Anonim Şirket Davaları – Anonim Şirket İflas Davası

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket ve Anonim Şirket Ortakları

Sermayesi belirli paylarına bölünen ve anonim şirket borçları noktasında sadece malvarlığı ekseninde sorumlu bulunan şirketlere anonim şirket adı verilmektedir Anonim şirket yapısı, limited şirket yapısı ile beraber ülkemizde en çok görülen iki şirket yapısında birisidir.

Anonim şirket yapılarında yönetim kurulu kusuru sorunluluğuna sahip olan bir oluşum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorumluluk bağlamında yönetim kurulu olası dava süreçlerinde şahsi malvarlığı ile bir ödeme gerçekleştirmek durumunda kalabilir yönetim kurulu kusurlu olmadığını kanıtlarsa bu yükümlülük kalkabilmektedir.

Kaleme aldığımız bu yazıda anonim şirket yapıları doğrultusunda şirket davalarının nasıl ilerlediği ve anonim şirket ortaklarının söz konusu dava sürecindeki etkileşimlerini inceleme ve açıklama imkânı bulacağız.

Anonim Şirket Davaları Nedir? Anonim Şirket Davaları Nasıl Açılır?

Anonim şirket davaları nedir ve anonim şirketler dava süreci nasıl ilerlemektedir sorularına değinecek olursak. Anonim şirketlerde ortaklar ve pay sahipleri yalnızca üstelendikleri sermaye payları ekseninde şirkete karşı yükümlülük bulundurmaktadır. Yükümlü olduğu sermaye payı noktasında ödemesini gerçekleştiren anonim şirket ortağı kamu alacaklarından yükümlü sayılmamaktadır. 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, yönetim ve temsil yetkisine sahip olan oluşumdur. Yönetim kurulu olası dava süreçlerinde kusur sorumluluğuna sahiptir. Kusurlu görülen yönetim kurulu aksi yönde bir kanıt sunmadıkça 3. Kişilere karşı kişisel değer ve malvarlığı ile sorumlu görülmektedir. Bu mal varlığı sorumluluk teşkil etmesi için kamu alacağının şirket malvarlığından karşılanmaması gerekmektedir.

Anonim Şirket Ortakları ve Anonim Şirketler Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Türk Ticaret Hukuki bağlamında anonim şirketlerin yönetim kurulu kadrosunun görev tanımı ve sahip oldukları sorumluluklar net bir şekilde belirenmiş. Bu görev ve sorumluluklar: denkleştirme, şirket sermayesini koruma ve kişiyi koruma şeklinde açıklanabilmektedir.

Anonim şirketler yönetim kurulunun sahip olduğu bu görev ve sorumluluklar noktasında şirket alacakları ve anonim şirket ortaklarının hakları gözetilmektedir. Bu görev ve sorumluluklar anonim şirket ortaklarının ve alacakların zarar görmemelerini sağlarken olası olumsuz koşullar için de zararların giderilmesini sağlamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu bağlamında anonim şirketler yönetim kurulunun sahip olduğu kusur sorumluluğu dava süreçleri içerisinde bir koşul olarak belirlenmiştir. Bu durumun tersi hususunda yönetim kurulu üyeleri kusursuz sorumlu görülmekte ve bu durum yönetim kurulunun çalışmaları rahatlıkla gerçekleştirememesine neden olmaktadır.

Anonim Şirket Kurulu Üyelerine Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirket kurulu üyeleri dava noktasında sorumlulukları ve görev tanımları neticesinde şirket ve pay sahipleri tarafından şirketin söz konusu maddi zararlarından sorumlu tutulabilmektedir. Şirket, anonim şirket ortakları ve alacaklılar tarafından şirketin yaşadığı maddi zararın tanzimi için talepte bulunabilir ve dava açabilirler.

Anonim Şirketin İflası Durumunda Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirkette gerçekleşebilecek söz konusu iflas durumunda, iflastan zarar gören kişiler ve kurumlar zararların karşılanması için dava açma hakkına sahiptir. Fakat bu dava hakkı Türk Ticaret Kanunu’nun 556. Maddesi bağlamında maddi zarar gören kişilerin şirketin iflası neticesinde şirket ödemesi talep hakkı şirket alacaklılarına verilmektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00