İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim Değiştirme Davası Nedir?

İsim değiştirme davası, mevcut isimlerinden memnun olmayanların adlarını değiştirmek için başvurabileceği bir dava türüdür.

İsim değiştirme davası kapsamında;

  • İsmin tamamen başka bir isimle değiştirilmesi,
  • İsimden önce veya sonra gelmek üzere yeni bir ismin, isme eklenmesi veya
  • İki farklı isim taşıyanlar için iki isimden birinin kaldırılması talep edilebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun isim değiştirmeye yönelik düzenlenen 27. maddesinde de belirtildiği üzere, isim değişikliği ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilmektedir.

İsim değiştirme davası nasıl açılır, isim değiştirme davası ne kadar sürer, isim değiştirme davası nerede açılır, isim değiştirme davası ücreti nedir sorularınızın yanıtı yazımızda...

İsim Değiştirmeyi Talep Edebilmek İçin Gerekli Haklı Nedenler Nelerdir?

Medeni Kanun’un 27. maddesinde isim değiştirmenin ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebileceği belirtilmiş ancak bu haklı nedenler tek tek sayılmamıştır. Bu nedenle dava açılırken belirtilen nedenin haklı olup olmadığının değerlendirmesi hâkim tarafından somut olay göz önünde bulundurarak yapılacaktır. Yargıtay kararlarında da isim değiştirme için haklı neden olarak kabul edilmiş ve örnek teşkil edebilecek durumlar ise şu şekildedir:

  • Kişinin sosyal yaşantısında etrafındaki kimseler tarafından, nüfus cüzdanında yazılandan farklı bir isimle tanınması, anılması veya çağırılması.
  • Kişinin isminin gülünç, söylenişi zor veya anlamsız bir isim olması.
  • Kişinin isminin toplumsal ahlak kurallarına, örf ve adete aykırı olması.
  • Kişinin sahip olduğu ismin artık benimsemediği bir din veya uyruğa ait değer taşıması.
  • Kişinin isminin kötü tanınan bir şahsın ismiyle özdeşleşmesi veya bir suçla ya da kötü bir olayla bağlantılı olması.

Bu durumlar örnek olarak sayılmış olup bunlar dışında da hukuken kabul edilebilir haklı nedenlerle isim değiştirme davası açılması mümkündür.

İsim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

İsim değiştirme davası nerede açılır? İsim Değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise, adının değiştirilmesini talep edenin yerleşim yeri mahkemesi ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Dolayısıyla davacı davayı ikametin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açabileceği gibi, nüfusa kayıtlı olunan yer Asliye Hukuk Mahkemesinde de açabilir.

İsim Değiştirme Davası Kim Tarafından Açılabilir?

İsim değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle isim değiştirme davası ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekâletname ile yetkilendirdiği avukat tarafından açılabilir.

Reşit olmayan yani 18 yaşını doldurmayan kişiler isim değiştirme davasını, velilerinin birlikte izniyle bizzat veya bu konuda özel yetkili vekâletname ile yetkilendirdikleri avukat aracılığıyla açabilirler. İsim değiştirme davası nasıl açılır diyenler bu yolları deneyebilirler.

İsim Değiştirme Davasında Davacı ve Davalı Taraf Kimdir?

İsim değiştirme davası için davacı taraf isminin değiştirilmesinde hukuki yararı bulunan ve bunu talep eden kişidir. Bu davalarda husumet ise Nüfus Hizmetleri Kanunu 36. maddeye göre Nüfus İdaresi Müdürlüğü’ne yöneltilir. Yani isim değiştirme davasına Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur davalı olarak katılır.

Dava Açmadan İsim Değiştirmek Mümkün Müdür?

Kişinin ismi onun kişisel durumu sayılır ve Medeni Kanun’un 39. maddesine göreMahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.” Bu sebeple isim değişikliği davavsı açmadan isim değişikliği yapmak mümkün değildir.

Ancak 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 11. maddesi ile kişinin 24.12.2019 tarihinden itibaren 3 yıl içinde yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurması kaydıyla bazı sınırlı hallerde isim değiştirmesi mümkün kılınmıştır. Bu sınırlı haller, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen isimler içindir. Böyle bir hal söz konusuysa ve başvuru süresinde içindeyse mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

İsim Değiştirmenin Sonuçları Nelerdir?

Hâkim tarafından isim değişikliği talebi haklı bulunup bu yönde bir karar verildiği zaman ismini değiştiren kişinin nüfus kaydı düzeltilir. İsim değişikliği dışında kişinin diğer kişisel durumları ise değişmez. Bununla birlikte varsa çocuklarının nüfustaki baba ya da anne hanelerindeki isim de değiştirilir.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürmektedir?

İsim değiştirme davası ne kadar sürer; isim değiştirme davası, çok uzun süren davalar olmayıp gerekli işlem ve prosedürler hızlı bir şekilde yerine getirildiğinde ilk veya ikinci celsede tamamlanmaktadır. Mahkemeden mahkemeye değişiklik göstermekle birlikte, isim değiştirme davası 3 ay – 5 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

İsim Değiştirme Kararına Karşı İtiraz Mümkün Müdür?

İsmin değiştirilmesi nedeniyle zarara uğrayan kimse Medeni Kanun’un 27.maddesi uyarınca, isim değişikliği kararı verildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde verilen bu kararının kaldırılması için dava açabilir. Eğer dava süresi içinde açılmazsa dava açma hakkı ortadan kalkar.

İsim Değiştirme Davasını Avukat İle Takip Zorunlu Mudur?

İsim değiştirme davası avukat ile takip edilmesi zorunlu bir dava olmayıp kişi kendi davasını bizzat takip edebilmektedir. Ancak kişinin herhangi bir hak kaybına uğramaması, hukuki menfaatlerin korunması, usul kurallarına uyulması ve davanın hızlı sonuçlanabilmesi adına davanın bir avukatla takip edilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. İsim değiştirme davası nasıl açılır, isim değiştirme davası ne kadar sürer, isim değiştirme davası nerede açılır, isim değiştirme davası ücreti nedir gibi sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00