Babalık İzni Süresi - Memur ve İşçi Babalık İzni

Babalık İzni Nedir?

Kanunda doğum izni olarak anılan ancak toplumda babalık izni olarak bilinen bu izin erkek devlet memuru için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104 ile;  erkek işçi için ise 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 ile düzenlenmiştir. Erkek memurun veya işçinin eşi doğum yaptığı zaman erkek için babalık izni söz konusu olmaktadır.  Yani babalık izni, memur veya özel sektör çalışanının eşi doğum yaptığı zaman eşi ve bebeği ile vakit geçirebilmesi için verilen ücretli izne babalık izni denilmektedir.

Babalık izni süresi, babalık izni memur ve babalık izni işçi süreleri nelerdir, babalık izni nasıl kullanılır sorularınızın yanıtları yazımızda.

Babalık İzni Süresi Ne Kadardır? Babalık İzni Kaç Gün?

Babalık izni süresi kişinin devlet memuru, işçi veya askeri personel olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca babalık izni süresi devlet memurları, işçiler ve askeri personel için her birine özgü kanunlarda ve farklı süreler öngörülerek düzenlenmiştir. İlgili kanunlarında yer alan düzenlemelerine göre babalık izni memur ve babalık izni işçi süresi;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre eşi doğum yapan erkek kamu çalışanının babalık izni süresi 10 gündür.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’na göre eşi doğum yapan erkek işçinin babalık izni süresi 5 gündür.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği’ne göre subay ve astsubaylara normal izinlerinin haricinde eşinin doğum yapması halinde verilecek olan babalık izni süresi 10 gündür.

Babalık İzni Ne Zaman Kullanılır?

Babalık izni ne zaman kullanılır, merak edilen sorulardandır. Babalık izni, erkek memur veya işçinin eşinin doğum yapması ile başlar. Yani babalık izni, erkek memurun veya erkek işçinin eşi doğum yaptığı zaman kullanılabilir. Doğum öncesinde ise babalık izni kullanılması söz konusu değildir. Duruma göre başka izinler söz konusu olabilmektedir. Babalık izni bitimi ise izin süresinin kaç gün olduğuna bağlı olarak değişmektedir. 

Babalık İzninin Hafta Sonu Veya Tatile Denk Gelmesi Halinde İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Gerek işçiler gerek devlet memurları için öngörülen babalık izni süresi için işgünü ibaresi yerine gün ifadesi kullanılarak süreler bakımından gün hesabı yapılmıştır. Dolayısıyla erkeğe verilecek olan doğum izni süresinin veya bunun bir kısmının hafta sonuna ya da tatile denk gelmesi durumunda bu günler için de babalık izni süresi işlemeye devam edecektir. Yani babalık izni süresinin hafta sonu, bayram tatili, yılbaşı tatili gibi tatil sürelerine denk gelmesi halinde doğum izni süresinin tatil sonrasına sarkması söz konusu olmayacak ve süreler tatil süresinde de işlemeye devam edecektir.

Babalık İzni Nasıl Kullanılır?

Babalık izni nasıl kullanılır sorusu da yeni baba olanların merak ettiği sorulardan. Eşi doğum yapan memur veya işçi için babalık izni süresi eş doğum yaptığı an kendiliğinden işlemeye başlamaz. Çünkü hem işçiler hem de memurlar için babalık iznine yönelik olarak yapılan kanuni düzenlemelerde, erkek işçinin veya erkek memurun “isteği üzerine” bu hakkın doğacağı belirtilmektedir. Bu sebeple eşi doğum yapan işçi veya memurun, eşinin doğum yapması nedeniyle babalık iznini kullanabilmeleri için bu yöndeki taleplerini belirten bir dilekçe ile bağlı bulundukları iş yerlerine ya da birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yani babalık izni eş doğum yaptığı an kendiliğinden babaya verilen bir izin olmayıp bu hakkın kullanılabilmesi için bir talep gereklidir.

Babalık İzni Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

Babalık izni kullanmak isteyen erkek işçi veya memur bunun için işverenine başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçede eşin doğum yaptığı tarih belirtilerek kaç gün babalık izni kullanılmak istendiği belirtilmelidir. Kısaca bir örnek vermek gerekirse “… tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle kanunen hakkım olan … gün babalık izni hakkımın tarafıma verilmesini talep ediyorum” şeklinde talepte bulunulabilir. Tabi ki bu talebe yönelik dilekçenin daha uzun tutulması ve ayrıntılı düzenlenmesi de mümkündür. Son olarak yapılan başvuruya dair işverenden tebliğ/alındı evrakı benzeri bir evrak alınması bu mümkün değilse noterden ihtarname çekilmesi ispat hususu bakımından uygun olacaktır.

Babalık İzni Parça Parça Veya Sonradan Kullanılabilir Mi?

Babalık izni doğumdan hemen sonra başlayan ve kişinin işçi veya memur olmasına bağlı olarak verilen sürenin sonunda biten bir izindir. Bu sebeple iznin bölünerek parça parça kullanılması veya doğumdan çok sonra talep edilerek kullanılması mümkün değildir. Bu sebeple babalık izni eş doğum yaptığında talep edilmeli ve kanunda belirtilen süre kadar kullanılmalıdır. Babalık izni ne kadar sürer dediğimizde bu şekilde de kullanmak mümkündür.

Babalık İzni Süresinin Uzatılması Mümkün Müdür?

İşçi ve işverenin anlaşmaları veya toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde babalık izni süresinin daha uzun öngörülmesi mümkündür. Bunun dışında ise doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası anne tarafından kullanılamayan doğum izni süresi babaya kullandırılır. Yani doğumda veya doğum sonrasında ölen ve bu sebeple doğum izni sürelerini kullanamayan eşin kalan doğum izni süreleri babaya kullandırılır. Bu şekilde de babaya eşin doğum yapması sebebiyle verilen izin süresi uzayabilmektedir. Babalık izni süresi bu şekilde uzatılabilir.

Babalık İzni Maaştan Kesilir Mi?

Babalık izni ücretli bir izindir. Bu sebeple babalık izni süresinde çalışılmayan günler için sanki çalışılıyormuş gibi ücret ödenmeye devam edilir. Bir diğer deyişle babalık izni süresinde çalışılmayan günler için maaştan kesinti yapılması mümkün değildir. Uygulamada her ne kadar bu gibi kesintilerin yapıldığı görülebilse de yapılan bu kesintiler haksız ve hukuka aykırıdır.

İşçiye Babalık İzni Kullandırılmadığında İşçinin Hakları Nelerdir?

Babalık izni işçiye kanun tarafından verilmiş bir haktır. İşçi tarafından talep edilmesi ve işverenin bu izni erkek işçiye kullandırmaması halinde kanuna aykırılık söz konusu olacaktır. Bu durum kanuni hakkı kendisine kullandırılmayan işçi için haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaktadır. Yani işçi bu halde derhal iş sözleşmesini sonlandırılabilecek ve kendisine kullandırılmayan haklarına yönelik olarak işçilik alacağı davası açarak talepte bulunabilecektir. Dava esnasında işçi tarafından talepte bulunulmasına rağmen hakkın işverence kullandırılmadığının ispatı için babalık izni bakımından işverene mutlaka yazılı başvuruda bulunulmalıdır.

Babalık izninin kullanılabilmesi için doğru bir talepte bulunmak ve hakkın kullandırılmaması durumunda haklarınızı arayabilmek için uzman bir avukattan hukuki yardım almanızda fayda bulunmaktadır. Bu bakımdan bir avukat tarafından temsil edilmeniz sizin lehinize sonuçlar doğuracağı gibi aleyhinize olan durumları da asgari düzeyde tutmanızı sağlayacaktır. Babalık izni süresi hakkında bilgi almak, babalık izni kaç gün, babalık izni nasıl kullanılır, babalık izni ne kadar gibi soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00