Şirketlerin Birleşmesi Nasıl Olur?

Şirketlerin Birleşmesi Nedir? Şirket Birleşmeleri Avantajları

İkiden fazla kişinin ve şirketin bir araya gelerek mallarını ve verilerimi birleştirmesine şirket birleşmesi adı verilmektedir. Şirket birleşmesi ortaklık veya satın alma şeklinde gerçekleşebilmektedir. Şirket birleşmesinin şirketlerin avantajlı konumlara sahip olmak amacıyla kararlaştırdığı birçok farklı sebebi olabilmektedir.

Genel manada şirket birleşmeleri, rekabeti daha az bir seviyeye indirip verimliliği ön plana çıkarmak ve farklı pazarlarda yer almak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yazımızda şirket birleşmelerinin nasıl gerçekleştiği ve koşullarının neler olduğu noktasında gerekli bilgileri elde edebileceksiniz.

Şirketlerin Birleşmesi Nasıl Yapılır? 

Şirket birleşmesi, bir şirketin başka bir şirketi bünyesi altına alması ya da iki şirketin ortak olması ile gerçekleşen bir durumdur. Ortak çıkarlar ve kazanımlar neticesinde aynı sektör dâhilinde iki şirket birleşme kararı alabilmektedir.

Şirket birleşmeleri 2 şekilde olmaktadır. İlk yol bir şirketin diğer şirkete geçmesi yani şirketin satın alınması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu geçiş sırasında şirketin tüm yetkileri diğer şirkete devredilmektedir. Diğer yol ise iki şirketin ortak paydada buluşması ve en az iki ticari şirketin, ortakları yeni kurulan bir şirkete alındığında malvarlıklarını ve işletmelerini bütün olarak bu şirkete devretmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Şirket Birleşmesi Koşulları ve Şirket Birleşmesi Süreci

Stratejik bir adım olan şirket birleşmeleri, gelişen ve ilerleyen ticaret hayatında rakipler arasında fark yaratmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. İncelikli planlar doğrultusunda gerçekleşen şirket birleşmeleri, şirket faaliyetlerinin orta noktada buluşması bütünleşmesine dayanmaktadır. Şirket birleşmeleri sonucunda şirketler ekonomik ve hukuksal noktalarda birlik sağlamaktadır.

Şirketlerin birleşmesi devralma yani bir şirketin diğer şirketi satın alma ya da yeni bir kuruluş üzerinden ortaklık sağma olmak üzere iki yolla gerçekleşmektedir. Şirketlerin birleşme sağlaması için bazı koşulları yerine getiriyor olmaları gerekmektedir. Bu koşullar genel manada şu şekildedir:

  • Şirket birleşmesi gerçekleştirecek şirketlerin aynı sektörden olmaları gerekmektedir.
  • Şirket birleştirmesi gerçekleştirecek şirketler kolektif ile komandit ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Sermaye şirketleri; sermaye şirketleri, kooperatif ve devralan şirket olmak koşulu ile kolektif ve komandit şirketlerle şirket birleşmesi gerçekleştirebilirler.
  • Şahıs şirketleri; devrolunan şirket olmak kaydı ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerle şirket birleşmesi gerçekleştirebilirler. 
  • Kooperatifler; kooperatiflerle, sermaye şirketleri ve devralan şirket olmak koşulu ile şahıs şirketleri ile şirket birleşmesi gerçekleştirebilirler.
  • Şirket birleşmesi, devralma eksininde gerçekleşiyorsa devrolan şirket devralan şirkete malvarlığını ve yetkilerini tümüyle devretmelidir.
  • Ticari şirketler, şirket birleşmesi gerçekleştiriyorsa şirketlerin ekonomik açıdan malvarlıkları da birleşmek zorundadır.

Şirket Birleşmesi Süreci Sonuçları

Şirket birleşmeleri sürecinin son raddesinde devrolan şirket tümüyle devrolan şirketin bünyesine girer ve bağımsızlığı son bulur. Bu duruma külli halefiyet adı verilmektedir.

Devrolan şirketin malvarlığı karşılığında hak iddia ettiği payı devralan şirket tarafından sağlamaktadır. Pay sahipleri, eski şirket bünyesinde sahip oldukları mal varlığı ve haklar neticesinde bir pay elde edebilirler. Eğer yeni bir kuruluş üzerinden ortaklık ve devralma işlemleri gerçekleştirildiyse yeni kurum üzerinde gerekli pay dağılımı gerçekleştirilmektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00