Doğum Yeri Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Doğum Yeri Değiştirme Nedir?

Kanunlarımız uyarınca sağ olarak dünyaya gelen her çocuk, doğumundan itibaren 30 gün içerisinde Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Bu bildirim çocuğun velisi, vasisi, kayyımı, büyük ana ve büyük babası veya ergin olan kardeşleri yahut çocuğu yanında bulunduran kimseler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu zorunlu bildirim yerine getirilirken doğum yeri kaydı yanlış yazılabilmektedir. Böyle bir durumda çocuğa dair doğum yeri bilgisine dair kayıt yanlış olmakta ve düzeltilmesi için doğum yeri değiştirme davası açmak gerekmektedir. Yani doğum yeri değiştirme, Nüfus Müdürlüğü’ne yanlış olarak bildirilen veya kayıtlarda yanlış olarak yer alan doğum yeri bilgisinin doğru şekilde düzeltilmesi işlemidir.

Hangi Durumlar Sebebiyle Kişinin Doğum Yeri Yanlış Yazılmış Olabilir?

Doğum yeri bilgisinin nüfus kayıtlarında yanlış olarak yer almasının birkaç farklı nedeni olabilmektedir. Doğum yeri bilgisinin yanlış olarak bildirilmesine en çok doğumun evde gerçekleşmesi halinde rastlanmaktadır. Çünkü bu halde kişinin doğumuna dair hastane kaydı bulunmamakta ve doğum yeri yanlış olarak bildirilebilmektedir. Bunun dışında kişinin doğduğu hastanede kaydının olmaması ya da kaydın olduğu hastane ile nüfus kaydındaki yerin farklı olması gibi durumlarda da kişinin doğum yerinin yanlış yazılması ihtimali söz konusu olacaktır. Ayrıca aileleri tarafından terk edilmiş çocukların ileride gerçek doğum yerlerini öğrenmeleri halinde de doğum yeri yanlış yazılmış olacağından bu halde de kişinin doğum yerinin doğru şekilde düzeltilmesi mümkündür.

Buna ek olarak bazen köy yazan yer ilçe olarak değiştirilmek istenmekte veya ilçe yazan yer il olarak değiştirilmek istenmektedir. Bu değişiklikleri yapmak da bazı hallerde mümkündür.

Doğum Yeri Dava Açılmaksızın Nüfus Müdürlüğüne Başvurmak Suretiyle Değiştirilebilir Mi?

Doğum yeri değişliği yapmak için esas olan yol dava açma yoludur. Doğum yeri nüfus kaydında hatalı, yanlış veya eksik olan kişi ancak dava açarak bunun düzeltilmesini talep edebilir. Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak bu yanlışlıkların giderilmesini talep etmek herhangi bir sonuç doğurmamaktadır. Yani dava açmaksızın doğum yeri değişikliği sağlanamaz. Ancak istisna olarak nüfus kaydındaki bilgilerin basit maddi hataya, yani ufak tefek imla hatalarına, dayanması halinde nüfus müdürlüğüne yazılı dilekçe ile başvurarak, kayda dayanak hastane kaydı vb belgelerin ibrazı ile söz konusu değişikliğin sağlanabileceği kabul edilmektedir. Basit maddi hatayı aşan bir durumun söz konusu olduğu her durumda ise dava açılması zorunludur. Nüfus Müdürlüğü’nce düzeltilebilecek basit maddi hataya örnek olarak ise doğum yerinin “Taksim/İstanbul” yerine “Taksin/İstanbul” şeklinde yazılması verilebilir.

Doğum Yeri Değiştirme Davasını Açmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Doğum yeri değiştirme davası açabilmek için nüfus kaydında doğum yerine dair bölümün yanlış, hatalı veya eksik yazılmış olması gerekmektedir. Bu şartın sağlanmasıyla birlikte ve ispatlanabilirlik durumuna göre dava açılarak doğum yerinin doğru şekilde düzeltilmesi sağlanabilmektedir.  

Kişi Doğum Yerini İstediği Bir Yer Olarak Değiştirebilir Mi?

Kişinin doğum yerini değiştirebilmesi için gerekli olan şart, hatalı bir doğum yeri kaydının varlığıdır. Bu nedenle zaten doğru bir doğum yeri kaydına sahip kimsenin sırf o yere kendini ait hissetmemesi veya o yeri sevememesi üzerine doğum yeri değişikliği yapması mümkün değildir. Ayrıca kişinin yanlış doğum yeri kaydını değiştirmesi için dahi doğru doğum yerini çeşitli deliller ile ispatlaması gerekmektedir. Bu bakımından da kişinin aslında doğmadığı yeri doğum yeri olarak gösterebilmesi mümkün değildir. 

Doğum Yerinin Yanlış Yazılmış Olduğu Nasıl İspatlanır?

Doğum yerinin değiştirilmesi talebiyle açılan davalarda en önemli delil hastane kayıtları olmaktadır. Kişinin doğum kaydının bulunduğu hastanenin yeri ile nüfus kaydındaki yerin farklı olduğu durumda gerçek doğum yeri kolaylıkla ispatlanabilmektedir. Kişinin hastane kayıtları ile nüfus kaydındaki doğum yerinin uyuşması durumunda ise doğum yeri değişikliği mümkün olmamaktadır.

Doğum yerinin değiştirilmesi, hastane kayıtları dışında doğum belgesi, tanık beyanları gibi deliller ile de mümkündür. Hastane kaydının bulunmadığı hallerde ispatlayabilecek her türlü belge mahkemeye sunulabilir. Doğum yerinin değiştirilmesi için dava açan kişinin herhangi bir doğum kaydının bulunmaması halinde, örneğin; evde kayıt dışı doğum ya da sokağa terk edilme gibi bir durum söz konusu olduğunda, ispat olarak doğum kaydı aranmamakta ve kişinin doğum gerçek doğum yeri tanıkla ispat edilebilmektedir.              

Doğum Yeri Değiştirme Davasını Kim Açabilir?

Doğum yeri değiştirme davasını yapılacak ilgili değişiklikte hukuki yararı olan herkes açabilir. Bu davanın davacısının 18 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olan kimseler için ise bu dava onların yasal temsilcileri vasıtası ile açabilmektedir.

Nüfus kayıtları bir yerde kamu düzenine ilişkin olma özelliğini de içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle kimi durumlarda Cumhuriyet savcısı da bu davayı mahkemenin talebi doğrultusunda veya re’sen açabilmektedir.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Kime Karşı Açılabilir?

Doğum yerinin değiştirilmesi talepli olarak açılacak dava nüfus kaydının düzeltilmesi talebini içereceğinden bu davanın davalısı Nüfus Müdürlüğü olmaktadır. Davaya Nüfus Müdürlüğü’nü temsilen bir görevli de katılmaktadır.

Doğum Yeri Değiştirme Davası İçin Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

Doğum yeri değiştirme davasının açılabilmesi için kanunlarımızda öngörülmüş bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle davayı açacak olan kişi dilediği zaman bu davayı açarak doğum yeri bilgisinin değiştirilerek nüfus kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Doğum yeri değiştirme davası uzun süren davalardan olmayıp, mahkemenin iş yükü ve yoğunluğuna göre genellikle 3 ay ile 8 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Doğum yeri değiştirme davası bakımından Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise kişinin yerleşim yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Doğum yeri değiştirme davasını açacak olan kişi davasını dilerse kişinin yerleşim yeri, dilerse nüfusa kayıtlı olduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilecektir.

Doğum Yerinin Değiştirilmesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Kişinin doğum yerinin değişmesi, kişinin diğer kişilik haklarında herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmemektedir. Bu nedenle kişinin doğum yerinin değişmesi halinde, miras soybağı vb. gibi diğer tüm kişilik hakları aynı kalacaktır. Yalnızca kişinin nüfus kaydında yer alan doğum yeri bilgisi gerçekle uyumlu hale getirilmiş olacaktır.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Kabul Edilen Kişi Yeni Kimlik Belgesini Ne Zaman Talep Edebilir?

Doğum yeri değişikliği talebinin kabul edildiğine dair mahkeme kararı kesinleştikten sonra karar mahkemece ilgili nüfus müdürlüğüne iletilir ve değişikliğin kayda işlenmesi sağlanır. Bunun üzerine kişi nüfus müdürlüğüne başvurarak değişikliğin işlenmiş olduğu yeni kimlik belgesini talep edebilir. Yani yeni kimlik belgesinin talep edilebilmesi için, doğum yeri değişikliğine dair verilen kararın kesinleşmesi beklenmelidir.

Doğum yeri değiştirme davası süreçleri hakkında bilgi almak için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00