Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Şartları ve Gerekli Belgeler

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak İçin Gereken Şartlar

Yabancıların, vatandaşlık alma konusunda en çok talep gösterdikleri ülkelerden biri de Türkiye. Döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklı olarak yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmanın, avantajlı bir seçim olduğu söylenebilir.

Bakanlar Kurulu, Türk vatandaşlığı kazanmak için 6 farklı yatırım türü belirlemiş ve seçme hakkını kişiye bırakmıştır. Yatırımın hangi mülk üzerinde ve ne kadar limitte olacağı konusu ile ilgili usul ve esaslar, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Yabancı İşler Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle belirlenmiştir.

Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Aranan Şartlar

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarda bazı şartların olma zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu durum, 11. maddede şu şekilde ifade edilmektedir: “Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.” Türk vatandaşlığı başvuru şartları:

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak,
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak,
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alma

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar, 19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve son olarak 7.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişikliklerden birini sağladığı takdirde Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacaktır.

Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı 

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında [değişiklik öncesi işbu tutar en az 2.000.000 Amerikan Doları’ydı] sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Taşınmaz Satın Alımı ile Türk Vatandaşlığı

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 1.000.000 Amerikan Doları’ydı] veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmelidir.

İstihdam Oluşturma ile Türk Vatandaşlığı

En az 50 kişilik [değişiklik öncesi en az 100 çalışan] istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığı

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 3,000,000 Amerikan Doları’ydı] üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmedir.

Devlet Borçlanma Araçları ile Türk Vatandaşlığı

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını [değişiklik öncesi en az 3.000.000 Amerikan Doları] üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmelidir.

Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını [değişiklik öncesi en az 1.500.000 Amerikan Doları’ydı]en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmelidir.

Türk vatandaşlığı almak için yatırım yapılması şartında belirtilen tüm maddi değerlerde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alma Süreci

Türk vatandaşlığı almak için yatırım yapan kişilerin, Yönetmelik’in 20’nci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması, 6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için başvuru yapılması gibi şartları karşılamış olması gerekmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Belgeleri

Türk vatandaşlığını alma şartlarını sağlayan kişilerin başvuru yapmak için bazı belgeler hazırlaması gerekmektedir. Kişiler hem kendileri hem de aile üyeleri (eş ve 18 yaş altı çocuk) için başvuru yapabilmektedir.  Yatırım yoluyla türk vatandaşlığı kazanma belgeleri şu şekildedir:

 • Başvuru Formu (VAT-4)
 • Geçerli pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • İki (2) adet renkli pasaport tipi fotoğraf
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış doğum belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile sunulacaktır.]
 • Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış yabancının bekar, evli, boşanmış veya dul olduğunu açıkça gösterir medeni hal belgesive noter onaylı Türkçe tercümesi. İşbu belgeye ek olarak:
 • Yabancı yatırımcı evli ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Evlenme Belgesi ve eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcı boşanmış ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Boşanma Belgesi/ Kararı ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Yabancı yatırımcı dul ise, yabancının vatandaşı olduğu ülkeden alınan apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış Eşinin Ölüm Belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk vatandaşlığı kazanması isteniyorsa diğer ebeveynin bulunduğu yetkili makamdan alınmış apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylı diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Hizmet bedelinin maliye veznesine ödendiğini gösteren dekont 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alımında Avukat Desteği Şart

Türk vatandaşlığı almaya hak kazanan kişilere, Türkçe isim ve soy isim hakkı da tanınmakta olup zorunlu tutulmamaktadır.

Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak için tüm belgelerin hazırlanmış ve gerekli süreçlerin sağlanmış olması gerekmektedir.  Başvuru sürecindeki tüm detayların eksiksizce halledilmesi ve uzatılma ya da ret dönüşü alınmaması için profesyonel bir destek almanız faydalı olacaktır.

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı alma konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00