Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Hukuka aykırı bir fiil sonucu ölüm halinde, ölenin yakınlarının yaşadığı manevi zararın yanında bir takım maddi zararlar da meydana gelir. Ölen kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin; yokluğunda alacağı destekten mahrum kalması, bunun sonucu olarak hayat kalitelerinin düşmesi vb. nedenlerle; bu ölümden kusurlu olarak sorumlu olan kişiden alacakları maddi tazminat türüdür.

TBK MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

  • Cenaze giderleri.
  • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
  • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

Destekten yoksun kalma tazminatı nedir, destekten yoksun kalma tazminatı kimlere verilir, destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır, destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı olur mu gibi sorularınızın yanıtı yazımızda.

Kimler Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilir?

Ölenin destek verdiği kişilerle arasındaki ilişki herhangi bir sebebe veya bağa dayanabilir. Önemli olan kişinin ölmeden önce ölenden maddi bir destek alması ve bunu ispatlayabilmesidir. Destek sadece parasal bir kavram olarak algılanmamalıdır. Eğitim-öğretim gideri karşılamak, mesken sağlamak veya hizmette bulunmak gibi bakım, emek ve hizmet gücü de destek kavramına girer.

Destekten yoksun kalma tazminatı kimlere verilir dediğimizde ölenden yaşarken destek aldığı iddiasıyla herkes maddi tazminat talep edebilir diyebiliriz. Ancak, bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmesi için ölen kişiden yaşarken destek aldıklarını ispatlaması gerekir. Kural bu olmakla birlikte anne-baba ve çocuklar arasında veya eşler arasında destek ilişkisinin mevcut olduğu konusunda hukuki bir karine mevcuttur. Bu karine gereği bu kişilerin aralarındaki desteği ayrıca ispatlamasına gerek yoktur. Ancak davalı tarafın karinenin aksini ispat ederek destekten yoksun kalma tazminatından kurtulması mümkündür.

Destekten Yoksun Kalma Manevi Tazminat

Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır sorusuna gelecek olursak maddi ve manevi tazminat unsurları karşımıza çıkacaktır.

TBK MADDE 56- Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatıyla birlikte manevi tazminat da talep edilebilir. Manevi tazminat miktarı belirlenirken; kaza tarihi, olayın meydana geliş şekli, kusur durumu ve tarafların sosyal ve ekonomik durumları değerlendirilerek karar verilecektir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Destekten yoksun kalma tazminatı görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Destekten yoksun kalma tazminatı yetkili mahkeme ise genel hükümlere göre davalının (ölüme sebebiyet verenin) ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesidir. Birden fazla davalının bulunduğu durumlarda ise davalılardan herhangi birinin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinde destekten yoksun kalma davası açılabilir. Bunun haricinde ölüme sebep veren haksız fiil nedeniyle dava,

  • Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi,
  • Zararın meydana geldiği yer mahkemesi,
  • Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi. Destekten yoksun kalma davası için bu mahkemelerden yararlanabilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

Destekten yoksun kalma tazminatı istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı için bizden bilgi alabilirsiniz.

Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır dediğimizde birçok kıstas göz önünde bulundurulur. Ölen kişinin ekonomik imkanları ve bu imkanlar vasıtasıyla elde ettiği ya da ölmeseydi elde edeceği gelir, ölenin gelirinin tespitinde maaş bordroları bunlar yoksa meslek odalarından sorularak tespit edilecek gelirler, mümkün değilse emsal ücret, yaşam süresi, ölen evliyse, çocukları varsa veya bekar olmakla birlikte anne ve babasını destekliyorsa gibi birçok farklı hesaplanacak kalem ve hesaba katılacak durum vardır. Ölüme neden olan halksız fiil ve kusur oranı da destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır dediğimizde dikkate alınır. Hak kaybına uğramamanız için iyi bir dava dilekçesiyle süreci başlatmanız ve süreci uzman bir avukatla yürütmeniz doğru ve sağlıklı bir sonuca ulaşabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

Destekten yoksun kalma tazminatı nedir, destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır, destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı nasıldır, destekten yoksun kalma tazminatı görevli mahkeme neresidir, destekten yoksun kalma tazminatı kimlere verilir diyorsanız bize ulaşın.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00