Şirketlerin Bölünmesi Nasıl Olur?

Şirketlerin Bölünmesi Nedir? Şirket Bölünmeleri Hakkında

Bir şirket ya da kooperatifin ekonomik açıdan resmi varlığının bir kısmını ya da tamamını başka bir ya da birden fazla şirkete devretmesi ve karşılığında iştirak hissesi almasına şirketlerin bölünmesi adı verilmektedir. Şirketlerin bölünmesi tam ve kısmi şirket bölünmesi olmak üzere iki çeşit şirket bölünmesinden oluşmaktadır.

Şirket bölünmesi yalnızca sermaye üzerine olan şirketler ve kooperatifler üzerinden gerçekleşmektedir. Şahıs şirketleri kesinlikle şirket bölünmesi gerçekleştiremezler. Peki, şirketler hangi koşullar altında nasıl bölünürler? Tam şirket bölünmesi ve kısmi şirket bölünmesi nasıl gerçekleşir? Şirket bölünmesi sürenin sonuçları nelerdir? Şirket bölünmesi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin Bölünmesi Nasıl Yapılır? Şirket Bölünmesi Çeşitleri Nelerdir?

Şirket bölünmesi tam veya kısmi şirket bölünmesi olmak üzere 2 noktada gerçekleşmektedir. Temelinde bir şirketin resmi varlığını ve bağımsızlığını tümüyle başka bir şirkete devretmesi işlemi bulunan şirketlerin bölünmesi çeşitleri genel anlamda şu şekildedir:

  • Tam Şirket Bölünmesi:

Tam şirket bölünmesi noktasında şirket ekonomik bağlamdaki tüm verilerini ve mal varlığını aktif ve pasif olarak ayırır ve diğer şirkete devreder. Bu devretme işlem kayıtlı tüm değerleri kapsamaktadır. Tüm malvarlığının, alacakları ve borçların devalan şirkete devredilmesinden sonra devreden şirket bir iştirak hissesi elde eder. Tam bölünme sonrasında devreden şirketin tüzel kişiliği son bulmaktadır.

  • Kısmi Şirket Bölünmesi:

Kısmi şirket bölünmesi noktasında ise bölünen şirketin ekonomik bağlamda kayıtlı olan değerlerinin ve malvarlığının yalnızca belirli bir miktarı, diğer şirkete devrolmaktadır. Bu noktada kısmi külli halefiyet yolu kullanılmaktadır. Kısmi şirket bölünmesi noktasında ölünen şirket tüzel kişiliğini yitirmez ve varlığını sürdürmeye devam eder.

Şirketlerin tam veya kısmi bağlamda bölünmesi için karşılaması gereken bazı temel koşullar ve faktörler bulunmaktadır.

Şirket Bölünme Sözleşmesinin Veya Bölünme Planının Onaylanması İçin Gerekli Olan Şartlar

Şirketlerin bölünmesi noktasında şirket bölünme sözleşmesinin veya planının onaylanması için şirketler bazında bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların gerçekleşmemesi sonucunda şirket bölünmesi işlemi de gerçekleştirilmez. Şirketlerin bölünmesi noktasında esas alınan koşullar genel manada şu şekildedir:

  • Bölünme yöntemi doğrultusunda yeni bir kurum kurulması noktasında TTK ve Kooperatifler Kanunu bağlamında kurum bağlamında ilgili olan hükümler uygulanmaktadır.
  • Şirketlerin bölünmesi sonucunda yeni kuruluş meydana gelirse nu kuruluş ana sözleşmesi şirketlerin bölünme planına dahil edilmektedir.
  • Şirketlerin bölünmesi noktasında işlemin gerçekleştiği şirketler, ilanların yayın tarihinden itibaren üç içerisinde istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat alma zorunluluğuna sahiptirler.
  • Öngörü dahilinde olan teminat sağlanmadan önce şirketlerin bölünme planı ya da şirketlerin bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamamaktadır. 
  • Şirketlerin bölünmesi sonucunda alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği ispat edilebildiğinde teminat alma yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. 
  • Devralan şirketin sermayesi, devreden şirketin ortaklarının haklarını koruyacak oranda artış gösterebilmektedir.

Şirket Bölünmesi Süreci Sonuçları – Alacaklıların Korunması

Şirketlerin bölünme işlemleri noktasında alacaklıların hakları neticesinde zarara uğramamaları adına kanunda net ve belirli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda şirket bölünmesine dâhil olan şirketlerin alacaklarını bildirmeleri için 7 gün içerisinde 3 defa TTSG’de ilan yayınlanmaktadır.

Şirketlerin bölünmesi noktasında anonim şirketler, söz konusu ilanların yapılması dâhilinde üç ay içerisinde teminat için istemde bulunmak ve alacaklıların değerlerini teminat altına almakla sorumludur. Alacağın değerlerine ve alacaklarına kavuşması ve alacaklarının eksiksiz olduğunu ispat etmesi neticesinde anonim şirketlerin sorumlulukları ortadan kalkmaktadır. 

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00