Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir? Ticaret Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ticaret Hukuku Davaları ve Ticaret Hukuku Mahkemesi

Hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatı kapsayan alt dallarına ticaret hukuku adı verilmektedir. Kişiler ve kurumlar arasındaki ticari ilişkilerin devamlılığı ve bu ilişkiler notasında hakların korunması ticaret hukukunun esas niteliklerinden birisi olarak karşımı çıkmaktadır.

Kaleme aldığımız bu yazıda ticari bağlamda ve ekonomik faaliyetler eşliğinde kişiler ve kurular arasında adaleti sağlayan ticaret hukuku davalarını ve ticaret hukuku davaları bağlamında etkin rol oynayan asliye ticaret mahkemesini inceleme ve tanıma imkânı bulacağız.

Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir? 

Ticaret hukuku alanları asli manada şirketler, ticari işletme, taşıma, kıymetli evrak, deniz ticaret, sermaye piyasası, fikri mülkiyet, rekabet ve sigorta hukuku gibi dallardan meydana gelmektedir Bu alt dallar bağlamında ticaret hukuku dahilinde yerli veya yabancı şirketlerin, şirket bazında gerçekleşen her türlü faaliyetleri değerlendirip giderilmektedir.

Ticaret hukuku dava süreci noktasında hükümler esas anamda Ticaret Kanunu çerçevesine şekillenmekle beraber sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da ticaret hukuku kanunları arasında yer almaktadır.

 Bu kanunlar ve aliye ticaret mahkemelere eşkininde ticaret hukuku dahilinde görülen dava örneklerine değinecek olursak asliye ticaret mahkemeler ve ticaret hukuku davaları genel itibariyle şu şekildedir:

  • Ticaretten kaynaklı oluşan alacak davaları ticaret hukuku davaları arasında yer almaktadır.
  • Çek davaları kişi ve kurumlar neticesinde denetlenmektedir.
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları asliye ticaret mahkemelerinde görülmektedir.
  • Sigorta hukuku davaları ticaret hukuku davarında yer almaktadır
  • İpoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları asliye ticaret mahkemelerince karar bağlanmaktadır.
  • Rekabet yasağına ilişkin davalar ve haksız rekabet davaları ticaret hukuku davaları içerisinde yer almaktadır.
  • Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar asliye ticaret davalarında görülmektedir.
  • Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar ticaret hukuku davaları arasındadır.

Söz konusu ticaret hukuku davaları haricinde bankalara ve diğer resmi kredi kuruluşlarına borç ve ödünç para vermek ekseninde şekillenen davalar da Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülmekte ve karar bağlanmaktadır.

Asliye Ticaret Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi

Ticari davalar kendi eksininde mutlak ticari davalar, nispi ticari davalar ve bir işletme ile ilgili olan havale, telif gibi hak davaları olmak üzere 3 grupta incelenmektedir.

Söz konusu ticari davalar asliye ticaret mahkemelerinde görülmektedir. Bu davalar senet davaları, şirketlerin devralınması ve devredilmesi ekseninde şekillenen davalar, şirketlerin ayrılması, birleşmesi ve tür değiştirme noktasında karşılaşılan hukuki eylemler ve tazminat davaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Aksi yönde hüküm bulunmadıkça, dava olunan unsurun tutarına ve değerine bakılmaksızın tüm ticari davalar asliye ticaret mahkemesi noktasında görülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Asliye ticaret mahkemesi ve asliye hukuk mahkemesi noktasında yer alan ilişki görev ilişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada asliye ticaret mahkemeleri adına özel mahkeme vurgusu yapılmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00