Nüfus Davaları Nelerdir?

Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir? Nüfus Davaları

Nüfus hizmetleri kanununa bağlı olarak herkesin bir nüfus kaydı vardır ve bu kayıt aile kütüklerinde yer alır. Kişinin tüm nüfus bilgilerini içerir. Nüfus kayıtlarının aktarımı ya da ilk kez yazılması sırasında bazı hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar için de Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası açılır.

Ad ve soy ad değiştirme işlemleri, nüfusta yazan cinsiyetin değiştirilmesi, doğum tarihi ve yaş düzeltme, nüfus kaydının iptali, yaş değiştirme, anne-baba adı değiştirme, nüfusta yazan dinin değiştirilmesi, babalık ve soy bağının reddi ile nüfus kayıtlarında yapılan hatalar ya da değiştirilmek istenen kişisel bilgiler için yasal yollara başvurulur. Nüfus müdürlükleri ile aleyhine kayıt düzeltilecek kişi ve kişiler hakkında dava açılır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, kişinin medeni haklarını sorunsuz bir şekilde kullanması, resmi işlemlerde yaşanacak aksaklıkların önlenmesi için gereklidir.

Hangi Davalar Nüfus Davaları Olarak Karşınıza Çıkar?

Nüfus kaydı hatalarından kaynaklanan yanlışların ve uyuşmazlıklar için avukatlar; isim değişikliği yapmak isteyenlerden doğum tarihini değiştirecek olanlara sağ olmasına rağmen nüfus kaydında ölü olarak gözükenler ile gaiplik kararı verilmesi istenenlere kadar farklı nüfus işlemleri için danışmanlık yaparlar.

Nüfus davaları ya da nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak müvekkillerin açabileceği davalar;

 • Ad ve soyadın değiştirilmesi davası,
 • Cinsiyet değişikliği davası,
 • Doğum tarihi ve yaş düzeltme davaları,
 • Nüfus kaydının iptali davası,
 • Babalık davası, soy bağının reddi davası,
 • Din değiştirme davası,
 • Gaiplik davası,
 • Kişisel durum sicillerinin tutulmasından doğan davalar,
 • Yaş değiştirme davaları,
 • Anne-baba adı değiştirme davaları,
 • Tespit davaları ve diğer kayıt düzeltme davalarıdır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Aile kütüklerinde yani nüfus kayıtlarında kişinin T.C kimlik numarası, kayıtlı olduğu il, ilçe, köy veya mahalle adı, cilt, aile, birey sıra numarası, adı ve soyadı, cinsiyeti, baba adı, ana adı ve soyadları, doğum yeri ve tarihi, dini, medeni hali gibi bilgiler yer alır. Nüfus kayıtları tutulurken ilk kez yazıldığında ya da yeniden düzenlendiğinde yanlışlıklar meydana gelebilir. Bu durumda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genetik anneye, genetik anne olmamasına rağmen nüfus bilgilerinde çocuğun annesi olarak yer alan kadına ve annesinin adının yanlış olarak yazıldığını düşünen çocuğa verilen bir haktır. Başta miras hakkı olmak üzere hukuki açıdan birçok menfaat için nüfus kaydının düzeltilmesi davası gereklidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, aleyhine nüfus kaydı düzeltilmek istenen kişi ve hukuki menfaati bulunan ilgililer ya da İlgili Nüfus Müdürlüğüne karşı açılabilir. Nüfus davaları açılırken İlgili Nüfus Müdürlüğüne ulaşmak yeterlidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası için yetkili ve görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yurt dışında yaşayanlar İzmir, Ankara veya İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde nüfus kaydının düzeltilmesi davasını açabilirler.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında İddialar Nasıl İspat Edilir?

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası sırasında her türlü sair delil ve belge ile ispat yapılabilir. Ancak bağımsız olarak araştırma yapan Asliye Hukuk Mahkemesi, maddi gerçekliği ortaya koymakla yükümlüdür. Dolayısıyla kişinin iddialarını ispatlayacak kurum mahkemedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Sonuçlandıktan Sonra Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası sonuçlandığında mahkeme Nüfus Müdürlüğü’ne tespitini bildirir ve Nüfus Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılır. Mahkemenin verdiği karar karşısında Nüfus Müdürlükleri’nin kanun yollarına başvurma hakları saklıdır. Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalarda zaman aşımı yoktur.

Aydın ve Yıldırır Hukuk Bürosu olarak Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlarımız için güncel mevzuata uygun nüfus kaydı değişiklikleri ve güncelleme davalarının takibini yapıyoruz. Güncellenmiş nüfus mevzuatına göre nüfus kaydınızda yapılmasını talep edebileceğiniz konular hakkında ve nüfus davaları süreci ile ilgili bilgi almak için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00