Limited Şirket Davaları – Limited Şirketlerin Tasfiyesi ve Feshi

Limited Şirket Nedir? Limited Şirket ve Şirket Ortakları 

Bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiler ekseninde kurulan ve bir ticaret unvanına sahip olan şirketlere limited şirket adı verilmektedir. Esas sermayesi belirli olan limited şirketlerde söz konusu esas sermaye paylarda meydana gelmektedir.

Kaleme aldığımız bu yazıda limited şirket yapıları noktasında söz konusu davaların nasıl ilerlediği ve şirket ortaklarının bu dava sürecindeki etkileşimlerine değinme imkânı bulacağız. 

Limited Şirket Davaları Nedir? Limited Şirket Davaları Nasıl Açılır?

Türkiye’de çoğunlukla karşılaşılan şirket türlerinden birisi olan limited şirket yapısı noktasında ortaklar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık şirket eylemlerine etki edebilmekte şirketin misyonu ve vizyonu noktasında zedeleyici olabilmektedir.

Bu noktada şirketin devamlılığı ve fonksiyonlarını sorunsuz yerine getirmesi amacıyla kanun dâhilinde şirketi ve şirket yapısını koruma altına alan önlemler yer almaktadır. Bu önemler noktasında şirket ortakları arasında söz konusu bir dava süreci ortaya çıkabilmektedir. 

Limited Şirket Ortakları Ve Limited Şirketler Dava Süreci

Türk Ticaret Kanunu bağlamında limited şirket ortakları sahip oldukları sermaye payını devredilmek ve şirket bünyesinde diledikleri zaman ayrılabilme hakkına sahiptir. Şirket sözleşmesi le şekillenen bu durum şirketten ayrılma ve sermaye payını devretme noktasında bazı koşullar teşkil etmektedir.

Limited şirket ortakları bu koşullar dâhilinde ancak haklı ve geçerli bir neden sunarak şirket ortaklığından ayrılabilmektedir. Bu noktada şirket sözleşmesi son derece önem arz etmek ve söz konusu limited şirket davaları için bir kanıt niteliği taşımaktadır.

Limited şirket ortaklarının yanında limited şirket müdürlerinin de olası davalardan etkilenme varsayımları için görev tanımlarının ve şirkete karşı yükümlülüklerinin açıkça belirlenmesi ve şirket sözleşmesinde net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu durum şirket müdürlerinin dava sürecinde mal varlıklarını koruması adına oldukça önemlidir.

Limited şirketler noktasında limited şirket ortakları davası neticesinde ortaya çıkan diğer hukuki süreçleri ve limited şirket davaları örneklerini inceledik ve bu örneklerin limited şirketin tasfiyesi ve feshi noktasında etkisini açıkladık.

Limited Şirket Tasfiyesi ve Feshedilmesi Üzerine

Limited şirketler noktasında limited şirketin tasfiye edilmesi ve limited şirketin feshedilmesi noktasında deliller son derece önem arz etmektedir. Söz konusu ayrılık istemle yapılıyorsa Türk Ticaret Kanunu noktasında limited şirket yapısında mevcut olan limited şirket ortakların şirketten çıkma hakkı mümkündür. Fak bu çıkma hakkında noktasında haklı nedenlerin gösterilmesi net bir koşuldur 

Aynı koşullar söz konusu limited şirketin feshi noktasında da karşımıza çıkmaktadır. Şirket bünyesinde her bir ortak haklı ve geçerli sebepleri ile çıkmak kararı alabilir şirketin feshi için mahkemeye başvuruda bulunabilir.

Türk Ticaret Kanunu bağlamında yalnızca bir ortağın limited şirketten çıkarılması ya da kendi isteği ile çıkması, sermayenin düşürülmesi noktasındaki hükümlerin uygunluk taşıması ile geçerlilik kazanmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00