Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir?

Şirket Kurma ve Ticari Süreçlerde Dikkat Edilecekler

Ticaret hukuku, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan hukuk dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bu hukuk kuralları, Ticaret Kanunu adı altında toplanmıştır. Şirketler hukuku ise Ticaret Hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tasfiyesi gibi konuları içeren hukuk dalıdır. Yerli ve yabancı şirketlerin, yatırımcıların ve kişilerin şirket kuruluşu, birleşme ve devralma dahil tüm işlemleri bu kapsamda gerçekleştirilir.

Hukuk büroları; şirket ve şube kuruluş işlemlerinin takibi, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas ve ortaklar arası şirket idare sözleşmelerinin hazırlanması, şirket birleştirme ve pay devirleri, genel kurul işlemleri, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması işlemleri, karşılaşılan ticari uyuşmazlıkların çözümü, çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi ile ayrılma ve nevi değişiklikleri konularında şirketlere ve şahıs firmalarına destek olurlar.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku nedir, şirketler hukuku nedir, şirket nasıl kurulur, şirketler hukuk neleri kapsar, ticari hukuku davaları, şirket davaları gibi konular hakkında bilgi almak için yazımızı okumaya devam edin. 

Türk Ticaret Kanunu Neleri Kapsar? Ticaret Hukuku

Ticaret ve şirketler hukuku farklı alanları kapsamaktadır. Türk Ticaret Kanunu kapsamında;

 • Ticari işletme hukuku,
 • Sigorta hukuku
 • Taşıma hukuku,
 • Kıymetli evrak hukuku,
 • Deniz ticareti hukuku,
 • Şirketler hukuku bulunmaktadır. Şirketler hukuku, ticaret hukuku kapsamına girdiği için birlikte incelenmektedir.

Şirketinizi Kurarken Doğru Adımlar Atın!

Şirket hukuku; ticari faaliyette bulunmak isteyen ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları ve türleri, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları inceler. Şirketlerin kurulurken Ticaret ve Şirket Hukuku kurallarına uygun olarak kurulması gerekir. Adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kuruluş işlemleri uzman avukatlar danışmanlığında yapılabilir.

 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Genel kurul düzenlemeleri,
 • Pay sahiplerinin hak işlemleri,
 • Ortaklar arası sözleşmeler,
 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Sermaye artırımı ve azalımı,
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Halka arz ve sermaye piyasası kurulu işlemleri,
 • Hisse devir,
 • Bayilik ve acentelik sözleşmeleri,
 • Şirketlerin iflası ve tasfiyesi,
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri,
 • Devralama anlaşmalarının yapılması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi şirketler kurulurken ve işlerken dikkat edilmesi gereken süreçlerdir.

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler hukuku öncelikli olarak kıymetli evraklar olan çek, bono, poliçe gibi birçok alanı kapsamaktadır. Kar elde etme amacıyla yapılan ticari faaliyetlerin işlemesi için gerekli olan bu kıymetli evraklarla ilgili her türlü uyuşmazlık ve sorun Şirketler Hukuku kapsamındadır. Bu evrakların düzenlenmesi, kullanılması, tedavülden kalkması gibi tüm konuları şirketler hukuku ele alır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Davaları

Anlaşma yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ya da şirket alacaklarının tahsil edilememesinde, iflası istenen şirketler için ve satışı yapılacak firmalarda Ticaret ve Şirketler Hukuku Davaları görülür. Ticaret davaları ve şirket davaları olarak görülen bu durumlar:

 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi ile alacağın tahsili,
 • Çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden kaynaklanan iptal davaları,
 • Borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi,
 • Şirket Genel Kurul kararlarının iptali davaları,
 • Haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini,
 • Haksız rekabete ilişkin davaların ve dahi ihtar süreçlerinin yürütülmesi
 • Kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleriyle ilgili davalar,
 • Ortaklar arasındaki davalar,
 • Özsermaye tespiti davası,
 • E-ticaretten kaynaklanan itilaflarda dava ve icra takibi başlatılması ile süreç takibi.

Bunlar dışında Ticaret ve Şirketler Hukuku alanına giren her türlü sorunda avukatlar aracılığı ile haklarınızı aramanız mümkündür.

Aydın & Yıldırır Hukuk Bürosu Ticari İşletmelerin ve Şirketlerin Yanında!

Aydın & Yıldırır Hukuk Bürosu olarak yukarıda bahsettiğimiz Ticaret ve Şirketler Hukuku dahilinde şirket kuruluş sözleşmelerinin hazırlanmasından alacakların dava yoluyla edimine kadar farklı danışmanlık alanlarında avukatlık hizmeti veriyoruz. Şirketinizin idaresini sistemleştirmek, ticari iştiraklerinizde karşılaşacağınız sorunları hızlı bir şekilde çözmek için bizi arayabilirsiniz. Şirketler hukuku nedir, şirket nasıl kurulur, şirketler hukuk neleri kapsar, ticari hukuk davaları, şirket davaları gibi merak ettiğiniz konuların yanıtı bizde.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00