Türkiye'de Ev Alan Yabancılara Vatandaşlık

Türkiye’den Ev Satın Alan Yabancılar, Hangi Haklara Sahip Olabilir?

Yabancıların mülk edinimini en çok tercih ettiği ülkelerden biri Türkiye. TÜİK konut satış istatistiklerine göre, yabancılara konut satışında özellikle de son yıllarda ciddi bir artış görülüyor. İran, bu artışta ilk sırada yer alırken ikinci sırada Irak, üçüncü sırada ise Rusya halkı yer alıyor.  Özellikle 2022 yılı için bu satışlarda rekor kırılması ve satış rakamlarının 70 bine ulaşması hedefleniyor. 

Peki, yabancılar neden Türkiye’den ev alır; ev satın alan yabancılar, hangi haklara sahip olur?

Yabancılar Neden Türkiye’den Ev Alır?

Yabancıların, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına sahip olması, Türkiye sınırları içinde konut alımına yönelmelerinde son derece etkili olmaktadır. Buna ek olarak döviz kurlarındaki hareketlilikler de Türkiye’de ev almak isteyen yabancılar için oldukça avantajlı bir durum yaratmaktadır. 2018 yılı itibariyle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma şartının 1 milyon dolardan, 250 bin dolara düşmesiyle yabancılara konut satışında rekor bir artış görülmüştür. Yani, 250 bin dolar değerinde bir taşınmaz satın alıp bu taşınmazı 3 yıl süre ile satmayacağını vadeden tüm yabancılar, Türk vatandaşlığı alma hakkına kolayca sahip olabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Şartları

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına sahip olmak isteyen yabancılar için mülk edinimine dair bazı şartlar açıklanmaktadır. Söz konusu durum, ilgili kanunda şu şekilde belirtilmektedir: “Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.”

Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı 

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında [değişiklik öncesi işbu tutar en az 2.000.000 Amerikan Doları’ydı] sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Taşınmaz Satın Alımı ile Türk Vatandaşlığı

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 1.000.000 Amerikan Doları’ydı] veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığı

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 3,000,000 Amerikan Doları’ydı] üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmedir.

İstihdam Oluşturma ile Türk Vatandaşlığı

En az 50 kişilik [değişiklik öncesi en az 100 çalışan] istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Devlet Borçlanma Araçları ile Türk Vatandaşlığı

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını [değişiklik öncesi en az 3.000.000 Amerikan Doları] üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını [değişiklik öncesi en az 1.500.000 Amerikan Doları’ydı]en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmelidir.

Yabancılara Konut Satışında KDV Detayı

1 Nisan 2017 tarihinde başlatılan KDV muafiyeti ile yabancıların Türkiye sınırlarından gayrimenkul almaları durumunda KDV ödemesi yapmaları gerekmemektedir. Söz konusu durum KDV Kanunu’nun 13. maddesi (i) bendinde şu şekilde ifade edilmektedir: “Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara ilk teslim olarak yapılan gayrimenkul satışları KDV’den istisna edilmiştir.”

Yabancılara Konut Satışı Fiyatları

Kanunla belirtilen şartlardaki tutarlar taban fiyat olacak şekilde, yabancılar diledikleri tutarda konut satın alımı hakkına sahiptir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma konusunda döner sermaye gideri gibi bazı ek masraflar da bulunmaktadır. Buna göre; Emlak Beyan Değeri’nden az olmamak koşulu ile satış bedelinin yüzde ikisi, döner sermaye payı, mülkün askeri ve güvenlik bölgesi dışında kaldığını gösteren harita ödemesi de yapılmaktadır.

Konut Satın Almayı Düşünen Yabancıların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Neler?

Yabancıların ilk olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı) ve Tapu Müdürlükleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları’ndan hangi ülke vatandaşlarının Türkiye’den konut alabileceğini öğrenmesi gerekmektedir. Buna ek olarak mülkün, askeri güvenlik bölgesinde olmaması şartı bulunmaktadır. Bu bölge dahilinde olan mülklerde yabancıya satış işlemi gerçekleştirilmemektedir. Türkiye’den ev satın almayı düşünen yabancıların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden satın alınması planlanan konutun üzerinde ipotek veya haciz gibi işlemlerin olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir.

Yabancılar Türkiye’den Nasıl Ev Alabilir?

Yabancılar Türkiye’den nasıl ev alabilir, vatandaşlık avukatlarının en sık rastladığı sorulardan biri. Türkiye’de konut sahibi olmak için herhangi bir oturum iznine sahip olunması zorunluluğu bulunmamaktadır. 2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde, bu husus şu şekilde ifade edilmektedir: "Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez."

Türkiye’den Ev Almak, Yabancılara Birçok Avantaj Sağlıyor

Türkiye’de ev almanın avantajlarından en önemlisi, Türk vatandaşlığına sahip olunmasıdır. 250 bin dolar alt limit olacak şekilde ev satın alan yabancılar, döviz kurlarındaki artış sebebiyle hem karlı bir yatırım yapmış olmakta hem de üç yıl süre ile Türkiye’de oturma iznine sahip olmaktadır. Oturma izni, konutu alan kişi ve ailesi için geçerli olabilmektedir. Türkiye’de ev almanın avantajlarından bir diğeri de çocuğunun Türkiye’de doğmasını veya eğitim görmesini isteyen ailelerin bunu kolaylıkla sağlamasıdır.

Vatandaşlık avukatı, konut satışından vatandaşlık alma sürecinize kadar olan tüm noktalarda hukuki sürecin uygulanması konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Konut alarak Türk vatandaşlığı kazanma ve yabancılar için konut satışları konusunda detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00