Yabancıya Konut Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabancılara Gayrimenkul Satışında Nelere Dikkat Edilmeli?

Türkiye’de son yıllarda artış gösteren yabancılara konut satışı vatandaşlık hakkı edinmeleri için önemlidir. Peki, yabancıya konut satışında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ne gibi konular ön plana çıkıyor? 

Özellikle son yıllarda, Türk vatandaşlığı edinebilmek için yabancılar Türkiye sınırları içinde mülk sahibi oluyorlar. Belirli şartları yerine getiren yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı için başvurabilme hakkını elde ediyorlar. Özellikle uzun yıllar Türkiye’de ikamet etmek isteyen kişiler bu yollar hem konut sahibi oluyor hem de ülke vatandaşı olarak, vatandaşlığın getirdiği haklardan yararlanabiliyor. Türk vatandaşlığı isteyen yabancıların özellikle rağbet gösterdiği konut satın alma işlemleri hakkında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunuyor.

Yabancılara gayrimenkul satışı son yıllarda artış göstermiştir. Bunun nedeni, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık almanın daha önceki yıllara göre kolaylaştırılmasıdır. Önceki şartlara göre daha yüksek meblağlar karşılığında alınabilen Türk vatandaşlığı, yeni düzenlemelerle daha uygun bir hale getirilmiştir. Böylece, yabancıya konut satışı artış göstermiştir.

Yabancıya Konut Nasıl Satılır?

Yabancıya konut satışı yapmak için ikamet izni görmeye gerek bulunmuyor. Ancak yabancıya konut satışında dikkat edilmesi gerekenler var. Bu durum, yasal olarak yabancıya konut satışı için önemli sınırlamalar konulduğunu ifade eder. 

2644 numaralı Tapu Kanunun 35. maddesinde yabancılara gayrimenkul satışı hakkında sınırlamalar getirilmiştir. Bu maddede bahsedilen; kanuni sınırlamalar çerçevesinde, ülke menfaatine ve uluslararası ilişkilere uygun kişilerin Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmeleri mümkündür. Fakat burada aranan şart, yabancı uyruklu kişilerin edindikleri mülklerin ülke sınırları içerisinde 30 hektarı geçmemesi ve özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde 10’unu geçmemesi kaydıyla konut edinebilmeleridir.

Yabancıya Konut Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yabancıya konut satışında dikkat edilmesi gerekenler neler diye merak ediyorsanız, birkaç maddeyle açıklamak gerekebilir. Yabancılara gayrimenkul satışı yapmak isteyen kişilerin ve gayrimenkul danışmanlarının bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken konular Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi içerisinde yer alıyor. Bu rehber, yabancıya konut satışı konularında yabancı uyruklu kişilere rehberlik etmesi için hazırlanmış olsa da, yabancılara konut satışında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veriyor.

 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni açıdan tüm sınırlamalara uydukları takdirde Türkiye’de konut, iş yeri, arsa, tarla gibi her türlü taşınmaza sahip olabilir.
 • Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.
 • Hangi ülke vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul ve hak ediniminin mümkün olduğu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Tapu Müdürlükleri’nden bilgi alınmalıdır.
 • Öncelikle taşınmaz sahibinin Tapu Müdürlüğüne ön başvuruda bulunması gerekmektedir. Ön başvuruda eksik belgelerin olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Noter huzurunda imzalanan satış vaadi sözleşmesi ile konut mülkiyetinin kazanılması mümkün değildir. Mülkiyet devri için sadece Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil yoluyla mümkün hale gelir.
 • Yabancılara konut satışı konusunda dikkat edilmesi gereken bir durum da yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde mal edinememeleri ve kiralayamamalarıdır. 

Yabancıya Konut Satışında İstenen Belgeler

Tapu Genel Müdürlüğü için tüm belgelerin hazır edilmesi ve konut edinimi için başvurulması gerekmektedir. Eksik belgeler sonucunda dosya bekletilir ve satış hemen gerçekleşmez. Bu sebeple belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Yabancıya konut satışında istenen belgeler şu şekilde sayılabilir:

 1. Taşınmaza ait Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi.
 2. Kimlik belgesi veya pasaport. 
 3. İlgili belediyeden alınan Emlak Rayiç Değeri Belgesi.
 4. Taşınmaz Değerleme Raporu.
 5. Binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi.
 6. Satıcının ve alıcının 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları. Satıcı için 1 adet, alıcı için ise 2 adet fotoğraf gereklidir.
 7. Gerekliyse, Türkçe bilmeyen taraflar için yeminli tercüman.
 8. Yurt dışından vekaletname ile işlem yapılmak isteniyorsa, tercümesiyle birlikte vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği. Yurt dışında düzenlenen bu vekâletnamelerin Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliği tarafından düzenlenmesi gerekir. 

Yabancıya Konut Satışı Yaparken Avukat Desteği Alın!

Yabancıya konut satışında dikkat edilmesi gerekenlerden bahsettik ancak bu süreçte soru ve sorunlarınızda destek alacağınız bir uzmanın yanınızda olması çok önemli. Yabancıya konut satışı sırasında gerekli belgeler ve sizi bekleyen süreçler hakkında bilgi edinmek için deneyimli avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00