı Nedir?

Uyuşturucu etkisinde araba kullanma için sürücüye uygulanacak olan ceza puanı yaptırımı 20’dir. Sürücünün ceza puanı arttıkça sürücü belgesine el konulması ihtimali de artmaktadır. Uyuşturucu ile araç kullanma cezası trafikten men edilmektir.

Sürücü, Memurlara Uyuşturucu Tespiti Ölçümü İçin İzin Vermek Zorunda Mıdır?  

Uyuşturucu ile araba kullanma cezası uygulanmak istenen kişi, ilgili kolluk görevlilerinin uyuşturucu kullanımını tespit eden cihazı kalibre etmesini isteyebilir. Kalibre edilmemesi durumunda tespit işlemini yaptırmayabilir. Bunun haricinde ise ilgili memura ölçüm için izin verilmek zorundadır.

Eğer sürücü buna izin vermezse sürücü hakkında 3.836 TL TL uyuşturucu ile araba kullanma cezası uygulanır. Bu para cezasının, kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirimli olarak yani 2.877 TL şeklinde ödenmesi mümkündür. Yine memurlara ölçüm iççin izin vermeme durumunda da sürücüye uygulanacak olan ceza puanı yaptırımı 20’dir.

Kişi Teknik Cihaza Ölçüm Vermekten Kaçındığında Daha Az Para Cezası Mı Öder?

Sürücü, uyuşturucu kullanması sebebiyle teknik cihaza ölçüm vermekten kaçınarak daha az para cezası ödeyebileceğini düşünüyor olabilir. Ancak bu mümkün değildir. Çünkü uyuşturucu yahut uyarıcı madde kullandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler adli tıp kurumuna sevkedilir ve uyuşturucu tespiti burada yapılır. Dolayısıyla bu durumda kişi hakkında hem ölçüme izin vermemesi sebebiyle hem de uyuşturucu etkisinde araba kullanma sebebiyle olmak üzere toplam 2 defa idari para cezası uygulanacaktır. Uyuşturucu ile araba kullanma cezası olarak bu şekilde uygulama yapılmaktadır.

Kişi Kendisine Yapılan Ölçümün Hatalı Olduğunu Düşünüyorsa Ne Yapmalıdır?

Uyuşturucu ile araba kullanma cezası alan kişi kendisine uygulanan teknik ölçümün hatalı olduğunu düşünüyor olabilir. Bu durumda sürücünün gecikmeksizin en yakın sağlık kurumuna başvurarak bu konuda kendisine test yaptırması ve vücudundaki uyuşturucu miktarını ölçtürmesi gerekmektedir. Aksi halde daha sonra kişinin uyuşturucu etkisinde araba kullanmadığını ispatlaması oldukça güç olacaktır. Yine de uyuşturucu ile araba kullanma cezası itiraz edilebilir kapsamdadır.

Uyuşturucu İle Araba Kullananın Sürücünün Sürücü Belgesine El Konulur Mu?

Uyuşturucu ile araç kullanan kişinin ehliyetine yani sürücü belgesine 5 yıl boyunca el konulmaktadır. Uyuşturucunun tespiti için kolluk görevlilerinin teknik cihaz kullanmasına izin verilmemesi halinde ise 2 yıl süreyle sürücünün sürücü belgesine el konulmaktadır. Uyuşturucu ile araba kullanma cezası trafikten men edilmektir.

Sürücü Belgesi Nasıl Geri Alınır?

Ehliyet nasıl geri alınır diyorsanız sürücü belgesine el konan kişinin sürücü belgesini geri alabilmesi için; araç kullanmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi ve belirtilen idari para cezalarını ödenmiş olması gerekmektedir.

Ceza Puanının Aşılması Halinde Ne Olur?

Sürücü hakkında tutulan listede, eğer işlediği bir trafik kabahati mevcutsa burada yer alan trafik puanı artı olarak eklenir. Söz konusu trafik ihlalinin yapılmasından itibaren geriye doğru 1 yıllık süre içerisinde kişinin listesindeki artıya doğru giden ceza puanı 100’e ulaşırsa 2 ay kişinin ehliyetine el konulur. Aynı yıl içinde ikinci kez 100 puana ulaşılması durumunda kişinin ehliyetine 4 ay süreyle el konulur ve kişiye psikoteknik test uygulanır. Bu denetim yapıldıktan sonra kişinin sürücülüğüne devam etmesinde sakınca görülmezse ancak kişiye ehliyeti geri verilir. Aynı yıl içinde üçüncü kez 100 puanı ulaşan kişinin ehliyeti ise süresiz olarak elinden alınmaktadır.

Uyuşturucu İle Araba Kullanma Sebebiyle Kesilen Ceza Nereye Ödenir?

Uyuşturucu ile araba kullanma para cezası e-devlet sistemi üzerinden ödenebileceği gibi vergi dairelerine, PTT şubelerine yahut bazı Devlet bankalarına ödenebilmektedir. Uyuşturucu ile araba kullanma cezası için bankalar tercih edilir.

Uyuşturucu İle Araba Kullanma Sebebiyle Kesilen Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

İdari para cezaları bir kamu alacağı olduğu için kişiye Amme Alacaklarının Tahsil Usulü kurallarına göre cebri icra başlatılması ve borcun bu yolla zorla tahsili mümkündür. Kişi bu para cezasını ödemediği halde kendisine icra takibi başlatılabileceği gibi uyuşturucu ile araba kullanma para cezası ödemediği taktirde ehliyete el koyma süreleri dolsa dahi ehliyetini alamayacaktır.

Uyuşturucu İle Araba Kullanma Sebebiyle Kesilen Cezaya İtiraz Mümkün Müdür?

Uyuşturucu ile araba kullanma cezası itiraz edilebilir bir cezadır. Uyuşturucu ile araba kullanması sebebiyle hakkında kesilen cezaya karşı kişinin Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Uyuşturucu İle Araba Kullanılması Sebebiyle Hapis Cezası Verilebilir Mi?

Uyuşturucu ile araba kullanması sebebiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişiye, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlemiş olması sebebiyle üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebilmesi mümkündür. Uyuşturucu ile araba kullanma hapis cezası hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Uyuşturucu Etkisindeyken Arabayla Trafik Kazası Yapılması Durumunda Ne Olacaktır?

Kişinin uyuşturucu etkisindeyken arabayla trafik kazası yapması halinde kusur oranı artacaktır. Bu durumda da kişiye verilecek cezanın ağırlığı artacaktır.

Uyuşturucu İle Araba Kullanma Sebebiyle Verilen Ceza Adli Sicile İşler Mi?

Uyuşturucu ile araba kullanma sebebiyle verilen para cezası adli sicil kaydına işlemez. Ancak TCK m. 179 da işlenen suç sebebiyle kişiye ceza verilirse bu ceza adli sicil kaydına işleyecektir.

Uyuşturucu ile araba kullanma cezası nedir, uyuşturucu ile araba kullanma cezası itiraz süreci nasıl işler, uyuşturucu ile araba kullanma para cezası ne kadardır öğrenmek için bizi arayabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00