Evlilik İzni Nedir? Nasıl Kullanılır?

Evlilik İzni Nedir?

Kanunda yer alan mazeret izinlerinden biri olan düğün izni veya evlilik izni devlet memurları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104 ile;  işçiler için ise 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 ile düzenlenmiştir. Evlilik izni, düğün izni ya da diğer adıyla evlilik mazeret izni, işçiye veya memura evlenmesi durumunda belirli bir süreyle tanınan izindir. Bu izinler işçiler ve memurlar için ayrı ayrı kanunlarda ve yine farklı sürelerle öngörülmüştür.

Evlilik izni süresi ne kadardır, evlilik izni ne zaman kullanılır ve evlilik izni maaştan kesilir mi sorularının cevabı yazımızda...

Evlilik İzni Süresi Ne Kadardır?

Evlilik izni süresi kişinin devlet memuru veya işçi olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca evlilik izni süresi devlet memurları ve işçiler için her birine özgü kanunlarda ve farklı süreler öngörülerek düzenlenmiştir. İlgili kanunlarında yer alan düzenlemelerine göre;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmü uyarınca memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 günlük evlilik mazeret izni verilmektedir.
  • 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre işçinin evlenmesi halinde 3 günlük mazeret izni (evlilik izni) vardır. Ancak bu izin yalnızca işçinin kendisi içindir.

Görüldüğü üzere işçi yalnızca kendisi evlendiği halde evlilik mazeret iznine hak kazanabilirken, devlet memuru hem kendisinin hem de çocuğunun evlenmesi halinde evlilik mazeret iznine hak kazanabilecektir. Evlilik izni süresi kişinin mesleğine göre değişmektedir. 

Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılır?

Evlilik izni, nikâh ile birlikte başlamaktadır. Nikâh için gün alınmasından önce evlililk izni kullanılması mümkün değildir. Evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreçte kullanılabileceği gibi evlilik sonrasında da kullanılabilmektedir. Evlilik öncesinde izne ihtiyaç olunması halinde ise duruma göre başka izinler söz konusu olabilmektedir. İznin bitimi ise kişinin işçi veya devlet memuru olmasına göre farklı sürelerde verilecek izin süresinin kaç gün olduğuna bağlı şekilde değişmekte ve iznin son günü aynı zamanda iznin bitim günü olmaktadır.

Evlilik İzninin Hafta Sonu veya Tatile Denk Gelmesi Halinde İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Gerek işçiler gerek devlet memurları için öngörülen evlilik izni süresi için işgünü ibaresi yerine gün ifadesi kullanılarak süreler bakımından gün hesabı yapılmıştır. Dolayısıyla evlilik durumunda verilecek olan evlilik izni süresi veya bunun bir kısmının hafta sonuna ya da tatile denk gelmesi durumunda bu günler için de izin süresi işlemeye devam edecektir. Yani evlilik izni süresinin hafta sonu, bayram tatili, yılbaşı tatili gibi tatil sürelerine denk gelmesi halinde evlilik izni süresinin tatil sonrasına sarkması söz konusu olmayacak ve süreler tatil süresinde de işlemeye devam edecektir.

Evlilik İzni Nasıl Kullanılır?

Evlilik izninin önceden kullanılması mümkün değildir. Evlilik izni kullanılacakken nikâh töreni için gün alınması gerekmektedir. Nikâh için gün alındığı an ise evlilik izni süresi kendiliğinden işlemeye başlamaz. İşverenden veya kurum amirinden düğün izni talep edecek işçi veya memur için nikâh günü almış olmak gerekli ve yeterlidir. Bu işlemden sonra ise işverenden veya kurum amirinden dilekçe ile nikâh tarihi de belirtilerek evlilik izni istenebilir.

Evlilik İzni Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

Evlilik izni kullanmak isteyen işçi veya memur bunun için işverenine başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçede nikah için gün alındığı ve evlilik tarihi kaç gün evlilik izni kullanılmak istendiği belirtilmelidir. Kısaca bir örnek vermek gerekirse “… tarihinde evlenecek olmam nedeniyle,  kanunen hakkım olan … gün evlilik izni hakkımın tarafıma verilmesini talep ediyorum” şeklinde talepte bulunulabilir. Tabi ki bu talebe yönelik dilekçenin daha uzun tutulması ve ayrıntılı düzenlenmesi de mümkündür. Son olarak yapılan başvuruya dair işverenden tebliğ/alındı evrakı benzeri bir evrak alması bunu alamıyorsa noterden ihtarname çekilmesi ispat hususu bakımından uygun olacaktır.

Evlilik İzni Maaştan Kesilir Mi?

Evlilik izni ücretli bir izindir. Bu sebeple evlilik izni süresinde çalışılmayan günler için sanki çalışılıyormuş gibi ücret ödenmeye devam edilir. Bir diğer deyişle evlilik izni süresinde çalışılmayan günler için maaştan kesinti yapılması mümkün değildir. Düğün izni süresince kişi sanki çalışıyormuş gibi ücret almaya devam edecektir. Uygulamada her ne kadar bu gibi kesintilerin yapıldığı görülebilse de yapılan bu kesintiler haksız ve hukuka aykırıdır.

Evlilik İzni Süresinin Uzatılması Mümkün Müdür?

İşçi ve işverenin anlaşmaları veya toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde evlilik izni süresinin daha uzun öngörülmesi yolu ile evlilik süresinin uzatılabilmesi mümkündür. Kanunen belirtilen süreler asgari süreler olup iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi çerçevesinde artırılabilir niteliktedir.

İşçi Yeniden Evlenmesi Halinde Tekrardan Evlilik İzni Talebinde Bulunabilir Mi?

İşçinin yeniden evlenmesi durumunda tekrardan evlilik izni talep edemeyeceğine ilişkin İş Kanunu’nda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu sebeple çalışan, yaptığı her evlilik için evlilik izni hakkını kullanabilmektedir. Yani birden fazla evlilik yapan işçi her evliliği için ayrı ayrı evlilik izni talep edebilir. Dolayısıyla işverenlerin, aynı kişiye ikinci kez bu izni kullandırmamak gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Hatta kullandırmamaları durumu kanuna aykırılık oluşturacaktır.

İşçiye Evlilik İzni Kullandırılmadığında İşçinin Hakları Nelerdir?

Evlilik izni işçiye kanun tarafından verilmiş bir haktır. İşçi tarafından talep edilmesi ve işverenin bu izni işçiye kullandırmaması halinde kanuna aykırılık söz konusu olacaktır. Bu durum kanuni hakkı kendisine kullandırılmayan işçi için haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaktadır. Yani işçi bu halde derhal iş sözleşmesini sonlandırılabilecek ve kendisine kullandırılmayan haklarına yönelik olarak işçilik alacağı davası açarak talepte bulunabilecektir. Dava esnasında işçi tarafından talepte bulunulmasına rağmen hakkın işverence kullandırılmadığının ispatı için evlilik izni bakımından işverene mutlaka yazılı başvuruda bulunulmalıdır.

Evlilik izninin kullanılabilmesi için doğru bir talepte bulunmak ve hakkın kullandırılmaması durumunda haklarınızı arayabilmek için uzman bir avukattan hukuki yardım almanızda fayda bulunmaktadır. Çünkü evlilik mazeret izinlerinin dilekçeleri işçi lehine sonuç verebilmeleri bakımından özenle ve hukuki zeminde hazırlanmalıdır. Bu bakımdan bir avukat tarafından temsil edilmeniz sizin lehinize sonuçlar doğuracağı gibi aleyhinize olan durumları da asgari düzeyde tutmanızı sağlayacaktır. Konuyla ilgili soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00