Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Süreci

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığı doğuma bağlı olarak aslen veya doğum dışı sebeplerle sonradan kazanılabilmektedir. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile olabilmektedir.  Daha sık karşılaşılan yetkili makam kararı yoluyla sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması halleri;

  • Genel olarak vatandaşlığa alınma (adi telsik),
  • İstisnai yoldan vatandaşlığa alınma,
  • Yeniden vatandaşlığa alınma,
  • Evlenme yolu ile vatandaşlığın kazanılması,
  • Evlat edinme ile vatandaşlığın kazanılması şeklindedir.

Yetkili makam kararıyla sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasını sağlayan istisnai yollardan biri de konumuz olan yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması halidir. Türk vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılması, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai hallerden birisi olarak düzenlenmiştir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için aranan şartlar ve uyulması gereken usuller bulunmaktadır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması nasıl olur, yatırım yoluyla türk vatandaşlığı kazanma ne kadar sürer, yatırım yoluyla türk vatandaşlığı şartları neler sorularının yanıtı sayfamızda.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesinde de belirtildiği üzere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca, Türkiye’de çalışmayan ancak Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde yer alan şartları taşıyanlar yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde yer alan ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı şartları: 

1.En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak. (Bu durum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmiş olunmalıdır.)

2.En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak. (Bu durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiş olunmalıdır.)

Veya kat mülkiyeti/kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları tutarı peşin olarak yatırılan taşınmaza ilişkin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi tapu siciline şerh ettirmek. (Bu durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiş olunmalıdır.)

3.En az 50 kişilik istihdam oluşturmak. (Bu durum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmiş olunmalıdır.)

4.En az 500.000 Amerikan Doları mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak. (Bu durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmiş olunmalıdır.)

5.En az 500.000 Amerikan Doları devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak. (Bu durum Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmiş olunmalıdır.)

6.En az 500.000 Amerikan Doları gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak. (Bu durum Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmiş olunmalıdır.)

Ayrıca belirtmek gerekir ki yukarıda belirtilmiş olan tutarlar 19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile güncellenmiş ve indirilmiş miktarlardır. Yukarıda yer alan yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı şartları ve mevzuatın gerekliliklerini sağlayanlar Türk vatandaşlığı almaya hak kazanabilirler. 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanabilmek İçin Yapılacak Yatırımların TL Cinsinden Yapılması Mümkün Müdür?

Yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmak için yapacağı yatırımını; aranan şartlarda belirtilen Amerikan Doları karşılığı döviz veya TL cinsinden de gerçekleştirebilmektedir. Yani yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için yapılacak olan yatırımların TL cinsinden fakat aynı tutarda olması mümkündür. Ayrıca yatırımlar için belirtilmiş parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Şartları Sağlamak Yeterli Midir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması istisnai yolla vatandaşlığın kazanılması türlerinden birisidir. Bu sebeple yetkili makam kararı olmaksızın yalnıza şartların sağlanması, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma durumunu mümkün kılmamaktadır. Bu yolla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için muhakkak yetkili makam kararı alınmalıdır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için:

  • İlk olarak Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan uygunluk belgesinin alınması gerekmektedir.
  • İkinci olarak 6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınmış olunmalıdır.
  • Son olarak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için başvuru yapılmalıdır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Nereye Başvuru Yapılabilir?

Yapılan yatırıma göre ilgili kurumdan uygunluk belgesi alan ve 6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin 1. fıkrasının j bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan yabancı yatırımcı, gerekli belgeleri de yanında götürerek İstanbul ve Ankara ilinde bulunan Göç İdaresi’nin özel ofislerinde Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak İsteyen Kişi Aile Bireyleri Adına Başvuruda Bulunabilir Mi?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanan kişi eşi ve 18 yaş altındaki çocukları için de Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunabilmektedir. Bu durumda başvuru yapan yabancı yatırımcının, kanunda belirtilen gerekli yatırımı yapmış olması yeterlidir. Yani yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı, aile bireyleri için de başvuru yapmak istediğinde, aile bireylerinin kısa dönem ikamet izni başvurusu yapması veya ek bir yatırım yapması şartı aranmamaktadır. Yalnızca yatırımı yapan kişinin gerekli şartları taşıması, yabancı yatırımcıya aile bireyleri için de başvuruda bulunma imkânını vermektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Yapılan Başvuru Kim Tarafından Değerlendirilmektedir?

Yabancı yatırımcının yapmış olduğu başvuru ilgili bakanlıklar tarafından bir komisyon oluşturularak değerlendirilecek ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacaktır. Yani bu konudaki son karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak İsteyen Kişi İşlemleri Bizzat Yapmak Zorunda Mıdır?

Yatırım yoluyla Tükr vatandaşlığı kazanmak isteyenler için uygunluk belgesi alma, kısa dönem ikamet izni başvurusu ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması işlemleri özel vekâletname ile uzaktan sonuçlandırılabilmektedir. Ancak, başvurunun sonuçlandırıldığı son aşamada başvuran ve adına başvuru yapılan 1. derece aile bireyleri (eş ve 18 yaş altı çocuk), en yakın nüfus müdürlüğünde bizzat parmak izi vermeli ve kendi Türk vatandaşı kimlik ve/veya pasaportlarını almak için hazır bulunmalılardır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Yapılan Başvuru Ne Kadar Sürede Sonuçlandırılır?

Başvurunun sonuçlanma süresi hakkında kanuni bir düzenleme bulunmasa da uygulamada genellikle; kısa dönem ikamet izni başvuruları 1-2 hafta içinde, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma başvuruları ise 3-6 ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazananlar Yeni Bir Türk İsim ve Soyisim Alabilirler Mi?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan kişiler tercih ederlerse yeni bir Türk isim ve soy isim alabilirler. Bu durumda, kişinin Türk kimliği ve/veya pasaportu tercih edilen isim ve soy isme göre düzenlenmektedir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreci her ne kadar kolaylaştırmış olsa da başvuru sürecinde yapılacak herhangi bir hata, başvurunun reddine veya başvuru sürecinin uzamasına sebebiyet verecektir. Bu sebeple sürecin doğru ve tam bir şekilde ilerletilmesi için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almak önem arz etmektedir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak hakkında soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 217 33 00