Cinsiyet Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Cinsiyet Değiştirme Davası Nedir?

Cinsiyet değiştirme bir kadının erkeğe veya bir erkeğin kadına dönüşmesidir. Bu değişiklik cinsiyet değiştirme ameliyatıyla sağlanabilmektedir. Cinsiyet değişikliği ülkemizde Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre 18 yaşını doldurmuş transseksüel yapıdaki bireyler cinsiyet değişikliği için başvuruda bulunabilecektir.

Cinsiyet değiştirme davası nasıl açılır, kimler cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilir, cinsiyet değiştirme davası nerede açılır sorularının yanıtı yazımızda…

Kimler Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olabilir?

Kimler cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilir dediğimizde; TMK m. 40’a göre gerekli şartları sağlayan her birey cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmektedir. Tabi bunun için kanunda aranan şartların mutlak suretle sağlanmış olması gerekmektedir. Ülkemizde hakim onayı olmaksızın cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak mümkün değildir.

Cinsiyet Değiştirmek İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Peki cinsiyet değiştirmek şartları neler? TMK m. 40 hükmünden anlaşılacağı üzere cinsiyet değiştirme şartları;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Evli olmamak
  • Transseksüel yapıda olmak
  • Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olmasının resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi
  • Şahsen mahkemeye başvuruda bulunularak cinsiyet değişikliğinin talep edilmesi gerekmektedir. Kişi cinsiyet değiştirme davası açarak cinsiyet değişikliği yapabilir.

Cinsiyet Değişikliği İçin Üreme Yeteneğinden Sürekli Biçimde Yoksun Bulunmak Gerekli Midir?

Cinsiyet değiştirme davası TMK m. 40 hükmünde cinsiyet değişikliği için aranan şartlar arasında eskiden “üreme yeteneğinden süreli biçimde yoksun bulunulmasının resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi” de yer almaktaydı. Ancak TMK’nın 40. maddesinde yer alan bu ibare AYM’nin 2017/130 E. 2017/165 K. sayılı ve 29.11.2017 tarihli kararı iptal edilmiştir. Bu nedenle artık cinsiyet değişikliği için üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olma şartı aranmamaktadır.

Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirme Nasıl Yapılmaktadır?

Türk hukukunda cinsiyet değişikliği iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, cinsiyet değişikliği ameliyatı olabilmek için cinsiyet değiştirme şartları sağlanarak mahkemeden/hakimden izin alınması aşamasıdır. İkinci aşama ise verilen izne bağlı olarak, amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması ve sonrasında mahkemeden nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasının talep edilmesidir. Bu aşama da yerine geldikten yani kişinin nüfus sicilinde cinsiyet değişikliğinin yapılmasının ardından cinsiyet değişikliği tamamlanacaktır.

Cinsiyet Değiştirmek İçin Mahkemeden Onay Almak Zorunlu Mudur?

Eski Medeni Kanun’a göre; hakimden onay alınması aşaması bulunmayıp direkt olarak cinsiyet değiştiren kimsenin nüfus kaydında düzenlemeye gidilmesi için dava açması söz konusuydu. Yeni düzenleme ile kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmesi için hakim onayına ihtiyaç duymasına zorunlu bırakmıştır. Yani günümüzde cinsiyet değişikliği yapılabilmesi için hakimden onay alınması zorunludur. Cinsiyet değiştirme davası açılması gerekir.

Cinsiyet Değiştirme Davasını Kimler Açabilir?

Cinsiyet değiştirme davası nasıl açılır dediğimizde ilk olarak cinsiyet değiştirme davasını kimler açabilir bakmalıyız. Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi kapsamındaki şartları sağlamış, ruhsal ve fiziksel olarak cinsiyet değiştirmeleri zorunlu olan her yurttaş, ilgili mahkemede cinsiyet değiştirme davası açabilir.

Cinsiyet Değiştirme Davası Kime Karşı Açılır?

Çekişmesiz yargı kapsamında değerlendirilen cinsiyet değiştirme davası, diğer nüfus davaları gibi Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılır ve davalı sıfatına Nüfus Müdürlüğü sahip olmaktadır.

Cinsiyet Değiştirme Davaları Hangi Mahkemede Görülmektedir?

Cinsiyet değiştirme davası nerede açılır? Cinsiyet değiştirme davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise, davayı açacak kişinin ikametgâhına bağlı olan Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Türkiye’de Hangi Hastanelerde Yapılabilmektedir?

Kanunda cinsiyet değiştirme şartları arasında cinsiyet değişikliği zorunluluğunun bir eğitim ve araştırma hastanesi tarafından verilecek resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi de yer almaktadır. Ülkemizde bu cinsiyet değiştirme ameliyatını yapan eğitim ve araştırma hastaneleri;  İzmir Dokuz Eylül, İstanbul Cerrahpaşa, Ankara Hacettepe ve İstanbul Çapa Hastaneleridir. Bu hastanelerde Cinsel Kimlik Konseyi bulunmaktadır. Bu konseyde ise; psikiyatr, plastik cerrah, kadın doğumcu, ürolog, genetikçi, endokrinolog ve hukukçu bulunmaktadır. Heyet raporu cinsiyet değişikliği zorunludur veya değildir olarak verilmektedir. Belirtilen hastanelerde konseyden olumlu rapor çıkması halinde ve mahkemece de uygun görülürse ameliyat gerçekleştirilecektir.

Cinsiyet değiştirme davası nasıl açılır, kimler cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilir, cinsiyet değiştirme şartları neler, cinsiyet değiştirmek için nereye başvurulur, cinsiyet değiştirme davası nerede açılır merak ediyorsanız avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00