Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı

Kadın İşçinin Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mıdır?

1475 sayılı Kanun’un yürürlükteki 14. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla evlenen kadın işçilere evlenmelerinden ötürü kıdem tazminatı verilmesi imkanı kanun tarafından sağlanmaktadır.

Normal şartlarda işçilerin kişisel nedenlerden ötürü istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanmaları mümkün değilken, kadın işçiler yalnızca evlenmeleri halini gerekçe göstererek istifa edebilmekte ve bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı hakkı korunmaktadır.

Erkek İşçinin Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mıdır?

Evlilik sebebiyle yapılan istifa sonucunda kıdem tazminatına hak kazanma durumu yalnızca kadın işçiler için öngörülmüştür. Bu nedenle erkek işçinin evlenmesi halinde bu evliliği gerekçe göstererek iş akdini sonlandırması ve kıdem tazminatına hak kazanması mümkün değildir.

Kadın İşçi Evlenmesi Sebebiyle İşverence İşten Çıkarıldığında Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?

İşverenin sırf evlenmesi sebebiyle kadın işçiyi isten çıkarması ağır ihlal halidir. Kadın işçi evlenmesi sebebiyle işvereni tarafından işten çıkarıldığını ispatladığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Burada önemli olan işten çıkarma sebebinin kadın işçinin evlenmesi olduğunun ispatıdır. Çünkü uygulamada işverenler gerçek neden bu olmasına rağmen farklı gerekçeler göstererek iş akdini sonlandırmaktalardır.

Ayrıca kadın işçinin iş akdinin evlilik sebebiyle sonlandırılması, işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranması anlamına da gelebilmektedir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa yani işveren başka evli işçileri çalıştırmaya devam etmesine rağmen kadın işçiyi evlenmesi sebebiyle işten çıkarıyorsa o kadın işçiye ayrımcılık tazminatı da ödemesi gerekecektir.

Kadın İşçi Evlenmesi Sebebiyle Kendisi İşten Çıktığında Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı hakkı kazanması hali ile anlatılmak istenen kadın işçinin evlilik sebebiyle işi kendi rızasıyla bırakması ve bu halde kıdem tazminatına hak kazanmasıdır. Ancak bu halde kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için normalde kıdem tazminatı bakımından aranan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Kadın İşçinin Evlenmesi Sebebiyle İstifa Etmesi Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmesinin Şartları Nelerdir?

Kadın işçinin evlilik sebebiyle istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabilmesi için kıdeme ilişkin diğer şartları da sağlaması gerekmektedir. Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı şartları şu şekildedir:

  • İşçi ile işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesi olmalıdır.
  • İşçi o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmalıdır.
  • İş sözleşmesi kıdeme engel olmayacak nedenlerden ötürü ve evlenmeye bağlı olarak sona ermelidir.
  • İş sözleşmesini sonlandıran işçi kadın bir işçi olmalıdır.
  • İş sözleşmesi evlenmeden itibaren 1 yıl içinde bu nedene dayalı olarak sonlandırılmalıdır.

Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı şartları taşımayan durumlarda evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı alması söz konusu değildir.

Evlenen İşçinin Kıdem Tazminatı Alabilmesi İçin Ne Yapması Gerekir?

Kadın işçinin evlenip işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilmesi için yapması gereken bu evliliği gerekçe göstererek iş sözleşmesini sonlandırmaktır. Burada en önemli şart, evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu nedene dayalı olarak işten ayrılmasıdır. Yani kadın işçi evlenmesinin üzerinden 2 yıl sonra evlenmesi durumunu gerekçe göstererek işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Ayrıca evlilik nedenine dayanarak fesih yapıldığının mahkemede ispatı için en sağlıklı yol evlilik cüzdanı fotokopisini ek yapılarak ihtarname ile işverene gönderilmesi yoluyla iş sözleşmesinin feshidir.

Kadın İşçinin Evlilik Sebebiyle İşinden Ayrılıp Başka Bir İşte Çalışması Kıdem Tazminatı Almasına Engel Midir?

Evlilik nedeniyle istifa edip tazminat alma hakkı kanunda kadın işçiye tanınan kayıtsız – şartsız haklardan biridir. Yani kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılma durumundan sonra başka bir yerde çalışmaya başlayıp başlamaması kıdem tazminatını etkileyecek veya engel olacak bir husus değildir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçi İhbar Sürelerine Uymak Zorunda Mıdır?

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlara göre evlenme nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin, feshi ihbar sürelerine uyması veya ihbar tazminatı ödemesi gerekmemektedir. Evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı almasına engel bir durum da oluşmamaktadır.

Evlilik Sebebiyle İstifa Eden Kadın İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanmak İçin Doğrudan Dava Yoluna Başvurabilir Mi?

Kadın işçi evlenip işinden ayrılır ve kıdem tazminatını alamazsa bu alacağına kavuşmak için dava açmalıdır. Bu dava sürecinde kadın işçi, alamadığı diğer işçilik alacaklarını da talep edebilmektedir. Ancak kıdem tazminatı bir işçilik alacağı olduğundan ve işçilik alacaklarına yönelik davalar için 2018 yılı itibariyle arabulucuya başvuru şartı getirildiğinden, evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı nedeniyle doğrudan dava açma yoluna başvurmaması gerekmektedir. Eğer bu halde doğrudan dava açma yoluna başvurulursa dava şartı olan arabulucuya başvuru şartı gerçekleşmediğinden dava reddedilecektir. Bu nedenle kıdem tazminatı talebinde bulunmak isteyen işçinin öncelikle arabulucuya başvurması ve arabuluculuk görüşmesi olumsuz sonuçlandığı takdirde dava açma yoluna başvurması gerekmektedir.

Evlilik Sebebiyle İş Akdini Sonlandıran Kadın İşçi Hangi Mahkemede Dava Açmalıdır?

Kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları bakımından açılacak davada görevli mahkeme İş Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ise, işçinin işini gördüğü yer mahkemesi ve davalının yani işverenin yerleşim yeri İş Mahkemeleri’dir.  

Evlenen ve Bu Sebeple İşten Ayrılan Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Evlilik tazminatı hesaplama konusu da çokça merak edilmektedir. Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın işçinin kıdem tazminatı da normal kıdem tazminatı hesabıyla aynıdır. Yani bu halde de, işçinin en son aldığı 30 günlük brüt ücretinin çalıştığı yılla çarpılması ile kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Ayrıca son yıl için fazla kalan günler de gün olarak hesaba katılır. Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı hesaplama için hukuk bürolarından da destek alabilirsiniz.

Evlenen ve Bu Sebeple İşten Ayrılan Kadın İşçi Ne Zamana Kadar Kıdem Tazminatını Talep Edebilir?

Evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 5 yıldır. İşçinin kıdemi hiçbir zaman zamanaşımına uğramamakla birlikte kıdem tazminatını talep etme hakkı zamanaşımına uğrar. Bu nedenle kıdem tazminatı, talep etme hakkı doğduktan sonra 5 yıl içinde talep edilmelidir.

Evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı nedir, evlenme nedeniyle kıdem tazminatı şartları nelerdir, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı hesaplama nasıl olur gibi konularda avukatlarımıza danışabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00