İstisnai Vatandaşlık Nedir? Nasıl Kazanılır?

İstisnai Vatandaşlıkla İlgili Tüm Detaylar - İstisnai Vatandaşlık Nedir?

İstisnai vatandaşlık kişilerin, yabancılar milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hallerinin bulunmaması koşulu ile Türk vatandaşlığı kazanmalarıdır. Sanayi tesisi getiren, ilgili bakanlıklar tarafından haklarından gerekçeli telifte bulunulan kişiler; bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet eden ya da edeceğine dair izlenim oluşanlar; Türkiye’nin menfaati gereğince veya herhangi bir gerekçeyle vatandaşlığa alınması ihtiyaç olarak görülenler ve göçmenler istisnai vatandaşlık alabilmektedir.

İstisnai Vatandaşlık Aşamaları

İstisnai vatandaşlık almak isteyen kişilerin, Bakanlık’tan yazılı talimat ulaştıktan sonra yapması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. İlk olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına başvuru yapıldığını belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır. 

 • Pasaport veya benzeri bir belgenin noter onaylı Türkçe çevirisi,
 • Doğum belgesinin noter onaylı Türkçe çevirisi,
 • Medeni durumu gösteren belgenin noter onaylı Türkçe çevirisi,
 • Varsa evlilik belgesi,
 • Boşanılmış ise boşanma belgesi,
 • Dul ise eşinin ölüm belgesi, 
 • Nüfus kayıt örneği veya eş ve çocukları gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneğinin noter onaylı Türkçe çevirisi,
 • Kişinin 1. ve 2. derece yakınlarına ait nüfus kayıt örneği,
 • İstisnai vatandaşlık hizmet bedeli makbuzu gibi evraklar tamamlanmalıdır. (İstisnai vatandaşlık hizmet bedeli 115 TL olarak tahsil edilmektedir.)

İstisnai vatandaşlık aşamalarında ilk olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili müracaat makamına yazılı talimat gönderilmektedir. Müracaat makamı tarafından, yukarıda belirtilen evraklar toplanmakta ve vatandaşlık dosyası oluşturulmaktadır. 

Ardından, istisnai vatandaşlığa başvuran kişinin güvenlik soruşturması başlatılmaktadır. Müracaat makamı tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne iletilen yazıda, söz konusu kişinin kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturacak bir halinin bulunup bulunmadığının araştırılması talep edilmektedir. Başvuru makamları tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra, istisnai vatandaşlık aşamalarında sona gelinmekte,  Bakanlar Kurulu’na iletilen sürecin olumlu olması ile Türk vatandaşlığı kazanılmaktadır. 

İstisnai vatandaşlık başvurusunda mülk edinimi, Türkiye’de ikamet etme veya Türkiye’de yaşamaya karar vermenin davranışlarla ifade edilmesi gibi şartlar bulunmamaktadır. Yani, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda istisnai vatandaşlığa sahip olmak isteyen kişilerle ilgili, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak dışında herhangi bir şart belirtilmemektedir. 

Ülkeye yararı olan ya da olacağı öngörülen kişilerin istisnai vatandaşlık alabilmesi için her ülke farklı düzenleme ve uygulamalar yapmaktadır. 

İstisnai Vatandaşlık Kanunu

İstisnai vatandaşlık başvurusu ile ilgili olarak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinde şu ifade yer verilmektedir. “Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 

 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.”

İstisnai Vatandaşlık ile İlgili Konularda, Vatandaşlık Avukatından Destek Alabilirsiniz

İstisnai vatandaşlık başvurusu, önemli ve detaylı hukuki süreçler barındıran bir işlemdir. Süreci başarıyla tamamlamak, eksiksiz ve doğru bir şekilde başvuru yapabilmek için deneyimli bir vatandaşlık avukatından destek almak faydalı olacaktır. 

İstisnai vatandaşlık kanunu ile ilgili detaylıca bilgi almak, istisnai vatandaş başvurusu yapmak ve istisnai vatandaşlık aşamaları ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için bizlere ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00