Ticaret Şirketler İçin Avukatlık Nasıl Yapılır? – Şirketler Hukuku Avukatlığı

Ticari Şirketler Nelerdir? Türk Ticaret Kanunu’nda Ticari Şirket Türleri

Ticari şirket, ticari unvana sahip olan ve bir işletmeyi eyleme geçirmek amacıyla kurulan oluşumlardır. Ticari şirketleri yapıları itibariyle kollektif, anonim, komandit, limited ve kooperatif olmak üzere beş şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu dâhilinde kollektif ve komandit şirketler şahıs şirket sayılırken limited, anonim ve komandit şirketler ise sermaye şirket saymaktadır. Ticari şirketlerin yapısı ve unvanı dâhilinde profesyonel bir şirket avukatı olarak hizmet etmek için bazı şart ve görev tanımları şekillenmektedir. Bu yazımızda ticari şirket avukatlığı noktasında nasıl bir yol izleneceğine değinecek ve ticari şirket avukatı grev tanımını genel hatalıya açıklama imkânı bulacağız.

Ticari Şirket Avukatı Nedir? Ticari Şirket Avukatı Hangi Sorumluluklara Sahiptir?

Ticaret ve şirketler hukuku bağlamında bireyler ve kurumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini amaçlayan ve hukuk ile ticaret ilişkisini kapsayan hukuk alt dalı açıklaması yapılabilmektedir. Kişi ve kurumların ekonomik ve ticari alanda gerçekleştirdikleri her faaliyet hukuk dahilinde ticari faaliyet olarak kabul görmektedir Ticari ilişkiler noktasında olası karışıklıkları ön görmek ve söz konusu şirket lehine bir hukuk perspektifi yaratmak için ön almak ve profesyonel bir şirket avukatı ile çalışmak son derece önemlidir. 

Ticari faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkan hukuki süreçleri ve dava aşamalarını en etkin şekilde çözmek ve detaylı değerlendirmek gerçekleştirmek için ticaret ve şirketler hukuku noktasında uzmanlaşmış bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu avukat veya hukuk bürosu kurumlar için gerekli olan danışmanlık ve savunma hizmetlerini karşılamaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri Nelerdir?

Ticaret ve şirket avukatlığı bağlamında kurumların gereksinim duyduğu ve ticari şirket avukatı noktasında bir görev tanımı yaratan dava hizmetleri şu şekildedir:

 • Gümrük davaları
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Piyasaları
 • Kredi sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri

Söz konusu hukuki faaliyet ve süreçlerde ticari şirketler avukatı etkin bir rol oynamakta ve şirket lehine karar alınmasını amaçlamaktadır.

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Ticari şirketler avukatı görev tanımına bağlı olarak şirket ve ticaret avukatı danışmanlık hizmetleri noktasında da etkin rollere sahiptir. Bu roller ve görev tanımı şirketin hukuki sahada güçle bir yapıya sahip olması ve faaliyetlerini hukuki olarak desteklemesi noktasında son derece önem arz etmektedir.

Bu roller genel anlamda: Şirketler arası haksız rekabetin önlenmesi, şirket yönetiminin sorunsuz işlemesi, şirket sözleşmelerinin şirket lehine gerçekleşmesi, kredi anlaşmalarının şirket açısından olumlu sonuçlanması, sermaye dengesinin korunması, yurtdışı yatırım danışmanlığı ve alacakların takibi, ihracat ve ithalat işlemlerinin kontrolü gibi noktalarda karşımıza çıkmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00