Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Yaş Düzeltme Davası Nedir?

Yaş düzeltme davası, kişinin nüfus kaydında yani kimliğinde yer alan doğum tarihinin gerçek yaşını yansıtmaması halinde bu nüfus kaydının değiştirilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Nüfus kaydında yer alan bilgiler ancak mahkeme kararı ile değiştirilebilir, bu nedenle yaş ile ilgili değişiklik yapmak isteyen kişiler, yaş düzeltme davası açmak zorundadır.

Davayı açan kişi; mahkemeden yaşın büyütülmesini isteyebileceği gibi küçültülmesini de isteyebilir. Yaş küçültme ile yaş büyütme arasında dava koşulları ve prosedür bakımından bir fark söz konusu olmadığı için birlikte incelenecektir.

Yaş düzeltme davası nasıl açılır, yaş düzeltme davası görevli mahkeme hangisidir, yaş düzeltme davası ücreti nedir, yaş düzeltme davası ne kadar sürer, yaş düzeltme davası kime karşı açılır sorularınızın yanıtı yazımızda. 

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Dava Şartları Nelerdir?

Yaş düzeltme davası nasıl açılır sorusuna yanıt vermeden önce yaş düzeltme davası açma şartlarından bahsedelim. Yaş düzeltme davası açmak için gerekli şartlar:

  • Hastane, sağlık ocağı ya da doğumhane gibi doğum kayıtlarının tutulduğu kurumlarda doğmamış olmak.

Resmi sağlık kuruluşlarında doğum olması halinde, kişinin doğduğu tarihi gösteren resmi bir belge düzenlenir ve nüfus kayıtları bu belgeye göre oluşturulur. Bu nedenle mahkeme kişinin iddiasını değil resmi belgedeki kaydı dikkate alarak davayı reddedecektir.

  • Yaş değiştirme talep eden kişinin dış görünüşünün nüfusta kayıtlı olan yaşa uygun olmaması.

Diğer bir ifadeyle kişinin olduğunu iddia ettiği yaş ile dış görünüşünün örtüşmesi gerekir.

  • Yaş değiştirme talep eden kişinin, iddia ettiği yaşta bir kardeşi olmaması (ikiz olmaları istisnasıdır)

Kardeşler arasında en az (erken doğum olsa bile) 180 günlük bir sürenin bulunması gerekir.

  • Haklı bir sebebinin bulunması

Bu sebep sübjektif değil objektif olmalıdır. Örneğin ailenin nüfusa geç kaydettirmesi, nüfus kaydındaki maddi hatalar gibi.

şartlarının bir arada olması gerekmektedir.

İspat

Yaş küçültme veya büyütme davasında her türlü delil ispat aracı olarak kullanılabilir.

Bu hususta bilimsel bir yöntem olan kemik yaşı tespiti, tanık beyanları, belgeler gibi hakimde bu yönde kanaat oluşturacak her türlü delil ile ispat olunabilir.

Kemik Yaşı Nedir?

Yaş düzeltme davası nasıl açılır dediğimizde kemik yaşından bahsetmemiz gerekir. İnsan vücudu bulunduğu yaşa göre gelişim ve değişim göstermektedir. Kemik yaşı aslında iskeletin gelişmesi, olgunlaşma derecesidir. Kişinin kemik yapısı itibariyle ortaya çıkan yaşına kemik yaşı denilmektedir.

Kemik yaşı, sol el bileği filmi tetkiki ile saptanır. Tespit edilen kemik yaşında bir veya iki yıl kadar farklılık olabilse de yaş tespit edilirken başvurulan en önemli ve güvenilir yöntemdir. 

İnsanların fiziksel gelişimi belli bir döneme kadar devam eder ve durur. Bu nedenle kemik yaşının tespiti en fazla 25 yaşına kadar yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu yaştan sonra kemik yaşının tespiti doğru sonuç vermeyecektir. Eğer kişi 25 yaşından büyük ise kemik yaşı tespiti yapılamayacağı için mahkeme diğer delillerden yola çıkarak bir sonuca ulaşacaktır.

Kemik yaşının tespiti adli tıp kurumu aracılığı ile ya da bir sağlık kurumunda yapılır. Mahkeme, belirlenen kemik yaşını dikkate alarak bir karar verecektir. Kemik yaşı tespiti sonrası yaş düzeltme davası görülebilir.

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davasını Kim Açabilir?

Yaş düzeltme davalarında davacı, yaşını küçültmeyi/büyütmeyi isteyen kişidir. Kişi henüz ergin değil ise davayı velisi ya da vasisi açabilir. Yaş küçültme davası ya da yaş büyütme davası açılırken mutlaka veli ya da vasi onayı gerekir. 

Nüfus kayıtları kamu düzenini ilgilendirdiğinden Cumhuriyet savcılarının da davacı olma yetkisi bulunmaktadır.

Bunlar dışında yaş düzeltmesini isteme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olması nedeniyle başka biri tarafından açılamaz.

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davası Kime Karşı Açılır?

Yaş düzeltme davası kime karşı açılır? Nüfus kayıtları Nüfus Müdürlüğü tarafından tutulmaktadır. Bu nedenle nüfus kayıtlarıyla ilgili bir dava olan yaş büyütme ve yaş küçültme davaları Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılacaktır.

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Yaş düzeltme davası için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Kişi istediği bir zaman diliminde yaş düzeltme davası açarak nüfus kaydını düzeltebilecektir.

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davasının Askerliğe Etkisi Nedir?

1111 sayılı Askerlik Kanunu m.81’e göre askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz. Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Buna göre 20-40 yaş arası yapılan yaş değişikliği askerlik durumunu etkilemeyecektir ancak kişi askerlik çağına girmeden bu davayı açmış ise askerlik durumu yeni yaşına göre belirlenecektir.

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davasının Emekliliğe Etkisi Nedir?

Yaşın mahkeme kararı ile düzeltilmesinin emekliliğe bir etkisi bulunmamaktadır. Sigortalı olarak çalışılmaya başlanılan tarihten sonra yaş değiştirilmişse bu emeklilik yaşını ve süresini etkilemeyecektir. Ancak daha önce hiç sigortalı olunmamışsa ve yaş değişikliği sigortalı olma tarihinden önce yapılmışsa bu durumda değiştirilen yeni yaş, emeklilik süresinde dikkate alınacaktır.

Ancak maddi hata olarak değerlendirilen yaş düzeltmeleri sigorta girişinden önce ya da sonra yapılsa dahi emeklilikte dikkate alınacaktır. Yaş düzeltme davası kişinin emekliliğini etkilemez.

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davasının Memuriyete Etkisi Nedir?

Kanun belirli meslekler için asgari ve azami yaş sınırları getirmiştir. Ancak kişi aranan yaş kriterine uymadığı için memur olamamaktadır. Bu nedenle açılan yaş küçültme/ yaş büyütme davalarında, mahkeme kararıyla belirlenen yeni yaş, memur olma yaşını da etkileyecektir. Ancak bu memur olmak isteyen ve yaş sınırına takılanların bu davayı açabilecekleri anlamı taşımamaktadır. Yukarıda sayılan şartları sağlayanların açtığı davanın kabulüyle yeni yaşı göz önünde bulundurulacaktır.

Yaş Düzeltme Davası Birden Fazla Kez Açılabilir mi?

Nüfus Hizmet Kanuna göre yaş düzeltme davası sadece bir kez açılabilmekteydi. Ancak bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 2012 yılında iptal edilmiştir. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin ikinci kez yaş düzeltme davası açılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Yaş Düzeltme (Büyütme veya Küçültme) Davası Ne Kadar Sürer?

Yaş düzeltme davası ne kadar sürer? Yaş büyütme davası ve yaş küçültme davası mahkemelerin yoğunluğu, ispat araçlarının yeterliliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Ortalama olarak bu davalar 4-6 ay arasında basit yargılama usulü ile görülmektedir.

Yaş Düzeltme Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yaş düzeltme davası görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

Yaş düzeltme davalarında yetkili mahkeme ise davayı açan kişinin (talep edenin) yerleşim yeri mahkemesidir.

Yukarıda kısaca açıkladığımız yaş düzeltme davaları, ülkemizde sıkça görülmektedir. Bunun nedeni hastanede doğmayan ya da nüfusa geç veya erken yazılan birçok kişi olmasıdır. Kişilerin nüfus kayıtlarında gerçeği yansıtmayan bilgiler olması yaş sınırı olan birçok imkandan faydalanamamasına neden olmaktadır. Yaş düzeltme davası açarak birkaç ay içerisinde gerçek yaşınızı nüfusa kaydettirebilir ve hak kaybına uğramanızın önüne geçebilirsiniz. Yaş düzeltme davası nasıl açılır, yaş düzeltme davası ücreti, yaş düzeltme davası ne kadar sürer, yaş düzeltme davası kime karşı açılır sorularınız ve hukuki talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00