Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Mevzuatı

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nedir?

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bazı özelliklere sahip yabancıların kolay bir şekilde vatandaşlık alabilmesi için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde ikamet etmek isteyen ve taraflarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesini talep eden yabancı uyruklu kişiler için bazı şartlar bulunur. Bu şartlardan biri yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma olmaktadır. 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Mevzuatı gereğince; yabancı kişinin yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için, yatırımının belli kapsam ve tutarlarda olması şartı bulunur. 

Ancak yabancı yatırımcı kanundaki şartları sağlasa bile Türk vatandaşlığı kazanamayabilir. Bunun için gerekli evraklarla ilgili makama başvurularını yapması veya yaptırması gerekir. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde vatandaşlık alabilir. 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Mevzuatı Hakkında Bilgiler

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma ile ilgili düzenlemeler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK) madde 12’ye göre; Türkiye’de yatırım yapan, sanayi tesisi kuran, Türkiye’de taşınmazı bulunan, bilimsel çalışmalar yapan, teknolojik, ekonomik vb. alanlarda yetkin bir şekilde hizmet veren ya da verecek olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek Türk Vatandaşlığı alabilirler.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alabilmek için bazı şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu şartlar; yabancı uyruklu kişilerin en az 250 bin dolar değerinde bir taşınmaza sahip olmaları ve bu taşınmaza 3 yıllık bir şerh koyulması, yani 3 yıl boyunca satılmayacağı anlamına gelir. 

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için kişilerin 500 bin Amerikan Doları veya üzeri bir sermaye yatırımlarının olması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam alanı oluşturmak şartı aranır.

En az 3 yıl çekmemek kaydıyla, 500 bin Amerikan Doları karşılığındaki dolar veya TL miktarının Türk bankalarında bulundurulması gerekir. Aynı şekilde, devlet borçlanma araçlarını en az 3 yıl olması şartıyla 500 bin dolar ve üstü miktarda satın alan kişiler de bu hakkı edinebilmektedirler. 

En az 500 bin dolar ya da bunun karşılığı TL kadar “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” satın alan kişiler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilirler. Burada da 3 yıl bu katılma paylarının tutulmasını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Nereye Başvurulur?

Türkiye’de yatırım ve iş yapmak yoluyla Türk Vatandaşlığı almak isteyen kişiler, bu konuda başvuru yapmalılar. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Mevzuatı, bu kişilerin kabulüne ilişkin bilgiler verir. Mevzuata göre, yapılması gereken başvurular bulunulan valiliğe bizzat kişi tarafından veya vekalet verilerek yapılır. Vatandaşlık başvurusunu avukat aracılığıyla yapacaksanız, Avukat Vekaletnamesi vermeniz gerekir. Böylece başvuruyu şahsi avukatınız gerçekleştirir. 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Mevzuatı gereği, başvuru yapılabilmesi için reşit olunması, akli dengeyle alakalı sorunların bulunmuyor olması gerekir. Aksi takdirde veli ya da vasi yoluyla başvuru yapılması gerekir. 

Yetkili Makam Kararıyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması için farklı sebepler bulunur. Yatırım yoluyla alınan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararıyla gerçekleşir. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Mevzuatına göre yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılması şu şekilde olmalıdır:

 1. Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması.
 2. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması.
 3. Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması.
 4. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması kapsamındaki Bakanlık kararına göre sağlanması gereken şartlar:

 • Kendi millî kanunlarına veya 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 • Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, çalışma izniyle bir iş yerinde çalışmak gibi durumlar ile Türk vatandaşıyla evlilik yapmak, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan aile bireylerine sahip olmak, Türkiye’de eğitim görmek.
 • Tehlikeli kabul edilen bir hastalığı bulunmamak.
 • Toplum içinde güven verici davranışlarda bulunmak, toplum değerlerine bağlı davranışlar sergilemek.
 • Toplumsal yaşamını idame ettirebilecek kadar Türkçe konuşabilmek.
 • Kendisinin ve ailesinin Türkiye’de geçimini sağlayabileceği gelire veya mesleğe sahip olmak.
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından uygun bir halde olmak.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almada Avukat Vekaleti

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Mevzuatı kapsamında Türk Vatandaşlığı almak gibi bir niyeti olan kişilerin avukat desteği almaları, mevzuata hakim olunması ve doğru bir şekilde ilerleme açısından önemlidir. Nereye, nasıl başvurulacağı, başvurunun hangi şartlarda kabul edilebileceği bilgileri avukatlarda mevcut olduğundan, bu dava türü için avukat yardımını ihmal etmemeniz çok daha uygun olacaktır. İşinde uzman bir avukata Avukat Vekaletnamesi vererek tüm süreç hakkında destek almak isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. 

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00