Evlenen Kadın Yalnızca Kendi Bekarlık Soyadını Kullanabilir Mi?

Evlenen Kadının Soyadına Yönelik Kanuni Düzenleme Nasıldır?

Türk Medeni Kanunu’nun Evliliğin Genel Hükümleri başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan “Kadının Soyadı” başlıklı 187. maddesi “-Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” şeklindedir.

   

Evlenen Kadının Soyadına Dair Esas Olan Nedir?

Esas kurala göre kadın evlenmekle birlikte kocasının soyadını almaktadır. Bu nedenle kadın farklı bir talepte bulunmadıkça evlendiği eşinin soyadını alacak ve bu şekilde yaşamına devam edecektir.

Evlenen Kadın Hem Kendi Soyadını Hem Eşinin Soyadını Kullanabilir Mi?

Kadın evlendiğinde kocasının soyadı almaktadır ancak kadının isterse, hem kendi bekarlık soyadını hem de evlendiği kocasının soyadını birlikte kullanabilmesi mümkündür. Bu durumda kadının kocasının soyadının önüne önceki soyadı eklenecektir. Bu şekilde her iki soyadı da birlikte kullanabilmek için kadının evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yazılı başvuruda bulunması yeterlidir.

Evlenen Kadının Yalnızca Kendi Bekarlık Soyadını Kullanabilmesi Mümkün Müdür?

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda evlenen kadının yalnızca kendi bekarlık soyadını kullanabilmesi mümkün değildir. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2015 yılında verdiği bir kararla, kadının evlendikten sonra sadece bekarlık soyadını kullanabileceği yönünde hüküm kurmasının ardından bu durum mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle evlenen kadın, artık YHGK’nun 2014/2-889 E. 2015/2011 K. ve 30.09.2015 T. kararı doğrultusunda yalnızca kendi bekarlık soyadı ile yaşamına devam etmeyi talep edebilecektir. 

Evlenen Kadının Yalnızca Kendi Bekarlık Soyadını Kullanabilmesi İçin Haklı Neden Olması Zorunlu Mudur?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun evlenen kadının yalnızca kendi bekarlık soyadını kullanabileceğine dair verdiği 2014/2-889 E. 2015/2011 K. ve 30.09.2015 T. kararında  “Kızlık soyisminin kullanmak istemek için haklı bir gerekçenin bulunmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu hak AİHS 8 ve Anayasanın 17. maddeleri kapsamında bir insan hakkıdır ve cinsiyete dayalı olarak bir ayrıma tabi tutulmaksızın erkek ve kadın arasında eşit şekilde uygulanmalıdır. Aksi durum AİHS’nin 14. maddesine aykırılık teşkil edecektir.” denilmiştir. Kararda da yer verildiği üzere kadının kendi bekarlık soyadını kullanması için haklı bir neden ileri sürmesine gerek bulunmamaktadır.

Evlendikten Sonra Yalnızca Kendi Bekarlık Soyadını Kullanmak İçin Kadının Ne Yapması Gerekmektedir?

Evlendikten sonra yalnızca kendi bekarlık soyadını kullanmak isteyen kadın idari yoldan bu işlemi gerçekleştirememektedir. Bu nedenle kadının bu talebini gerçekleştirmek için mutlaka dava açma yoluna başvurması gerekmektedir. Bunun için evlenen kadının bekarlık soyadıyla yaşamına devam etmek için Aile Mahkemesine dilekçe vermesi zorunludur. Bu dava, erkek eş ve nüfus müdürlüğüne yöneltilmelidir. Açılan davada haklı neden ve erkek eşin rızası aranmaksızın Aile Mahkemesince davanın kabulüne karar verilecektir. 

Kadın Boşandıktan Sonra Kendi Bekarlık Soyadını Geri Alır Mı?

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadın Boşandıktan Sonra Boşandığı Kocasının Soyadını Kullanmaya Devam Edebilir Mi?

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlandığı takdirde, kadının da istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verebilmektedir. Verilen bu izni koşulların değişmesi halinde kocanın talepte bulunması ile kaldırılması mümkündür.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00