Şirket Avukatı Nedir? Hangi Şirketlerin Avukata İhtiyacı Vardır?

Firmaların En Büyük Kazancı: Şirket Avukatları

Bir şirketin kuruluş tarihinden başlayarak hizmet verdiği süre içerisinde her türlü hukuki danışmanlık gereksinimlerini karşılayan ve sermaye dengesi ve artışından, sözleşme belgelerine kadar hizmet veren meslek dalına şirket avukatı adı verilmektedir. Şirket avukatı mesleğine sahip olan kişiler için kullanılan bir diğer nitelendirme ise hukuk müşaviri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şirket avukatlarının çalışma alanı dâhilinde yer alan şirketler; anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünen komandit şirketler şeklindedir. Anonim şirketler, şirket avukatı bulundurma zorunluluğu bulunan şirketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada anonim şirket avukatı olan kişiler zorunlu bir hizmeti yerine getirmekle mükelleftirler.

Şirket Avukatının Görevleri Nelerdir? – Şirket Avukatları Ne iş Yaparlar?

Oldukça geniş bir perspektif neticesinde inceleme imkânı bulacağımız şirket avukatı görev tanımı oldukça kabarıktır. Şirket avukatları, avukatlık hizmeti verdikleri şirket bünyesinde şirketin kuruluş tarihinden itibaren görev almakta ve tüm hukuki prosedürlerde şirkete yol göstermektedir. Bir şirket avukatının, görev aldığı şirket dâhilindeki sorumlulukları genel itibariyle şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • Şirketin sermaye noktasındaki arttırma ve azalma işlemlerini yürüterek sermayeyi dengede tutar.
  • Şirketin hazırladığı tüm sözleşmeleri, sözleşme alanı fark etmeksizin inceler, sözleşmelerin kontrolü sonunda gerek duyulursa güncellemeleri gerçekleştirir.
  • Şirketin gereksinimi dahilinde olan tüm hukuki bilgileri yansıtır ve şirketin hukuki danışmanlık ihtiyacını karşılar,
  • Şirketin tahsilat noktasındaki icra işlemlerinde görev alır ve bu işlemlerin yönetimini gerçekleştirir
  • Şirket bazında vergi ihtilafları çerçevesinde gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirir.
  • Şirket aleyhindeki davaların takibini gerçekleştirir ve şirket lehine dava açar.
  • İş hukuku çerçevesinde şirket bünyesinde işçi ve işveren haklarını gözetir.

Şirket avukatı genel anlamda bir şirketin gereksinim duyduğu ticaret ve iş hukuku alanlarındaki tüm hizmetlerin karşılanmasında görev almaktadır.

Şirket Avukatının Sağladığı Faydalar

Şirket yöneticiler veya şirket dahilinde görev alan diğer isimler, şirket dahilindeki işlemlerin hukuki açıdan değerlendirmesine kapsamlı ve en doğru şekilde gerçekleştiremeyebilirler. Bu noktada şirket avukatları her türlü hukuk alanı ve gereksinimde bilirkişi olarak karşımıza çıkmaktadır ve şirketlerin ticaret hukukuna uygun bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Doğru ve kesin bilgiler ekseninde şirket avukatları, şirketlerin olası bir durumda zarar görmelerinin ve hata paylarının önüne geçmektedir. Unutmayınız ki şirket avukatları şirketler adına bir masraf değil aksine şirketin en büyük kazançlarından biridir.

Hangi Şirketler Şirket Avukatına İhtiyaç Duymaktadır?

Türk Ceza Kanunu uyarınca 332. Madde dâhilinde ve Avukat Kanunu’nun 35’inci maddesi ekseninde anonim şirketler, esas sermaye miktarlarının beş katı ve daha fazlasına sahipse sözleşmeli bir şirket avukatı bulundurmak mükelleftir. Sermaye miktarının yanı sıra üye sayısı 100 üzerinde olan kooperatiflerde sözleşmeli bir şirket avukatı bulundurma zorunluluğuna dâhildir. Şirketler bünyelerinde şirket avukatı bulundurmadıkları her ay için önceden belirlenmiş ceza meblağlarını ödemekle sorumlu tutulmaktadır.

Limited ve adi şirketler adı bir şirket avukatı bulundurma zorunluluğu bulunmamakla beraber her şirket dâhilinde olduğu üzere şirket avukata ihtiyaç duyulacak durumlar için bünyelerinde bir şirket avukatı bulundurmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Oldukça geniş bir ilan olan iş hukuk ve onu destekleyen ticaret hukuku alanlarında hata yapılmaması adına şirket avukatının önemi son derece büyüktür.

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00