Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Davası Hakkı

Türk Medeni Kanunu'na göre vefat eden bir kimsenin mirasının tamamı hakkında tasarruf etmesi mümkün değildir. Bu nedenle murisin miras hakkında tasarrufta bulunabilmesi için öncelikle saklı mirasçıların mirastaki paylarının düşülmesi şarttır. Murisin saklı mirasçıların paylarını göz önünde bulundurmadığı durumlarda paylarından mahrum kalan mirasçılar tenkis davası yoluyla ilgili tasarrufları iptal ettirebilmektedir.

Yazımızda tenkis davası nedir, tenkis davası ne zaman açılır gibi sorulara yanıt vereceğiz. Ancak öncesinde saklı mirasçı ya da saklı paylı mirasçı teriminin ne anlama geldiğine kısaca bir göz atalım.

Saklı Paylı Mirasçı Nedir?

Saklı mirasçı ya da saklı paylı mirasçı, murisin özgür tasarrufuyla mirastan mahrum bırakamayacağı yasal mirasçıları ifade eder. Türk Medeni Kanunu uyarınca altsoy, anne baba ve sağ kalan eş miras terekesinin yasal mirasçılarıdır. Muris vefat etmeden önce farklı tasarruflarda bulunsa bile saklı paylı mirasçıların bunu iptal ettirmesi mümkündür. Kimler tenkis davası açabilir dediğimizde saklı paylı mirasçı ilk sırada gelecektir.

Tenkis Davası Hangi Hallerde Açılır?

Tenkis davası hangi hallerde açılır sorusunun cevabı Türk Medeni Kanunu'nda son derece açıktır. Miras terekesinde saklı payı bulunan yasal mirasçıların payları ihlal edildiğinde tenkis davası açma hakları vardır. Buna ek olarak saklı paylı mirasçıların alacaklıları da alacaklarını temin etmek için tenkis davası açabilir.

Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Kimler tenkis davası açabilir sorusunun Türk Medeni Kanunu'na göre yukarıda da saydığımız saklı paylı mirasçılardır. Her bir saklı paylı mirasçının diğer mirasçılardan bağımsız bir biçimde tenkis davası açması mümkündür. Ancak tenkis davası sonucunda yalnızca davayı açan mirasçının talebi göz önüne alarak onun miras payı belirlenir. Dolayısıyla tenkis davası açmayan saklı paylı mirasçıların diğer mirasçıların tenkis davası aracılığıyla bu haktan yararlanması mümkün değildir.

Ancak burada bir hatırlatma yapmak gerekir. Eğer saklı paylı mirasçıların alacaklıları varsa ve saklı paylı mirasçı tenkis davası açmayı reddediyorsa alacaklıların da tenkis davası açması mümkündür. Elbette alacaklıların açtığı tenkis davası sonuçlandığında verilecek pay alacağın miktarıyla denk olacaktır. Buna ek olarak alacaklıların tenkis davası açabilmesi için ellerinde mirasçının mirastan önce alınmış bir aciz vesikası olmalıdır. Borçlunun tamamen iflas ettiği durumunda alacaklılar iflas masası açma hakkını da ellerinde bulunmaktadır. Aynı şekilde iflas masasının da tenkis davası açması, alacaklılarla aynı şartlara bağlıdır.

Tenkis Davası Nerede Açılır?

Tenkis davası, yasal mirasçının saklı payı görmezden gelindiğinde açılan bir dava olduğu için payından mahrum kalan mirasçının davayı diğer mirasçılara ya da üçüncü kişilere açması mümkündür. Tenkis davası için yetkili mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Dolayısıyla saklı paylı mirasçının başvurusunu Asliye Hukuk Mahkemesine yapması gerekir.

Tenkis Davası Ne Zaman Açılır?

Tenkis davası ne zaman açılır sorusuna mirastan mahrum edilen mirasçının durumu öğrendiği andan itibaren dava açabileceğini söyleyerek cevap vermek mümkündür. Ancak burada dikkat etmek gereken bir nokta vardır. Tenkis davası süresi mirasçının, saklı payının görmezden gelindiğinin anlamasından itibaren bir yıldır. Eğer vasiyetname ile ilgili süren davalar varsa ve davanın sonucu bir tasarrufun iptalini ya da diğerinin ihyasını gerektiriyorsa bu durumda tenkis davası süresi de davanın sonucuna göre hesaplanır.

Tenkis Davası Nasıl Sonuçlanır?

Tenkis davasının sonuçlanması için mahkemenin kazandırma konusu olan ve olmayan terekeyi tespit ederek buna göre mirasın tenkisini gerçekleştirmesi gerekir. Ancak bunun için mahkemenin bilirkişi raporlarına başvurması gerekmektedir. Murisin vefat tarihinden itibaren terekenin ve tenkis oranının belirlenmesinin ardından tüm bu varlığın parasal değeri hesaplanır. Bunun ardından diğer mirasçıların terekedeki paylarına oranla saklı payından mahrum kalan mirasçıya hak ettiği payı ödemeleri hükmü verilir.

Yazımızda tenkis davası nedir, tenkis davası nasıl açılır, tenkis davası hangi hallerde açılır gibi sorulara yanıt verdik. Tenkis davası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00