Şirket Avukatı Ücretleri – Sözleşmeli Şirket Avukatı Maaşları

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve Şirket Avukatının Avantajları

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu anonim ve kooperatif şirketleri eksininde karşımıza çıkan bir unsurdur. Bu unsurun yanında şirketlerde avukat bulundurma yükümlülüğüne sahip olmayan şirketler de hukuki noktalarda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymakta ve bir şirket avukatı bulundurması tavsiye edilmektedir.

Avukat bulundurma zorunluluğu ve tavsiyesinin amacı doğrultusunda şirketlerin iş bünyesindeki her türlü eylemlerinin hukuka uygun bir şekilde ilerlemesi ve hukuki çözümlerin şirket lehine gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Avukat bulundurma durumumun bir diğer önemli faktörü is şirketi hukuki noktalara bilgilendirilmesi ve iş yükünün azaltılması üzerinedir.

Avukatlık Sözleşmesi Hakkında - Şirket Avukatı Maaşları

Sözleşmeli avukat zorunluluğu bulunan anonim ve kooperatif şirketlerin haricinde limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hukuki hizmete ve danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Bu zorunluluk ve ihtiyaç doğrultusunda bir şirket bünyesinde görev almayı hedefleyen avukatlar için avukatlık sözleşmesi oldukça önemli bir faktördür.

Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğü bulunan şirketler yani anonim ve kooperatif kuruluşlar bazında hazırlanan avukatlık sözleşmelerinin, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmaması durumunda avukatın da sorumluluğu bulunmaktadır. 

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği noktasında açıkça vurgulanan bu durum söz konusu yönetmelikte açıkça ifade edilmiştir. Yönetmeliğe göre: “73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur.” 

Avukat bulundurma zorunluluğu bulunan fakat sözleşme gerçekleştirmeyen şirketler bünyesinde ise ilgili sorumluluk ve cezai işlem yalnızca şirketin sorumluluğundadır. Bir avukatlık sözleşmesi söz konusu olmadığı için avukatın şirket bünyesinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Avukatlık Ücreti Tarifesi Uyarınca Şirket Avukatı Ücretleri ve Şirket Avukatı Maaşları

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 73/A maddesinde bir şirkette görev alan avukatın avukatlık sözleşmesini baroya iletme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük doğrultusunda şirketten ay bazında tahsil ettiği ücretlere ilişkin olarak kestiği serbest meslek makbuzu örneklerini, her yıl sonunda kayıtlı olduğu baroya bildirmesi, şirket bazındaki haklarını gözetmesi noktasında son derece önemlidir.

Yükümlülük dâhilinde serbest meslek makbuzlarının baroya iletilmemesi ya da makbuz kesilmemesi şirketin, şirket avukatı ücretleri ve şirket avukatı maaşı noktasında bir sorumluluğu olmamasına yol açacaktır. Bu noktadaki bir diğer sorun ise şirketin her ay gerçekleştirmesi gereken şirket avukat ücreti ve şirket avukatı maaşı noktasında bir ödeme yapmaması olacaktır.

Şirket bünyesinde zorunlu veya ihtiyaca yönelik göre alan şirket avukatı ücretleri noktasında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’ne uygun bir vekâlet ücreti kararlaştırılmalıdır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ekseninde şirket avukatı ücretleri 2021 yılı baz alınarak anonim şirketler için asgari avukatlık ücreti 3.405 TL’dir. Bu tutar şirket avukatı asgari ücret noktasında bir tutardır. Bu tutar haricinde şirket avukatı ücretleri ve şirket avukatı maaşı iş yüküne göre artış göstermektedir. Her sene olduğu gibi şirket avukatı ücretleri 2022 senesi için de yeni bir yasal düzenleme ve güncelleme ile karşımıza çıkmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00