Soybağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soybağı Nedir?

Medeni Kanuna göre soybağı çocuk ile ana ve baba arasında kurulan bağdır. Bu bağ ana ile çocuk arasında doğumla kurulur. Baba ile çocuk arasında ise ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulabilir. Evlat edinme yoluyla da soybağı kurulması mümkündür.

Soybağının reddi nedir, soybağının reddi davasını kimler açabilir, soybağının reddi davası hangi mahkemede açılır, soybağının reddi davası zamanaşımı gibi merak ettiğiniz konular için yazımızı okumaya devam edin...

Soybağının Reddi Nedir?

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Buna babalık karinesi denir. Babalık karinesi adi bir karinedir ve aksi ispatlanabilir. İşte soybağının reddi bu karinenin dava yoluyla aksinin ispatlanarak çürütülmesi ve baba ile çocuk arasındaki soy ilişkisinin kaldırılmasını ifade eder. Bu amaçla açılan yenilik doğuran davaya da soybağının reddi davası denir. Baba ile çocuk arasındaki ilişki ancak bu davanın açılmasıyla sona erdirilebilir. Soybağının reddi davasını kimler açabilir dediğinizde genellikle baba davacı olacaktır. 

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının reddi davasını kimler açabilir sorunuza birkaç farklı cevabımız olacak. Soybağının reddi davası açabilecekler:

  • Koca: Bu hak ilk olarak kocaya tanınmıştır. Bunun sebebi arasında soybağı bulunmayan bir çocuk ve onun yükümlülüklerinden kurtulmakta en çok menfaati bulunan kişi olmasıdır. Soybağının reddi davasını açma hakkı kişiye sıkı surette bağlı bir hak olduğundan ancak kocanın kendisi tarafından kullanılabilir, yasal temsilci veya kayyım tarafından bu dava açılamaz. Kocanın açtığı davada ana ve çocuk davalı taraf olarak yer alır.
  • Çocuk: Çocuk da ana ve babasına karşı soybağının reddi davasını açabilecektir. Medeni Kanun ergin olmayan çocuğun kendisine kayyım atanmasıyla bu davayı açabileceğini düzenlemiştir. Kendisine kayyım atanmayan çocuk ergin olduktan bir yıl içinde davayı açabilecektir. Çocuğun dava açmadan ölmesi halinde dava açma hakkı mirasçılarına geçmez, sona erer.
  • Diğer İlgililer: Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, bu durumu öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir. Bu durumda davalı ana ve çocuk olacaktır.

Baba ile Çocuk Arasında Soybağı Olmadığı Nasıl İspat Edilir?

Bu husus çocuğun evlilik içerisinde ana rahmine düşmüş olup olmadığına göre farklılık gösterir.

Çocuğun Ana Rahmine Evlilik İçinde Düşmüş Olması

Medeni Kanuna göre evlenmeden başlayarak en az yüz seksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla üç yüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır. Bu durumda davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Ancak babalık karinesi bu durumda oldukça güçlü ve aksinin ispatı zordur. Davacı ancak fiili imkansızlık hallerini yani cinsel ilişkinin imkansızlığını veya illiyet bağının bulunmadığını ispatlayarak çocuk ile koca arasında soybağı bulunmadığını kanıtlayabilir. Bu hallere örnek verecek olursak kocanın çocuğun ana rahmine düştüğü sırada cezaevinde veya askerde olması, kocanın iktidarsız olması sayılabilir. Bu durumda soybağının reddi davası açılabilir.

Çocuğun Ana Rahmine Evlilikten Önce Ya da Ayrılık Sırasında Düşmüş Olması

Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez. Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur. Soybağının reddi davası açılırken DNA testi istenecektir. 

DNA Testi

Günümüzde teknolojik ve tıbbi birtakım yöntemlerle soybağı konusunda yüzde yüze yakın bir sonuç almak mümkündür. Duymaya aşina olduğumuz yöntemlerden birisi de DNA testidir. Soybağının reddi davası için hakim yargılama esnasında gerek duyduğu takdirde resen DNA testi yapılmasına karar verebilir. Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir.

Soybağının Reddi Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Koca, soybağının reddi davasını, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır.

Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde soybağının reddi davası açmak zorundadır.

Davacı dava açma süresini haklı bir sebebe dayanarak geçirmiş ise bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Soybağının Reddi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Soybağın reddi davası hangi mahkemede açılmalıdır? Soybağının reddi davasında görevli ve yetkili mahkeme taraflardan birinin dava açıldığı andaki veya doğum esnasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi davaya bakar.

Soybağının Reddi Davasının Sonuçları Nelerdir?

Soybağının reddi davasının yenilik doğuran bir dava olduğundan bahsetmiştik. Davacının davasının kabulüyle birlikte hüküm geçmişe yönelik olarak etkisini gösterecektir. Yani çocuk ile koca arasında kurulan soybağı, çocuğun doğumundan itibaren hiç kurulmamış sayılacaktır. İşbu nedenle kocanın soybağının mevcudiyetine dayanarak yaptığı edimlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi anadan ve soybağı kurulmuşsa gerçek babadan talep edilebilecektir. Ancak bu edimlerin iadesi çocuktan istenemez.

Belirtmek gerekir ki bu davanın kabulüyle çocuğun baba yönünden bir soybağı kalmaz, sadece ana ile soybağı bulunur. Çocuğun biyolojik babasının kim olduğu bilinse dahi çocukla soybağı ilişkisinin kurulması için dava açılması gerekir.

Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere Kanunda düzenlenen soybağının reddi davası ile kocaya kendisinden olmayan çocukla arasındaki soybağını ortadan kaldırma imkanı tanınmıştır. Bu imkan sayesinde koca, kendisinden olmayan çocuğun bakım ve nafaka giderlerinden ve çocuğun kendisine mirasçı olma ihtimalinden kurtulacaktır. Bunlar dışında somut durumun şartlarına göre zarara uğramışsa bu kalemlerin tazmini için dava açabilecektir. Bu durumların gözden kaçırılmaması, sürelerin geçirilmemesi ve mahkemeye iyi bir dava dilekçesi sunulması için uzman bir avukatla süreci yürütmeniz yargılamanın mümkün olduğunca kısa sürmesini ve hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Soybağının reddi davası nedir, soybağının reddi davasını kimler açabilir, soybağının reddi davası hangi mahkemede açılmalıdır, soybağının reddi davası kime açılır, soybağının reddi davası zamanaşımı gibi sorularınız ve hukuki talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]                                                                                                               

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00