Şirket Avukatı Arabuluculuk Yapabilir Mi? Arabuluculuk Yapan Avukatın Yükümlülükleri

Arabuluculuk Nedir? Kimler Arabuluculuk Yapabilir?

Hukuki uyuşmazlıkların dava sürecine girmeden çözüme ulaşması amacıyla başvurulan arabuluculuk yöntemi Avrupa ve Amerika ekseninde hukuki yönden gelişmiş ülkelerde 40 yıla yakın süredir uygulanmaktadır.

Hukuki açıdan uyuşmazlık yaşayan kişilerin 3. Bir uzman kişi yardımıyla bu uyuşmazlığı davaya konu olmadan çözüme ulaştırması arabuluculuğun esaslarındandır. Arabuluculuk karşılıklı müzakereye dayanan bir süreç sistemidir. Peki, kimler arabulucu olabilir? Arabulucunun görevleri nelerdir? Kaleme aldığımız bu yazıda arabuluculuğun esasları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Arabulucuların Görevi Nedir?

Hukuk Fakültesinden mezun olan ve mesleki açıdan 5 yıllık alan tecrübesi bulunan avukatlar arabuluculuk adayı olabilmektedir. Arabuluculuk mesleğini yerine getirmek içinse bakanlıkça lisanslanan eğitim kurumlarından en az 48 saati kapayacak teorik ve patik arabuluculuk eğitimi alınması gerekmektedir.

Arabulucular, hukuki açıdan uyuşmazlık yaşayan tarafların iletişimlerini kolaylaştırmak ve uyuşmazlığı çöme ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda arabulucular karar verici ve çözüm sunucu değil, objektif bir şekilde tarafların çözüm yolunu kendileri bulması için yol göstericidir.

Serbest Meslek Faaliyeti Olarak Arabuluculuk

Arabuluculuk mesleği şartları noktasında hukuk faküllerinden mezun olan alanında 5 yıllık deneyimi tamamlayan ve Adalet Bakanlığı’nın eğitim sürecine tabii tutulan her avukatın gerçekleştirebileceği hususunda bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Avukatlık Kanunu bağlamında avukat sıfatına sahip olan bireylerin ayrıca arabuluculuk siciline kaydolarak mesleği icra etmesi durumunda vergi ve belge düzeninin ne şekilde sağlanması gerektiği bazı tereddütlere sebep olmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu dahilinde arabuluculuk faaliyetini kişi şahsi sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirdiği üzere arabuluculuk faaliyetinin serbest meslek faaliyeti olarak kabul görmesi gerekmektedir. Bu noktada arabuluculuk faaliyetini gerçekleştiren kişinin sağlayacağı maddi kazanç ise serbest meslek kazancı olacaktır.

Şirket Avukatlarının Arabuluculuk Yapması Üzerine

Avukatlık sıfatına sahip olan ve şirket bünyesinde çalışan bireylerin şirket sözleşmesi ve iş anlaşmaları el verdiği müddetçe ek kazanç ve serbest meslek başlığı atında şirket avukatı arabuluculuk mesleğini icra etmesinde bir engel görülmemektedir. Arabuluculuk şirket avukatı noktasında arabuluculuk şartları karşılandığı takdirde engel teşkil etmeyen bir faaliyettir. Yani, şirket avukatı arabulucu mesleğini de beraberinden icra edebilir.

Bununla berber avukat sıfatına sahip arabuluculuk noktasında avukatlık faaliyetlerinin yanında arabuluculuk faaliyetlerinden de maddi kazanç ve değer elde eden kişilerin bu kazancı serbest meslek kazancı arabuluculuk noktasında dâhil etmesi ve vergilendirme dönemlerini beyan etmesi gerekli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Arabuluculuk serbest meslek olarak kabul edilen bir meslek dalıdır. Bu bağlamda arabuluculuk serbest meslek faaliyeti niteliği ile maddi kazancı noktasında KDV’ye dâhildir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00