Zimmet Suçu Nedir? Zimmet Suçu Cezası

Zimmet Suçu Nedir? Zimmet Suçundan Kimler Ceza Alır?

Kamu görevi sebebiyle zilyetliği kendisine verilmiş olan ya da gözetiminde bulunan mallar üzerinde görev sorumluluklarına aykırı biçimde tasarrufta bulunması, söz konusu malları kendisinin ya da ilişkisi olduğu başka birinin zimmetine geçirmesidir.

Zimmet suçu nedir, zimmet suçu cezası nasıl uygulanır, zimmet suçu zamanaşımı söz konusu mu, yakından bakalım.

Zimmet Suçunun Şartları Nelerdir?

Zimmet suçu oluşması için belli koşullar gerekir. Zimmet suçunun şartları;

  • Zimmet suçu, ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilir.
  • Zimmet Suçu, görev nedeniyle teslim edilmiş mal üzerinde işlenebilir.
  • Kamu görevlisi malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmelidir.

Zimmet suçunun şartları neticesinde kamu görevlisine dava açılması mümkündür.

Nitelikli Zimmet Nedir?

Kamu görevlisi, zimmet suçunu işlediği sırada veya işledikten sonra suçun ortaya çıkmaması için ayrıca hileli davranışlar sergilemişse nitelikli zimmet suçu meydana gelir. Yapılan hileli davranış, aldatıcı nitelikte olmalı ve zimmetin açığa çıkmasını önlemeye yönelik olarak yapılmalıdır. Bir diğer deyişle hile, suçun delillerini gizlemeyi amaçlamalıdır.

Kullanım Zimmeti Nedir?

Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde kullanım zimmeti söz konusu olur. Bu durumda failin asıl amacı, maldan bir süre onu kullanarak istifade etmektir, sürekli olarak kendi zilyetliğinde tutmak değildir.

Zimmet Suçunun Yaptırımı Nedir?

Suçun temel şekli basit nitelikli zimmet suçunu, suçun hileyle işlenmesi nitelikli zimmet suçunu oluşturur. Nitelikli zimmet halinde verilecek ceza basit zimmet suçu için öngörülen cezadan fazla olur. Kullanım zimmeti halinde ise ceza, basit nitelikli zimmet suçuna göre daha az bir ceza verilir.

TCK Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

TCK Madde 249- Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

Bunların yanında zimmet suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir. Etkin pişmanlık suç nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesi halinde uygulanan bir ceza indirimi nedenidir.

Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık

Zimmet suçunda etkin pişmanlık söz konusu olabilir. Zimmet suçunda etkin pişmanlık kapsamında;

TCK Madde 248- (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

Denetim Görevinin İhmali Suretiyle Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet suçu cezası olarak; zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. Denetim görevini ihmal ederek, zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Zimmet Suçu Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Zimmet suçu dava zaman aşımı süresi 15 yıldır. Bu süre sonunda zimmet suçu zamanaşımı gerçekleştiği için suç ortadan kalkar.

Zimmet Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Zimmet suçunda, soruşturma izni alınmasını öngören 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz ve Cumhuriyet savcıları doğrudan soruşturma yapabilir.

Zimmet suçuna ilişkin yargılamaya bakmakla görevli ve yetkili mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesidir.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız üzere zimmet suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen özel nitelikli bir suçtur. Ayrıca 4483 sayılı kanunun kamu görevlileri hakkında soruşturma izni alınmasına dair hükümlerine tabi değildir. Zimmet suçundan sanık olarak yargılanan kişinin alanında uzman bir ceza avukatıyla çalışması oldukça önemlidir. Zimmet suçu nedir, zimmet suçu şartları neler ve zimmet suçu zamanaşımı nasıl olur gibi soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilir, alanında uzman avukatlarımızın yardımından faydalanabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00